Skip to main content

Bačka Topola: Milioni iz opštinskog budžeta za “nevladinu” organizaciju blisku SVM-u

27. jan 2023. Istraživanja
6 min čitanja

Autori

Maja Savić

U oblasti razvoja privrede i preduzetničke delatnosti prošle godine je po osnovu javnog konkursa opštine sredstva dobilo šest nevladinih organizacija, a najviše od svih dobila je Asocijacija za razvoj opštine – 1,75 miliona dinara.

Ista Asocijacija najviše sredstava je dobila i na javnom konkursu za administrativno-tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Bačka Topola, 3,27 miliona dinara.

Sve u svemu, Asocijacija je za pet godina dobila ukupno 23,7 miliona dinara iz budžeta opštine.

Prema informacijama dostupnim na sajtu Agencije za privredne registre (APR), Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola osnovana je 2005. godine, kao udruženje koje pruža konsultantske usluge u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

U opisu ostvarivanja ciljeva navedeni su uspostavljanje i omogućavanje ekonomskog razvojnog ambijenta i doprinos u održivom razvoju opštine Bačka Topola.

Zakonski zastupnik i predsednik ovog udruženja je Edvin Plohl iz Bajše, koji tu funkciju obavlja od januara 2019. godine. Plohl je trenutno prvi čovek mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) u naselju Bajša, gde živi.

Tokom 2015. godine on je obavljao i funkciju predsednika Skupštine opštine, ali je i u više mandata učestvovao u rukovođenju Mesnom zajednicom Bajša. SVM je na vlasti u Opštini Bačka Topola. 

Novoizabana zamenica predsednika udruženja je Silvija Sabo Sabadoš, odbornica u Skupštini opštine Bačka Topola, takođe iz redova SVM-a, koja je u Asocijaciji angažovana kao stručna saradnica.

Šta su GONGO i PONGO?

Ustavom Srbije je kao jedno od ljudskih prava i sloboda zajemčena sloboda udruživanja za svakog građanina i svaku građanku, te na taj način jednu nevladinu organizaciju može da osnuje bilo ko, bez obzira na funkciju ili delatnost koju obavlja, bilo to maloletno lice uz saglasnost roditelja ili politički funkcioner, pa i sam predsednik države.

Tako se među civilnim organizacijma u kontekstu finansiranja programa od javnog interesa, kao nelojalna konkurencija pojavljuju i takozvane GONGO (Government Organized Non Governmental Organizations – vladina-“nevladina” organizacija) i PONGO (Political Organized Non Governmental Organizations – “nevladina organizacija” političke stranke) organizacije, jer u samoj regulativi ne postoji prepreka za njihovo svrstavanje pod isti koš sa stvarnim nevladinim organizacijama.

Predsednik opštine: Nije bilo favorizovanja

Pozivajući se u većini odgovora na Pravilnik o finansiranju udruženja građana uz kopiran link ka tom dokumentu, predsednik opštine Bačka Topola Adrian Satmari iz SVM-a, kratko je odovorio na pitanja koja smo mu uputili u vezi sa mogućim favorizovanjem Asocijacije za razvoj opštine.

On je naveo da je Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana na osnovu Pravilnika, ocenjivala, bodovala i rangirala podnesene projekte, te da političkih pritisaka i favorizovanja pojedinih NVO nije bilo.

„Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola ima sedam članova, koji u skladu sa Pravilnikom ocenjuju prijavljene programe i projekte. Političkih pritisaka nije bilo“, navodi se u pisanom odgovoru Satmarija.

Edvin Plol: „Sve po zakonu“

Članovi komisije su, međutim, opštinski službenici, što je takođe u skladu sa Pravilnikom.

Predsednica je Livia Mentuš, zadužena u opštini za resor finansija, udruženja građana i kulture, dok je jedan od članova i Ognjen Despotović, donedavni član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu, zatim Dijana Krnjac, Ildiko Fekete zaposlena u opštini na odeljenju finansija, kao i Radmila Uskoković iz opštinskog odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti, zatim predsednik opštinske izborne komisije Arpad Mak imenovan na to mesto na predlog SVM-a, kao i Monika Čipe.

