Skip to main content

Bolnica u Vrbasu kontinuirani zagađivač životne sredine

03. okt 2022. Istraživanja
6 min čitanja

"Ustanova koja pruža zdravstvenu uslugu građanima ozbiljan faktor rizika po njihovo zdravlje"

Opšta bolnica Vrbas od svog osnivanja 2008. godine ispušta u atmosfersku kanalizaciju neprečišćene otpadne vode. Sa druge strane, VOICE saznaje da su komunalne službe iz ovog grade prošle godine u kanalizacionoj mreži uočile i opasni, medicinski otpad. Ekolozi za VOICE ocenjuju da je ova situacija pretnja po zdravlje meštana Vrbasa.

Razdvajanjem od vrbaskog doma zdravlja „Veljko Vlahović“ 2008. godine zvanično nastaje i osamostaljuje se Opšta bolnica Vrbas. Još od osnivanja ova zdravstvena ustanova ima problem sa ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda u gradsku kanalizaciju.

Prema podacima do kojih je došao VOICE, još 2006. godine kada je bolnica delovala u okviru Doma zdravlja, Opštinsko veće ih obaveštava da su obezbeđeni uslovi za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tzv „PUTOX“ – jedan od najsavremenijih sistema ovog tipa.

Iste godine počinje izgradnja ovog postrojenja a izvođač je beogradska fima „Ekohem international“.

Kako se navodi u dopisu u koji je VOICE imao uvid, Opšta bolnica Vrbas 2008. godine obaveštava predsednika opštine i Opštinsko veće da je „iz njima nepoznatih razloga, mimo njihovog znanja, izvođač radova napustio gradilište ne završivši započete radove“, tako da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda bilo van funkcije. Još tada bolnica obaveštava nadležne da imaju velike probleme – otpadne vode se preko postavljanog „bajpasa“, neprerađene, direktno ispuštaju u gradsku kanalizaciju, piše u pomenutom dopisu.

Ni 14 godina kasnije Opšta bolnica Vrbas nije dobila odgovor nadležnih službi, potvrdio je za VOICE pomoćnik direktora bolnice Miodrag Šoškić.

Prelivna septička jama nije prečišćavanje

Od te 2008. godine sistem za prečišćavanje otpadnih voda u ovoj bolnici funkcioniše po principu prelivne septičke jame.

Ovakav način tretiranja otpadnih voda zapravo i nije prečišćavanje, kaže za VOICE dr Dejan Krčmar sa Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu.

„Prelivna septička jama nije prečistač da može spečiti neke otpadne vode iz bolnice. Ona služi da se neke materije eventualno natalože“, objašnjava on.

Prema podacima do kojih je došao VOICE, u septembru prošle godine Opštoj bolnici Vrbas obraća se JKP „Komunalac“ iz ovog grada upozoravajući ih da regulišu problem za izlivanjem otpadnih voda.

Ova zdravstvena ustanova deluje u dva objekta – Sarajevska 26 i Dr Milana Čekića 4.

Tako u svom dopisu „Komunalac“ ističe i dva ključna problema – objekat bolnice u Sarajevskoj ulici ima „neovlašćeni“ priključak na kanalizacionu mrežu, dok objekat na adresi Dr Milana Čekića ispušta neprečišćene otpadne vode u atmosfersku kanalizaciju.

„Bolnička odeljenja smeštena u objektu u ul. Sarajevska 26 produkuju osim sanitarnih i medicinski otpad. Isti je po raznim osnovama opasan i nije ga moguće u takvom stanju upustiti u javnu kanalizacionu mrežu“, stoji u pomenutom dopisu u koji je VOICE imao uvid.

Kada je reč o objektu bolnice u ulici Dr Milana Čekića, „Komunalac“ navodi da se one „upuštaju bez prečišćavanje u atmosfersku kanalizaciju i dalje izlivaju direktno u Kanal Bezdan-Bečej“.

Ovaj dopis „Komunalac“ je uputio i Odeljenju za inspekcijske poslove Opštine Vrbas. Godinu dana kasnije, ovo javno komunalno preduzeće nije dobilo odgovor ni od bolnice ni od Odeljenja za inspekcijske poslove, što su potvrdili VOICE-u.

VOICE je ovim povodom kontaktirao i Opštu bolnicu Vrbas koja negira navode „Komunalca“ i tvrdnje da ispuštaju medicinski otpad u kanalizaciju.

„To oni mogu da pričaju napamet (JKP „Komunalac“). To su komunalne otpadne vode, fekalne. Mi imamo ugovor, čini mi se sa beogradskom firmom, koja tretira štetni otpad u tečnom stanju. Imamo čak i prostoriju gde se sve to odlaže u posebne kontejnere. Oni dolaze iz Beograda i to odvoze“, kaže za VOICE zamenik direktor bolnice Šoškić.

U trenutku kada se Opšta bolnica „odvaja“ 2008. godine, pojedina bolnička odeljenja se premeštaju u ulicu Dr Milana Čekića u naselju Vinogradi u Vrbasu. Tada je, prema navodima Šoškića, u tom delu grada postojala samo atmosferska kanalizacija ali ne i fekalna. Stoga je Opšta bolnica prikačena samo na atmosfersku kanalizaciju i tu se izlivaju sve vode, što nam je potvrdio i Šoškić.

Međutim, on ističe da je bolnica svesna problema ali da nema finansijskih sredstava za sanaciju PUTOX-a.

