Skip to main content

Kako je firma direktorove supruge dobila milionske javne nabavke

18. apr 2023. Istraživanja
5 min čitanja

Kako je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, na čelu sa direktorom Zoranom Vapom, dodelio 4 javne nabavke od 9,5 miliona dinara firmi „Studio D Art“ u vlasništvu njegove supruge Dubravke Đukanović

U periodu od 2017. do 2020. godine Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, na čelu sa direktorom Zoranom Vapom, dodelio je četiri javne nabavke ukupne vrednosti 9,5 miliona dinara novosadskoj firmi „Studio D Art“ u vlasništvu Dubravke Đukanović, tada vanbračne a sada bračne partnerke Zorane Vape, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

Pomenute javne nabavke raspisane su po godinama – 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i reč je o nabavci usluga u oblasti arhitekture. U sva četiri postupka javne nabavke Studio D Art bio je jedini ponuđač. Najveći iznos ova firma dobija 2018. godine za javnu nabavku „projektovanje u oblasti: arhitekture, konstrukcije, hidro i elektro instalacije“ u vrednosti od 4.053.600 dinara sa PDV-om.

Ništa od ovoga ne bi bilo sporno da vlasnica firme Studio D Art Dubravka Đukanović, aktuelna direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i tadašnji direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa, nisu bili vanbračni partneri, što je za VOICE potvrđeno iz više relevantnih izvora.

Vapa u sukobu interesa, prekršio zakon o javnim nabavkama

U periodu kada su sprovedene tri od četiri pomenute javne nabavke (2017, 2018. i 2019. godine) na snazi je bio Zakon o javnim nabavkama iz 2015. godine.

Konkretno, u članu 29 ovog zakona navodi se da „naručilac ne može zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem u slučaju postojanja sukoba interesa, ukoliko je postojanje sukoba interesa uticalo ili moglo uticati na odlučivanje u postupku javne nabavke“. Dalje se precizira da na nepristranost utiče i, između ostalog, „ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice učestvuje u upravljanju ponuđača“. Dakle, u ovom slučaju predstavnik naručioca (Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture) je Zoran Vapa a Dubravka Đukanović, u tom trenutku vanbračna partnerka, upravljač je ponuđača, odnosno vlasnica firme Studio D Art.

„Naručilac ne može zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem u slučaju postojanja sukoba interesa, ukoliko je postojanje sukoba interesa uticalo ili moglo uticati na odlučivanje u postupku javne nabavke“, piše, između ostalog, u članu 30 starog Zakona o javnim nabavkama.

Ipak, pod izvesnim uslovima moguće je zaključiti ugovor koji pre toga treba da odobri Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i takva odluka u tom slučaju treba da stoji na internetskoj stranici Republičke komisije. Međutim, takva odluka ne postoji na pomenutoj stranici.

„Na osnovu Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine može se zaključiti da se direktor Zavoda smatra predstavnikom naručioca i da postoji sukob interesa sa ponuđačem čiji je direktor i vlasnik njegova vanbračna partnerka. Pošto je članom 30 Zakona o javnim nabavkama propisana zabrana zaključenja ugovora u ovom slučaju, dolazimo do situacije u kojoj ugovori nisu smeli biti zaključeni zbog postojanja sukoba interesa“, kaže za VOICE Miloš Đorđević iz organizacije Transparentnost Srbija.

Kada je reč o javnoj nabavci koju je Studio D Art dobio 7. septembra 2020. godine, na snagu je stupio novi, aktuelni Zakon o javnim nabavkama.

Prema novom Zakonu, nema više zabrane zaključivanja ugovora u ovom slučaju niti traženja saglasnosti od Republičke komisije, već postoji dužnost lica koje je u sukobu interesa da se izuzme iz odlučivanja. Međutim, Vapin potpis stoji i na ovom ugovoru.

Ipak, i prema novog Zakonu ostala je obaveza da se lice koje je u sukobu interesa, u ovom slučaju Zoran Vapa, obrati Agenciji za sprečavanje korupcije. Iz Agencije su za VOICE potvrdili da im se Vapa nije obratio za mišljenje ni 2020. godine, kao ni prethodnih, kada je firma njegove, tada vanbračne partnerke, dobijala poslova od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Zoran Vapa novinaru VOICE-a: „Vi ste mlad čovek, naučićete vremenom, samo vi radite svoj posao“ (screenshot: PZZSK)

U telefonskom razgovoru sa novinarom VOICE-a Vapa je negirao da je prekršio Zakon o javnim nabavkama.

