Skip to main content

Odlučuje o planovima, a dobija poslove na javnim nabavkama

28. feb 2019. Lokalne samouprave
9 min čitanja

Autor

"Novinar od 2001. godine. Počeo je u novosadskoj TV produkciji "UrbaNS” koja je, u sklopu ANEM-a, funkcionisala i kao dopisništvo TV B92 iz Beograda. Nakon toga, radio je nekoliko godina u novosadskom "Građanskom listu", i pisao za portale "Autonomija.info", "Magazin Vojvodina" i međuregionalnu agenciju "AIM-ng". Od februara 2017. saradnik VOICE-a. Karikaturista portala "Autonomija.info" od maja 2016. godine. Dobitnik godišnje nagrade NDNV-a 2018. godine za analitičko novinarstvo."

Zamenik predsednika Komisije za planove Skupštine grada Novog Sada Zoran Vukadinović nalazi se u potencijalnom sukobu interesa jer njegova firma „Andzor engeneering“ dobija poslove iz oblasti urbanizma u Novom Sadu. I dok on i predsednik komisije tvrde da nema govora o sukobu interesa niti kršenju zakona, sagovornici VOICE-a upozoravaju da je situacija problematična zbog toga što se sve dešava u sivoj, zakonski neprecizno regulisanoj zoni. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, s kojom „Andzor“ potpisuje većinu ugovora, nije odgovorila na pitanja da li je u pitanju sukob interesa, te da li to može da izazove nekakve probleme u budućnosti.

Istraživanje VOICE-a pokazuje da je u periodu od 2014. do početka 2019. godine „Andzor engeneering“ u Novom Sadu dobio najmanje 63 posla, u ukupnoj vrednosti od preko 43 miliona dinara, bez PDV-a. Najnoviji, i do sada najvredniji ugovor, „Andzor“ je dobio u konzorcijumu s još pet firmi – reč je o izradi tehničke dokumentacije za parterno uređenje najužeg centra grada, vredan 18,6 miliona bez PDV-a. Zoran Vukadinović za VOICE kaže da u javnim nabavkama njegova firma učestvuje od 2013. godine i negira da se nalazi u sukobu interesa. Kako navodi, broj javnih nabavki na kojima „Andzor“ nije prošao mnogo je veći od onih na kojima jeste, a u većini slučajeva njegova firma je učestvovala u zajedničkoj ponudi sa drugim pravnim licima.

„Poslovi koji su dobijeni na javnim nabavkama odnose se na izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju infrastrukture (saobraćajne i ostale komunalne) na teritoriji grada Novog Sada. Pored toga, dobijeni su poslovi za tehničku kontrolu već izrađene tehničke dokumentacije sa istom tematikom (izgradanja ili rekonstrukcija infrastrukture)“, naveo je Vukadinović i dodao da uslove za učešće na tim javnim nabavkama propisuju stručne službe i da su oni u većini slučajeva mnogo strožiji nego što su kapaciteti i resursi njegove firme.

„Time se pokazuje da ni u kom slučaju ne postoji direktna veza između UGZI i naše firme po pitanju povlašćenog položaja i mogućeg međusobnog uticaja mene kao ’gradskog činovnika’ i ostalih gradskih struktura“, kaže Vukadinović. Ističe da se on kao član komisije bavi kontrolom izrade urbanističko- planske dokumentacije, dok se njegova firma na teritoriji grada Novog Sada bavi isključivo izradom tehničke dokumentacije, što su, kako precizira, dve potpuno različite stvari.

Zoran Vukadinovic: Nisam u sukobu interesa

Komisija za planove ne donosi odluke niti predlaže bilo kakva rešenja, nego vrši proveru ispravnosti u smislu usklađenosti sa zakonom, ostalim planskim dokumentima kao i strateškim opredeljenjima grada“, naveo je Vukadinović.

Isto kaže i predsednik Komisije za planove Radonja Dabetić, koji navodi da je postupak planiranja jedna stvar, dok Vukadinovićeva firma dobija poslove na razradi projektne dokumentacije za izvođenje tih radova.

