Skip to main content

Od gubitaša do milionera preko noći – ABL Solvent vratio AIK banci 60 miliona i domogao se placa IMT-a od 250 miliona evra

24. jul 2022. Istraživanja
6 min čitanja

Veliki plen za koji mora postojati dobro osmišljen plan

Autori

Slađana Gluščević i Miloš Katić

Gubitaška firma ABL Solvent u vlasništvu Davora Macure koja je, uz pozajmnicu AIK banke, za oko 60 miliona evra iz stečaja kupila imovinu Industrije mašina i traktora (IMT) na Novom Beogradu, uspela je da za samo mesec dana banci vrati dug i reši se zaloge. Pozajmicu AIK banke u maksimalnom iznosu od sedam milijardi dinara pomoću koje je kupila imovinu IMT-a dobila je u novembru prošle godine, a sve je vratila već u decembru.

ABL Solvent došao je tokom prošle godine do impozantne imovine – samo deo tog imanja je građevinski plac na Novom Beogradu od oko 35 hektara čija se vrednost procenjuje na oko 250 miliona evra. Platio ga je bezmalo triput jeftnije. Tih, oko 35 hektara zemljišta, spaja ulice Tošin bunar i Omladinskih brigada, a kako su nam potvrdili procenitelji, tržišna cena građevinskog zemljišta u tom delu Beograda je od 50.000 do 70.000 evra po aru. Veliki poslovni kompleks, nekada u vlasništvu IMT-a, a sada ABL Solventa sastoji se od parcele od 357.993 kvadratna metra i nekoliko desetina objekata.

Interesantno, za kratko vreme prihodi firme ABL Solvent vrtoglavo su narasli – od 182.000 dinara u 2020. stigli su do čak 6,5 milijardi dinara u 2021. U javnosti malo poznata kompanija 2020. godinu završila je s gubitkom da bi već 2021. ostvarila značajnu dobit – 5,3 milijarde dinara. I dalje nije poznato čime se ova firma tačno bavi budući da, osim šifre delatnosti (ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova), nema dostupnih informacija o njenom poslovanju i portfoliju.

VOICE nije uspeo da od ABL Solventa dobije odgovor na pitanje na koji način je i iz kojih izvora uspeo da za mesec dana obezbedi oko sedam milijardi dinara i da vrati dug AIK banci kojom gazduje biznismen Miodrag Kostić. Uputili smo ga na više adresa koje se mogu dovesti u vezu sa ABL Solventom (kompanija nema sajt niti transparentne podatke), ali ni sa jedne odgovor nije stigao. Dodajmo da je sigurno da je ABL Solvent obezbedio 2.2 milijarde dinara po osnovu zajma od lica koje nisu domaće banke.

Do imovine došao preuzevši potraživanja Beobanke u stečaju

Važno je reći da je velika potraživanja prema nekadašnjim industrijskim gigantom IMT imala Beobanka (u stečaju) i da su ona obezbeđena hipotekom na zemljištu IMT-a. Čitav scenario u kojem se ABL Solvent, potpuno nepoznata firma, pojavljuje kao glavni akter, a čija je radnja preuzimanje vrednog, ogromnog, zemljišta na ekskluzivnoj lokaciji u Beogradu, odnosi se zapravo na potraživanje Beobanke. U tom scenariju, osim doskorašnjeg gubitaša ABL Solventa i AIK banke, pojavljuju se i državne agencije – Agencija za osiguranje depozita (AOD) i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU). ALSU je lane prodavao tih 35 hektara i objekte koji su pripadali IMT-u, a paralelno AOD je prodavao paket potraživanja banaka u stečaju pakovan tako da se u njemu nađe potraživanje Beobanke prema IMT-u, obezbeđeno hipotekom na zemljištu nekadašnje industrije mašina i traktora.


PROČITAJTE NAGRAĐENI TEKST NAŠIH NOVINARA:Država imovinu od 1,8 milijardi evra prodala gubitašu ABL Solventu za 51 milion evra


VOICE je došao do ugovora o zalozi između AIK banke i ABL Solventa u kojem obe strane saglasno konstatuju da je u aprilu 2021. godine ABL Solvent preuzeo potraživanja Beobanke u stečaju nad IMT-om (u stečaju). Parcele IMT-a na Novom Beogradu su mu bile osnov da dobije kredit kojim je kupio imovinu. Da nije bilo tog  preuzimanja potraživanja Beobanke, ne bi bio osnova da dobije kredit od AIK Banke.

Da bude jasnije, ABL Solvent se u novembru prošle godine, nekoliko dana pre prodaje imovine IMT-a koju je vodila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, zadužio kod AIK banke i garantovao da ima od čega da vrati dug, odnosno da je pre toga preuzeo potraživanja koja je Beobanka u stečaju imala prema IMT-u. Potraživanja su se odnosila na parcele i objekte IMT-a. Pored ove zaloge, ABL Solvent je založio i 100 odsto udela svog pravnog lica za potrebe ovog kredita (Zaloga 8712/2021).

AIK banka i Davor Macura potpisali su 8. novembra 2021. godine ugovor o kreditu kojim zalogodavac ABL zalaže sto posto udela vrednosti osnovnog kapitala tog preduzeća nakon čega je Agencija za privredne registre upisala založno pravo. Kredit je odobren do 25. decembra 2021. godine. ABL Solvent kao založni dužnik i AIK banka kao založni poverilac dogovorili su se da najviši iznos potraživanja koji se tom zalogom obezbeđuje iznosi ukupno sedam milijardi dinara. Potom, u preambuli ugovora konstatuju da je nekoliko meseci ranije, u aprilu 2021. zalogodavac ABL Solvent preuzeo potraživanje koje je Beobanka u stečaju imala nad stečajnom masom IMT-a u iznosu 13 milijardi dinara. U preambuli ugovora piše da je ovo potraživanje utvrđeno zaključkom Privrednog suda u Beogradu pod brojem 125/2018 od 12. decembra 2019. godine.