Satmari je na pitanje „Kakvo je Vaše viđenje dojma da se pojedine civilne organizacije favorizuju kada je u pitanju finansiraje iz opštinskog budžeta“, ponovo odgovorio da je sve u skladu sa Pravilnikom:

„Konkursna komisija vrši bodovanje i rangiranje u skladu sa Pravilnikom. Nije bilo favorizovanja pojedinih pojedinih civilnih organizacija“, tvrdi Satmari.

Još 14 miliona za Asocijaciju

U detaljnom pisanom odgovoru koji je VOICE dobio od Asocijacije za razvoj opštine, pored navedenih sredstava, ne računajući 2022. godinu, od donacija, poslovanja i subvencija, ovo udruženje je prihodovalo dodatnih više od 14 miliona dinara, čime, kako navode, finansiraju svoje funkcionisanje.

Ovoj “nevladinoj” organizaciji opština je za prethodne dve godine, između ostalog, odobrila sredstva za projekat „Stvaranje preduslova za omogućavanje efikasnijeg korišćenja subvencija poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Bačka Topola“.

Projekat podrazumeva pružanje administrativno-tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima, odnosno savetodavnih usluga, praćenja konkursa i informisanja, izradu i pisanje projekata, organizaciju seminara i predavanja namenjenih poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Bačka Topola.

U odgovoru za VOICE, iz Asocijacije navode da su fokusirani na pisanje i vođenje projekata kod domaćih i međunarodnih subjekata za razne nivoe lokalne vlasti, opštinske institucije, za biznis i NVO sektor.

Pored toga, kako se navodi, pružaju i podršku LEADER i IPARD inicijativama na teritoriji opštine u cilju privlačenja evropskih fondova u taj region.

Pored svega toga, sredstvima dobijenim iz opštinskog budžeta pomagali su građanima i građankama u rešavanju dokumentacije za dobijanje dvojnog državljanstva u saradnji sa Udruženjem građana „Concordia Minoritatis Hungaricae“ (CMH).

Vlast koristi rupe u pravilnicima

Kako vidimo,konkursnu komisiju čine predstavnici tela koje raspisuje javni konkurs, dok regulativa ne obavezuje da među njima budu i članovi iz stručne javnosti.

Primera radi, prema Pravilniku, članove konkursne komisije u jednoj lokalnoj samoupravi imenuje predsednik iz redova opštinskih službenika. Oni boduju na konkurs pristigle projekte, podnose mu predlog o raspodeli sredstva, dok o konačnom rezultatu odlučuje sam predsednik.

Za regulisanje transparentnosti celokupnog konkursnog procesa, kao i uvođenje dodatnih antikoruptivnih mera koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa, uvedena je Uredba, koja se u praksi pokazala kao neprecizna i nepotpuna, kako su pokazala pojedina istraživanja.

Građanske inicijative su od 2019. do 2021. godine u saradnji sa BIRN-om Srbija realizovale projekat „Otvoreno o javnim konkursima“, baziran na istraživanju konkursa sprovedenih u Srbiji i formiranju baze podataka. Tom prilikom analizirani su javni konkursi na svim nivoima.

Tara Petrović, jedna od autorki analize pravnog okvira za konkursno sufinansiranje u sektorima medija, civilnog društva, kulture i omladine, smatra da loša zakonska regulativa ostavlja prostor za sukob interesa i favozirovanje pojedinih nevladinih organizacija. Ona je stoga zagovornica izmene pravnog okvira za konkurse namenjene udruženjima.

„U konkursnoj regulativi za udruženja postoje brojne rupe. Za ove vrste konkursa je karakteristično da čak ni pravila po kojima se konkursi sprovode nisu dovoljno razvijena, te ne postoji mogućnost sprečavanja zloupotreba“, navodi ona.

