Prijava protiv direktorke Uprave za veterinu: Odobrila registraciju nelegalnog prihvatilišta za pse

13. Dec 2018

Nedugo pošto je veterinarska inspekcija utvrdila da je prihvatilište za životinje preduzeća „Zohigijena Aza” u Teme

Fantomski šinteraj u Beočinu – veterinarska inspekcija se pravi luda

04. Sep 2018

Lokalne samouprave godinama ignorišu svoje zakonske obaveze da organizuju adekvatnu zoohigijensku službu i obezbe