„Nisam prekršio Zakon, to je bila javna nabavka koja je bila javna, znači nije bilo direktne pogodbe, sve je objavljeno na sajtu. Ja ne mogu suprugu da eliminišem kao doktora nauka, profesora na fakultetu i jednog od najeminetnijih stručnjaka, znači morate malo da pogledate čime se ta firma bavila, a ne da proverate da li je neko dobio posao… Pa dobio je posao, na javnoj nabavci neću svakako zabraniti nekome da dobije posao. Vi ste mlad čovek, naučićete vremenom, samo vi radite svoj posao“, poručio je Vapa novinaru VOICE-a. 

Vapa nije prijavio ni imovinu Agenciji za sprečavanje korupcije?

Prvog septembra 2021. godine Zoranu Vapi prestaje funkcija direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Međutim, tri meseca kasnije, Vapa postaje član Nacionalnog saveta za kulturu.

Kao javni funkcioner, on se i dalje nalazi u bazi podataka Agencije za sprečavanje korupcije. Međutim, njegova imovina nije dostupna na sajtu Agencije. Iz Agencije kažu za VOICE da Vapa nije u zakonskom roku podneo Izveštaj o imovini.

„Uvidom u evidenciju podnetih Izveštaja o imovini i prihodima utvrđeno je da je Zoran Vapa podneo Izveštaj 2010. godine kao direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji nije objavljen iz tehničkih razloga. Uvidom u Registar javnih funkcionera utvrđeno je da je Zoranu Vapi navedena javna funkcija prestala 01.09.2021. godine nakon čega nije u zakonom propisanom roku podneo Izveštaj, te će Agencija pokrenuti postupak prethodne provere radi utvrđivanja postojanja povrede Zakona o sprečavanju korupcije“, stoji u odgovoru koji je Agencija za sprečavanje korupcije dostavila VOICE-u 3. marta 2022. godine.

Mesec dana kasnije, odnosno 4. aprila iz Agencije nam je rečeno da je postupak utvrđivanja postojavanja povrede Zakona o spečavanju korupcije i dalje u toku.

Dubravka Đukanović na potpisivanju Memoranduma o razumevanju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa nemačkom organizacijom GIZ o uspostavi saradnje u očuvanju autentičnog izgleda i namene negotinskih vinarskih sela Rajca, Rogljeva i Smedovca (foto: EU za tebe)

Sa druge strane, Zoran Vapa za VOICE negira da nije prijavio imovinu Agenciji.

„Jesam, kako nisam. Kad je supruga (Dubravka Đukanović) imenovana za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u obavezi sam bio da prijavim svu imovinu Agenciji. To imate tamo prijavljeno. Čak i ušteđevinu“, rekao je Vapa.

Dubravka Đukanović dobijala poslove od opštine Sremski Karlovci dok je bila funkcionerka te opštine

Dubravka Đukanović je u periodu od 2017. do 2021. godine obavljala funkciju članice Komisije za planove Opštine Sremski Karlovci. Za to vreme, odnosno 2018. i 2019. godine, njena firma Studio D Art dobila je dve javne nabavke od ove opštine u vrednosti od 10 miliona dinara. Na obe javne nabavke, Studio D Art bio je jedini ponuđač.

Firma Dubravke Đukanović dobila je posao od ove opštine i 30. oktobra 2017. godine, mesec dana pre nego što je Đukanović postala članica Komisije za planove.

Takođe, jednu od pomenute dve javne nabavke, Studio D Art je dobio zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture na čelu sa Zoranom Vapom.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije potvrdili su za VOICE da im se Dubravka Đukanović nije obraćala zbog potencijalnog sukoba interesa. VOICE se ovim putem obratio i Opštini Sremski Karlovci sa pitanjima zbog čega su opštinskoj funkcionerki dodelili dve javne nabavke i da li im se Đukanović obratila zbog potencijalnog sukoba interesa. Ni posle telefonskog poziva i poslatog imejla na zvaničnu adresu Opštine, VOICE nije dobio odgovore.

Petar Alimpijević (VOICE, naslovna fotografija: Pixabay)