Skip to main content

PRIJAVI LAŽNU VEST

Nezavisno društvo novinara Vojvodine kroz projekat “Digitalno poverenje – Novinari protiv dezinformacija o migrantima” omogućava da prijavite vesti objavljene u domaćim medijima za koje smatrate da su lažne ili da u sebi sadrže manipulativne narative o migrantskoj populaciji u Srbiji.

Tim za proveru informacija Nezavisnog društva novinara Vojvodine će prijavljene vesti analizirati, a kad god je to moguće, prijaviti prekršaje Regulatornom telu za elektronske medije (u slučaju vesti objavljenih na TV i radijskim stanicama), a u saradnji sa organizacijama koje se bave ugroženim grupama iniciraće podnošenje prigovora Savetu za šampu (u slučaju vesti objavljenih u štampanim i onlajn medijima).

U kontakt formi navedite:
1) Kratak opis prijavljenog sadržaja
2) Link ka medijskom sadržaju / Naziv emisije, TV kanala ili radijske stanice i datum emitovanja / Naziv novina i datum objavljivanja.