Tara Petrović: Sve treba dokumentovati (foto: lična arhiva)

Prema njenim rečima, jedna od najvećih manjkavosti je način formiranja konkursnih komisija.

„Po uredbi koja reguliše udruženja, kada je u pitanju komisija uopšte se nigde ne pominje da bi trebalo da se uključi stručna javnost. Postoji jedna odredba koja kaže da stručnjaci po potrebi mogu na neki način da se uključe u proces, dok se načelno komisije formiraju od članova zaposlenih – u organu koji dodeljuje sredstva“, objašnjava Tara Petrović.

Iako članovi komisije, dodaje ona, potpisuju izjavu da nisu u sukobu interesa.

„Ali, konkretno, u slučaju kada osoba iz udruženja obavlja i funkciju u opštinskoj upravi, jasno je da je u pitanju sukob interesa, međutim on je definisan samo na nivou rečenice ’nije dozvoljeno da postoji sukob interesa’, te samom tim nema ni direktnog načina da se neko na to pozove.“, objašnjava naša sagovornica.

Ona navodi da je istraživanje pokazalo da su veoma zastupljene i „nevladine“ organizacije u kojima se nalaze predstavnici političkih partija.

„Mi smo kroz našu analizu zabeležili dosta primera gde su nevladine organizacije koje su povezane sa političkim partijama dobijale velike sume novca. Na žalost, Bačka Topola se, dakle, ni po tome ne izdvaja. Problem nastaje što te takozvane GONGO organizacije oduzimaju sredstva drugim organizacijama, kao nelojalna konkurencija, koja stvara lažnu sliku o tome šta je javni interes“, zaključuje Tara Petrović iz Građanskih inicijativa.

Prema njenim rečima, ovome se na put može stati samo ukoliko se preciznije definiše šta je sukob interesa, te ukoliko se u rad komisija za raspodelu javnog novca uključe i predstavnici stručne javnosti.

Tara Petrović navodi takođe i da postoji ideja da se u konkursne komisije uključi stručna javnost, te da u Građanskim inicijativama rade na tome da se preispitaju odredbe o sukobu interesa za šta već imaju i konkretan predlog.

„Postoji nada da će doći do promene okvira, a samim tim i do toga da se ovakvi slučajevi u budućnosti ne pojavljuju. U međuvremenu, smatramo da je jako važno da se svi slični slučajevi dokumentuju, iako ne postoji pravni osnov da se neki konkurs ospori. Ovo je bitno da bi se videlo kako rezultuju konkursi u praksi, da li se ostvaruju javni interes i projekti koji se sprovode u tom cilju.“ zaključuje Tara Petrović u izjavi za VOICE.

I to nije sve, što se SVM-a u Bačkoj Topoli tiče…

Pomenuti projekat „Stvaranje preduslova za omogućavanje efikasnijeg korišćenja subvencija poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Bačka Topola“, za koji je Sredstva dobila više puta pominjana Asocijacija za razvoj opštine uključivao je i logističku podršku u organizovanju tradicionalnih manifestacija namenjenih poljoprivrednicima, kao što su Dani novog hleba, Seljačka olimpijada, Tradicionalni svinjokolj, Sajam poljoprivrede i privrede „Top-EXPO“.

Iako su imale logističku podršku Asocijacije, ovim manifestacijama je Opština takođe pružila i direktnu finansijsku podršku. Tako je Klub proizvođača „Bačka Topola“ kao civina organizacija dobio 140 hiljada dinara iz opštinskog budžeta za organizaciju manifestacije „Tradicionalni svinjokolj 2022.“

O ovoj manifestciji se može pročitati na zvaničnoj web stranici Saveza vojvođanskih Mađara, gde je navedeno da se manifestacija održava uz podršku opštinske organizacije SVM-a.

Udruženje poljoprivrednika Bačke Topole je za projekat Dani novog hleba i seljačka olimpijada, kao tradicionalne seoske manifestacije mađarskog življa dobilo 980.000 dinara. I o ovim događajima se takođe može pročitati na zvaničnoj stranici SVM-a.

Maja Savić (VOICE)