VOICE: Priča o rušenju Spensa – Vučevićev probni balon

30. Sep 2018

Nijedna stručna služba Grada Novog Sada niti javna poreduzeća iz tog domena nisu izradila nikakvu procenu, istraživ…

Još uvek bez masovnijeg okupljanja građanskih inicijativa na nacionalnom nivou

21. Sep 2018

Država Srbija je represivna, a državni interes neretko se povinuje privatnom i partijskom zbog čega su građani nemoć…