Pravo javnosti da ne zna, da ćuti i da bude progonjena

14. Apr 2018

Najnoviji Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđa da u „organe vlasti“ spa…