VOICE: Posao javnih preduzeća dobijaju privatne firme

02. Oct 2018

I pored Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija, u kojoj je naglašeno da su  za javne pov…