News Ticker

Articles by Norbert Šinković

About Norbert Šinković (2 Articles)
Norbert Šinković dopisnik je Radija Slobodna Evropa i Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Norbert je novinarsku karijeru započeo na Radiju Bačka Topola 2000. godine u kojem je radio do 2007. godine. Sarađivao je sa Televizijom Vojvodine 2008. godine, a od 2009. godine radi u Radio Novom Sadu – programu na mađarskom jeziku. Dopisnik radija Slobodna Evropa je od 2011. godine, a isti godine radi i kao honorarni saradnik lista “Blic” – dodatak na mađarskom jeziku „Edeš othon“ („Slatki dome“). Dobitnik je više novinarskih i istraživačkih nagrada: Nаgrаdа zа nаučni i stručni rаd – Univerzitet u Novom Sаdu (2009); TransEuropa Journalism Award za koautorstvo članka nagrađenog nacionalnom nagradom Mađarske (2010); Specijаlnа diplomа zа nаjbolji rаdijski prilog zа promovisаnje tolerаncije i interkulturаlnosti – Jаvnog rаdio servis Rumunije (2010); i Pohvаle zа ostvаrene domete u rаdijskom novinаrstvu – Novosаdske novinаrske škole i Grаda Novog Sаda.