„Sukob interesa bio bi da je on radio neki plan za grad, da mu je to plaćeno i onda još sedeo u komisiji i branio, to naravno niti bi mogao niti sme. Ali ovo je potpuno nevezano za plansku dokumentaciju“,  kazao je Dabetić. U slučaju posla oko uređenja centra grada, Dabetić podseća da je Grad ranije raspisao konkurs za idejno rešenje te da su izabrani pobednički radovi, kao i da plan centra nije odavno menjan, a da Vukadinović nije učestvovao u njegovoj izradi.

„Čak i da jeste učestvovao, planom se predviđa da trg bude, na primer, javna površina trga i ništa više. Plan ne ulazi u detalje, tako da ne vidim kako bi on bilo šta mogao sebi da namesti, jer trg je trg. Niti je on njega sada, svojim dejstvom kroz rad i komisiju, prebacio iz trga u poslovnu zgradu niti iz poslovne zgrade u trg. Razumete, ništa se tu nije menjalo, to je glavni gradski trg koji je već 300 godina, koliko postoji grad, trg“, kaže Dabetić. Podseća i da su javne nabavke zatvorene i da ponuđači poslove dobijaju na osnovu ponude koju su dali.

Ipak, Firma „Andzor engeneering“ je na 63 javne nabavke na kojima je dobila posao, čak 40 puta bila jedini ponuđač, nastupajući sama ili zajedno sa još nekim firmama.

Školski primer sukoba interesa

Aleksandar Popadić: Neka ima privatnu firmu, ali neka konkuriše na drugom mestu

Arhitekta Aleksandar Popadić, odbornik “Dosta je bilo” u Skupštini grada Novog Sada i član skupštinskog Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja za VOICE kaže da je reč o „odličnom primeru“ sukoba interesa, jer je reč o privatnoj firmi koja se bavi određenom delatnošću za koju uslove i procedure, između ostalog, određuje komisija u kojoj sedi vlasnik te firme. Zbog čega je, pita Popadić, neko uopšte član komisije, ako njegova firma konkuriše za državne poslove?

„Da se ne bi uopšte dovodila u pitanje nezavisnost te komisije, treba odabrati ljude koji su stručni, ali svojim privatnim poslovima ne apliciraju. Neka se bave privatnim poslovima, ali neka apliciraju na drugom mestu, neka apliciraju na internacionalnim konkursima, ne moraš raditi samo u Novom Sadu. A malo je indikativno da si ti član Komisije za planove i da dobijaš tolike poslove u Novom Sadu. Naravno da je sukob interesa u pitanju“, smatra Popadić. On ocenjuje da za takav potez postoje brojni motivi.

„Motiva ima milion, od toga da se prenaduvavaju ti ugovori, da je realna vrednost nekada i 50 posto manja nego što jeste. Znači, ako je ugovorna vrednost 20 miliona, da ti ugovori realno vrede 10 miliona, a da sa drugih deset miliona nikada ne znamo šta je. A, u stvari svi znamo šta je i gde odu te pare“, kaže Popadić.

Pare i za saobraćaj

„Andzor engeneering“ je u oktobru 2017. godine, kao jedini ponuđač, sa Gradskom upravom za saobraćaj i puteve, potpisao ugovor vredan 1,6 miliona dinara bez PDV-a za usluge organizacije stručnog skupa „Unapređenje bezbednosti saobraćaja u javnim preduzećima na teritoriji Grada Novog Sada“ (šifra JNVV-U-4/2017). Inače, „Andzor engeneering“ učestvuje u javnim nabavkama širom Srbije, pa je tako poslove dobijao i u Beogradu, Subotici, Temerinu, Požarevcu, Pančevu…

Danilo Ćurčić: Talas investitorskog urbanizma

Advokat Danilo Ćurčić za VOICE ocenjuje da je u pitanju situacija u kojoj nijedna strana ne može da dokaže da uticaja ima ili nema, zbog čega bi najbolje bilo izbeći takve situacije, da bi onda građani mogli da imaju poverenja u institucije koje bi trebalo da štite i rade u njihovom interesu.

