Javne nabavke u vanrednom stanju neobavezne, obavezne informacije šta je kupljeno i koliko košta

14. Apr 2020

Nejasno kako su lokalne samouprave nabavljale pakete za penzionere

Organizacije civilnog društva: Vlast se sve više zatvara za građane

22. Jan 2020

To budi sumnju da organi javne vlasti ne posluju zakonito jer nešto sakrivaju

Javna preduzeća i pristup informacijama – šta se najčešće krije

11. Dec 2019

Poražavajuća je činjenica da apsolutno nijedno javno preduzeće ne potpada pod kategoriju potpuno transparentnih