VOICE: Novi Sad, grad koji ostaje bez zelenila

28. Sep 2018

Suprotno njegovom nazivu, koji asocira na sadnice drveća, a prema zastupljenosti javnih površina pod zelenilom od ok…