Trend iseljavanja preti ugrožavanjem dostignutih prava nacionalnih manjina

13. Mar 2019

Novac je važan faktor u nastojanju nacionalnih manjina da zadrže dostignuti nivo svojih prava, ali tu misiju istovrem…

Izbori koji će ogaditi i izbore i nacionalnu pripadnost?

27. Oct 2018

U izbornoj trci za novi Nacionalni savet Rusina u Srbiji od 2002. godine rivali su podeljeni u sedam kolona, a birači će &…

VOICE: Crnogorci po nacionalnosti, političkoj direktivi ili zbog para?

20. Oct 2018

Samo 20 dana pred redovne izbore, Nacionalni savet crnogorske manjine u Srbiji raspušten je rešenjem Ministarstva za …

Nacionalne manjine – ni na nebu, ni na zemlji

08. Apr 2018

Dok se u medijima vodila rasprava da li su javne konsultacije o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim …