Fruška gora: Testerisanje biodiverziteta?

22. May 2019

VOICE: Sadašnji broj biljnih i životinjskih vrsta manji za oko 40 odsto u odnosu na biodiverzitet te planine pre 200 godina