Skip to main content

Istraživanje Globalne inicijative: Luke na Balkanu se sve više koriste za krijumčarenje

26. jul 2022. Aktuelno
2 min čitanja

Izveštaj takođe naglašava ranjivost reke Dunav na krijumčarenje

Kontejnerske luke u jugoistočnoj Evropi se sve više koriste za krijumčarenje ilegalne robe, ističe se u izveštaju “Lučke pukotine: Istraživanje pomorskih balkanskih ruta”, koji je danas objavila Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Zbog niza velikih zaplena kokaina, heroina i cigareta od 2018. godine, autori navode da se tradicionalna „balkanska ruta” krijumčarenja preko kopna dopunjava pomorskim rutama u lukama Jadranskog, Egejskog i Crnog mora.

“Krijumčari traže alternativne puteve zbog mera osmišljenih da ograniče migracione tokove i kovid-19; dislokacije velikih zaplena kokaina u Belgiji i Holandiji; poremećaja izazvanih ratom u Ukrajini”, rekao je koator istraživanja Volter Kemp.

Velike zaplene kokaina, koji se obično skriva u kutijama banana, u lukama kao što su Drač (Albanija), Ploče i Rijeka (Hrvatska) i Solun (Grčka) podstiču sumnju da luke jugoistočne Evrope postaju sve privlačnije za krijumčare, navodi se u izveštaju.

Dodaje se da sumnju dodatno pojačavaju i velike zaplene heroina u lukama Konstanca (Rumunija), Koper (Slovenija) i Varna (Bugarska), kao i dugogodišnji problem šverca cigareta, posebno kroz luke Bar (Crna Gora) i Pirej (Grčka).

Na osnovu studija slučaja ovih devet komercijalnih luka u regionu, izveštaj prati glavne rute krijumčarenja i objašnjava tehnike prikrivanja ilegalne robe.

Takođe, bavi se ekosistemom luka i njihovim ranjivostima, te opisuje kriminalne aktere koji deluju u i oko luka.

“U nekim lukama izgleda da postoje ćelije kriminalnih grupa koje deluju kao deo širih transnacionalnih mreža. Nekoliko luka su magneti za kriminal, privlačeći ne samo lokalne kriminalne grupe, već i one iz zemalja bez izlaza na more, a kojima je potreban izlaz na more””, rekao je glavni autor Ruđero Skaturo.

Dodao je da će povećana ulaganja u infrastrukturu učiniti balkanske luke privlačnijim za poslovanje, kako legalno, tako i nelegalno, zbog čega je važno unaprediti bezbednost regionalnih luka, kao i povećati saradnju između organa za sprovođenje zakona duž balkanskih pomorskih ruta.

U izveštaju se navodi da se bezbednost luka u jugoistočnoj Evropi poboljšala u protekloj deceniji zahvaljujući većem ulaganju u tehnologiju, usklađivanju sa međunarodnim bezbednosnim  tandardima, kao i podršci organizacija poput Kancelarija UN-a za borbu protiv droge i kriminala i EUROPOL-a, kao i kroz bilateralnu pomoć.

Ali, kao i u drugim lukama širom sveta, korupcija oslabljuje tehnička poboljšanja, piše u izveštaju.  

Izveštaj takođe naglašava ranjivost reke Dunav na krijumčarenje.

“Dunav je izgleda mrtva tačka i zaslužuje veću pažnju, posebno zbog potencijala za šverc goriva”, rekao je Volter Kemp.

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) je mreža profesionalaca koji rade na prvim linijama borbe protiv ilegalne ekonomije i kriminala, navodi se u izveštaju.

(VOICE)