Žrtve kao žeton za potkusurivanje, nema ih u zakonima ali se zloupotrebljavaju u političkim obračunima

30. May 2019

Diskriminacija, viktimizacija i predrasude umesto pravde

VOICE: Sistematsko ćutanje o zločinima u Sandžaku

21. Oct 2018

Državni organi Republike Srbije, od devedesetih godina sve do danas, pokazuju izrazitu indiferentnost prema proble…