VOICE: Al Dahra i Elit agro oru oko 29.000 hektara, Al Ravafed više nije gazda

26. Apr 2019

Oranice u Srbiji u “arapskom Gordijevom čvoru”

Država prodaje PKB kao stari televizor – a lišava se enormnog resursa

12. Sep 2018

Ukoliko Al Dahra kupi Poljoprivrednu korporaciju Beograd – PKB, s obzirom na to da je prema jučerašnjem saopštenju Min…