Međutim, kada je VOICE od Privrednog suda u Beogradu, kao nadležnog za stečaj Beobanke, tražio zaključak kojim je utvrđeno da je ABL Solvent preuzeo to potraživanje ispostavilo se da do zaključak pod datumom koji se navodi u ugovoru ne postoji.

„Obaveštavamo vas da zaključak pod nevedenim brojem predmeta od navedenog datuma ne postoji“, navodi se u dopisu koji smo dobili od Privrednog suda Beograd.

Nakon daljeg istraživanja VOICE-a i komunikacije sa Privrednim sudom utvrđeno je da postoji zaključak sa istim brojem, ali sa datumom od deset meseci ranije, odnosno iz februara 2019. godine.

Potraživanja od 13,13 milijardi 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 22. septembra 2015. godine otvoren je postupak stečaja nad Industrijom mašina i traktora a.d. u stečaju. Tri godine kasnije obustavljen je stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika IMT, a nastavljen je u odnosu na stečajnu masu IMT-a u stečaju. Privredni sud u Beogradu, kao stečajni sud, doneo je 2019. godine listu priznatih potraživanja na kojoj se vidi na koju je imovinu IMT-a Beobanka u stečaju kao poverilac imala pravo. Po tom zaključku, u koji VOICE ima uvid, potraživanja Beobanke u stečaju prema IMT-u vrede 13,13 milijardi dinara.  

ABL Solvent je 22. novembra prošle godine, kada je iz stečaja preko ALSU kupio imovinu Industrije motora i traktora, bio jedini ponuđač, uz pozajmicu AIK banke.

AIK banka je u decembru Agenciji za privredne registre (APR) dostavila brisovne dozvole obavestivši je da je ABL Solvent izmirio potraživanja po osnovu duga – dugoročnog kredita.

Ko je režirao tri režima prodaje

Parcele na Novom Beogradu koje su bile deo imovine IMT-a i susedne parcele veliki su plen za koji mora postojati dobro osmišljen plan. Za realizaciju plana da se povoljno dođe do najatraktivnijeg građevinskog zemljišta koji je u tri režima prodaje, ispostavilo se, bilo je potrebno imati saradnju sa državnim agencijama (AOD i ALSU).

Naime, kako je VOICE već pisao, pored 35 hektara zemljišta koje je kao imovinu IMT-a u stečaju prodavala ALSU, ABL Solvent se domogao i imovine vredne 1,82 milijardu evra za svega 51 milion evra, i to preko AOD. Ova agencija je, kršeći Zakon o stečaju, prodala ABL Solventu veliki paket potraživanja osam banaka u stečaju. U tom paketu našli su se takođe placevi koji su pripadali IMT-u i to su činili polovinu tog potrfolia. Država ih je licemerno prodavala kao „teško naplativa potraživanja“ jer nisu se mogli tako tretirati budući da je reč o veoma atraktivnim i vrednim parcelama koje su merkali mnogi investitori. A ABL Solvent koji se u oba slučaja pojavljivao kao jedini kupac (ako izuzmemo Alta Pay, takođe u vlasništvu Davora Macure) pobedio je u obe prodaje i ukrupnio je posed na Novom Beogradu.


Pročitaje i: Gubitaš kupio imovinu IMT-a za 70 miliona evra, novac pozajmio od AIK banke


Nastavak sledi i ostaje da se vidi da li će se ova kompanija pojaviti i na sledećoj prodaji – susednog placa, kompleksa objekata Nove Livnice na Novom Beogradu. Kompleks je ponuđen na prodaju javnim nadmetanjem kroz stečaj Beobanke A.D po početnoj ceni od 26 miliona evra. AOD, stečajni upravnik, objavio je da se radi o 11 objekata metaloprerađivačke industrije, ukupne površine od 38,8 hiljada kvadratnih metara, koji se nalaze na parcelama čija je ukupna površina 73,7 hiljada kvadratnih metara. Kompleksa Nove Livnice Beograd procenjen je na 29,9 miliona evra, a javno nadmetanje zakazano je za 1. avgust.

Uplela se i Agencija za restituciju

Zanimljivo je da se u februaru ove godine u katastru, na listu nepokretnosti za parcelu od oko 35 hektara čiji je vlasnik ABL Solvent, pojavila još jedna zabeležba koje pre nije bilo. Reč je o zabeležbi postupka koji može da dovede do povraćaja oduzete imovine u naturalnom obliku, u skladu sa zakonom koji uređuje vraćanje imovine oduzete posle 9. marta 1945. godine. To je zabeležba restitucije.

Kada se mozaik složi, jasno je da je taj plac jedinstvena građevinska celina sa placem IMT-a. Njega prodaje Beobanka u stečaju, to jest Agencija za osiguranje depozita, s tim da ovaj plac Beobanka prodaje kao svoj (prenet joj je kao poveriocu u stečajnom postupku nad IMT- om), dok je plac od 35 hektara bio deo stečajne mase IMT-a i prodala ga Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) kao stečajni upravnik. Treći deo je bio pod hipotekom Beobanke kao poverioca IMT-a, znači bio je potraživanje Beobanke obezbeđeno hipotekom.

Slađana Gluščević i Miloš Katić (VOICE, foto: screenshot: Katastar)