„Ukoliko imate nekog ko odlučuje o planovima, a s druge strane učestvuje u privrednim delatnostima koje se odnose na projektovanje i izgradnju, to samo po sebi ostavlja prostora da i jedna i druga strana mogu da tvrde da ima ili nema uticaja. A zapravo bi trebalo takve situacije izbeći, jer, građani suštinski imaju problem sa nepoverenjem u institucije u različitim drugim aspektima, pa naravno i u ovom“, kaže Ćurčić. Dodaje da je ovo pitanje posebno osetljivo u Srbiji, gde je prisutan „talas investitorskog urbanizma“, zbog čega je teško odlučiti da li verovati ljudima u komisiji ili instinktu koji kaže da postoji mogućnost zloupotrebe. Ćurčić smatra da su grešku načinili oni koji su komisiju imenovali, bez da su se potrudili da izbegnu sporne situacije poput ove.

„To pokazuje, s jedne strane, da se nije ulazilo previše u to ko dolazi s koje pozicije i da se nije čak i preterano ozbiljno razmatralo pitanje ko će biti imenovan u komisiju. Ako vi niste proverili čime se bave članovi komisije i da li bi, eventualno, mogli biti u sukobu interesa, onda se niste dovoljno detaljno i pažljivo bavili predlaganjem i izborom članova komisije. A samim tim, nije vam baš neka velika briga za javni interes, rekao bih“, ističe Ćurčić.

Paušalne ocene?

Komentarišući etički, odnosno moralni ugao priče o nezavisnosti članova komisije i mogućnost da neko od njih može da odbaci primedbe građana ili bilo koga drugog na predložene izmene urbanističkih planova koje je inicirao Grad, a da motiv za taj postupak bude to da kasnije dobije poslove od tog istog Grada, Vukadinović kaže da je on kao član komisije “nezavisan u analizi, proveri i donošenju mišljenja”. Ističe i da su takve paušalne procene i donošenje zaključaka kojim se na bilo koji način povezuje sa gradskim strukturama potpuno neozbiljna i neprofesionalna. Kaže da građani i ostali zainteresovani koji podnose primedbe imaju različite motive za to, a da je na Komisiji da sagleda sve elemente i proba da nađe odgovarajući balans između tih, često različitih interesa, a najčešće uskih ličnih interesa pojedinaca.

„Komisija nema nadležnost da odlučuje o načinu razvoja i kreiranju planskih rešenja, nego samo da proveri ispravnost i usklađenost tih rešenja sa zakonom i strukom. Za takvu stvar postoji institucija gradskog urbaniste ili gradskog arhitekte, koja u ovom momentu ne postoji u Gradu Novom Sadu“,  rekao nam je Vukadinović. Dodao je da se povremeno dešava da budu predložena planska rešenja koja mogu biti predmet ili šire rasprave ili analize da li je njihova realizacija opravdana ili ne, ali da članovi komisije nemaju instrumente da se mešaju u politiku Grada Novog Sada.

„Mi kao stručnjaci možemo dati mišljenje i ukazati Na eventualne posledice koje određeno plansko rešenje može prouzrokovati (što radimo u svakoj takvoj situaciji i može se proveriti). Kao član komisije odgovorno tvrdim da svojim delovanjem i aktivnim učešćem u komisiji dajem pun doprinos kako razvoju grada, tako i zaštiti interesa građana. Ali pozicija na kojoj sam, nema nikakva izvršna prava niti ovlašćenja koja mogu do kraja zaštiti interese građana i usvojenih planskih rešenja u kasnijoj njihovoj realizaciji“, kaže Vukadinović.

Kako se biraju članovi komisije

Pravilnik o uslovima i načinu rada komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i komisije za planove jedinice lokalne samouprave, propisuje da komisiju obrazuje lokalna samouprava, a u slučaju da se nalazi na teritoriji pokrajine, trećina članova imenuje se na predlog pokrajinskog organa nadležnog za pitanja prostornog planiranja i urbanizma. Trenutni sastav Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada izabran je na predlog Gradskog veća koji je potpisao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, u junu 2018. godine. Vukadinoviću je ovo već drugi mandat, a za člana komisije oba puta je imenovan na predlog AP Vojvodine, prvi put još 2014. godine.