„Ustanova koja pruža zdravstvenu uslugu građanima ozbiljan faktor rizika po njihovo zdravlje“

I pored negiranja Opšte bolnice Vrbas, u kanalizacionoj mreži ovog grada prošle godine su nadležne službe otkrile opasan medicinski otpad, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

To nam je potvrđeno i iz JKP „Komunalac“ koje održava kanalizacionu mrežu.

Opšta bolnica Vrbas (foto: Ekološki pokret Vrbasa)

„Prilikom začepljenja dela kanalizacione mreže, kolege iz JP Vodovod i kanalizacija bile su angažovane na odgušivanju mreže i otkrili ovu vrstu otpada, o čemu su obavestili nadležne“, navodi se u odgovoru „Komunalca“ za VOICE.

„Od početka pandemije koronavirusom, zgrada Opšte bolnice Vrbas smeštena u Sarajevskoj ulici, koristi se za zbrinjavanje pacijenata s teškom kliničkom slikom izazvanom kovidom. Zamislite da se u ovakvim uslovima, gde su smešteni nepokretni bolesnici, bolnička ustanova lišava važne komunalne usluge“, dodaju iz ovog javno komunalnog preduzeća.

Dr Krčmar sa PMF-a upozorava da je medicinski otpad izuzetno opasan. Tu se ubrajaju, kako kaže, i farmaceutski, laboratorijski i infektivni otpad.

„Medicinski otpad nikako ne bi smeo da dospe u otpadne vode, postoji zakon koji to reguliše“, naglašava on.

Ovo je slučaj sa bolničkim odeljenjima smeštenim u objekte Opšte bolnice Vrbas u Sarajevskoj ulici.

Sa druge strane, neprečišćene otpadne vode iz objekta bolnice u ulici Dr Milana Čekića završavaju u atmosferskoj kanalizaciji. Dr Krčmar ukazuje da je i ovaj način izlivanja otpadnih voda opasan.

„Nema smisla da se otpadne vode bolnice ispuštaju u atmosfersku kanalizaciju. Otpadne vode su one vode koje su upotrebljene ali su promenile sastav – toalet, kuhinja, tuširanje. Kako je ovde reč o bolnici, tu može da bude povećan broj virusa i bakterija. No, kada se te vode ispuste u kanalizaciju zbog razblaženja i zajedno sa svim drugim otpadnim vodama i posle ostalih bioloških tretmana u tom procesu one ne mogu da prežive. Međutim, ako uzmemo u obzir da otpadne vode idu u atmosfersku kanalizaciju, ukoliko nema padavina ta otpadna voda iz bolnice ide direktno u kanal, na tom mestu imamo koncentrisanje bakterijskih, virusnih i organskih zagađenja. Mesto na kome se to izliva u kanal može da predstavlja akutnu crnu tačku“, objašnjava on.

Na ovaj problem upozorava i Ekološki pokret Vrbas. Oni smatraju da je ovakav način ispuštanja otpadnih voda pretnja zdravlju građanima Vrbasa.

„Vrlo problematične otpadne vode bolnice u stvari otiču atmosferskom vodom direktno u Veliki bački kanal. Dakle, otpadne vode bolnice sa kovid jedinicom, infektivnom ambulantom, vešerajem, laboratorijom, kao i sa ležećim pacijentima i stotinama dnevnih pacijenata, prolaze kroz nezavršeni prečistač i samo se prelivaju u kanalizacionu odvod, bez tretmana. Ova informacija je osnov da se zaključi da je Opšta bolnica u Vrbasu još jedan kontinuirani zagađivač životne sredine. Stoga osnovano konstatujemo da je ustanova koja pruža zdravstvenu uslugu desetinama hiljada građana u stvari ozbiljan faktor rizika po njihovo zdravlje“, navodi Ratko Đurđevac iz Ekološkog pokreta Vrbas.

Veliki bački kanal (arhivska foto: VOICE)

Dopis u kojem ukazuju na probleme u Opštoj bolnici Vrbas, Ekološki pokret Vrbas poslao je u februaru ove godine nadležnim institucijama, uključujući i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Kada je VOICE kontaktirao pomenuti Sekretarijat koji je nadležan za otpadne vode iz Opšte bolnice Vrbas sa pitanjem zbog čega nisu reagovali, rečeno nam je da nisu obavšteni o ovom slučaju i da im nije stigao dopis Ekološkog pokreta Vrbas. Nakon što smo im ukazali da je imejl ovog udruženja prosleđen na zvaničnu imejl adresu Sekretarijata 20. februara ove godine, rečeno nam je će pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine obaviti inspekcijski nadzor po našoj prijavi.

Nekoliko dana kasnije iz Opšte bolnice Vrbas su nam povrdili da im je pokrajinska inspekcija „najavila“ vanredni nadzor.

Od inspektorke za zaštitu životne sredine u oblasti kontrole industrijskih objekata Milke Stojanović VOICE nije uspeo da dobije zapisnik sa prethodnih inspekcijskih nadzora Opšte bolnice Vrbas a u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda.

Ratko Đurđevac kaže za VOICE da nije moguće proceniti sve negativne razmere ovog problema i da je potrebno uraditi studiju kako bi se saznali pravi rizici po lokalno stanovništvo i životnu sredinu, pogotovo analizu Velikog bačkog kanala gde se na kraju i ispuštaju sve otpadne vode.

Petar Alimpijević (VOICE)