„Moj rad unutar komisije može se okarakterisati svakako, ali ne samo tako kako ’priča čarsija’. Da se pitaju UGZI i JP Urbanizam da li im pomažem i radim u direktnom njihovom interesu, ne verujem da bi dobili pozitivan odgovor. Na svakoj komisiji, ja kao član imam pitanje više ili neko ’neprijatno’ pitanje kojim ja vršim pritisak da svoj rad i angažovanje usmere na pravu stranu i da ne zanemare činjenicu za koga rade (građane i građanke)“, zaključio je Vukadinović. Dodaje da je tu poziciju prihvatio iz profesionalnih, etičkih i moralnih pobuda, kako bi pokušao da da pozitivan doprinos razvoju grada.

Zoran Stojiljković: Građani samo mogu da veruju na reč da ovakav konflikt ne dovodi do sukoba interesa

„Nažalost, rezultati našeg rada nisu vidljivi danas za sutra, kao što je u nekim drugim domenima života, pa se tako nadam će se u budućnosti videti iskorak koji je komisija napravila u odnosu na prethodni period“, rekao je Vukadinović. Dodao je da do sada nije trpeo direktne pritiske od strane pojedinaca koji bi mu nametali svoje mišljenje na temu nekog planskog rešenja.

„Komisija je tehničko telo, svi moramo imati inženjerske licence u određenim oblastima, moraju tu da budu arhitekte, mašinski inženjeri, saobraćajni, u svim tim sektorima u kojima se deluje na prostoru planiranja. I mi smo stručno telo čiji je zadatak da kontrološe da li su planovi koje je naručio grad, to jest koje je naručila skupština, a koje izrađuju licencirani i odgovorni urbanisti, da li su oni usklađeni sa Zakonom o planiranju i gradnji i da li su usklađeni sa planovima višeg reda, mi tehnički proveravamo radove“, kaže Dabetić.

Ipak, u Predlogu rešenja o imenovanju komisije, u članu 2. navedeni su brojni poslovi, između ostalog da Komisija „razmatra primedbe, predloge i sugestije podnete u toku javnog uvida na planski dokument, pre podnošenja predloga tog planskog dokumenta Skupštini Grada Novog Sada; sačinjava izveštaj o obavljenom javnom uvidu u planski dokument, koji sadrži podatke o obavljenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi; donosi odluku kojom se nosiocu izrade planskog dokumenta nalaže da izradi novi nacrt planskog dokumenta u slučaju da, nakon javnog uvida nacrta planskog dokumenta, utvrdi da usvojene primedbe suštinski menjaju planski dokument“. Takođe, komisija „razmatra sva druga pitanja iz oblasti urbanizma i arhitekture za koje oceni da su od značaja za Grad Novi Sad“.

Komisija u sivoj zoni

Bivši član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković za VOICE kaže da je u ovakvim slučajevima problem siva zona jer se zakon nije bavio takozvanim stručnim telima poput te komisije, zbog čega nije precizno razrešeno pitanje konflikta interesa.

To je praksa koju treba, čak i kad nije striktno zakonski fokusirana i uređena, naprosto izbegavati jer je ta zona sukoba interesa ostavljena neraščišćena“, rekao je Stojiljković dodajući da u ovim situacijama građani samo mogu da veruju na reč da ovakav konflikt ne dovodi do sukoba interesa. Rekao je i da postoji problem s javnim funkcijama poput komisija, jer one ne spadaju u stalni oblik angažovanja.

„Da je on izabran na neku funkciju i da je to stalni angažman, onda bi on morao da prenese svoju firmu, koja je u istoj delatnosti samo na nekom drugom planu, na nepovezano lice“, kazao je Stojiljković.

Dalibor Stupar (VOICE, naslovna fotografija: Dragan Gojić, Beta)