Skip to main content

Pozovi Miloša Vučevića radi postavljanja kioska

14. maj 2019. Izdvajamo
6 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Sudski postupak koji je grad Novi Sad izgubio u sporu oko postavljanja kioska u gradu sa preduzećem Štampa sistem (nekadašnji Štampa komerc) obavezao je grad da obešteti pomenuto preduzeće u iznosu od 75 miliona dinara sa pripadajućim zateznim kamatama, saznaje VOICE.

To znači da su građani Novog Sada obmanjeni kada je gradonačelnik Miloš Vučević početkom februara ove godine izjavio da bi presuda oštetila gradski budžet za milion do dva miliona evra, pa je grad doneo odluku da sa preduzećem Štampa sistem sklopi Sporazum o vansudskom poravnanju.

U tom Sporazumu,u koji je redakcija VOICE imala uvid, navodi se da će preduzeće Štampa sistem na ulicama Novog Sada postaviti 44 kioska na period od narednih pet godina, a da će Štampa sistem zauzvrat odustati od svakog daljeg sudskog gonjenja Grada Novog Sada, ukoliko Sporazum bude poštovan.

Međutim, brojke koje se pominju u Sporazumu odstupaju od onoga što je gradonačelnik saopštio novinarima. Ukupan iznos neostvarene dobiti preduzeća Štampa sistem (plus zatezne kamate i troškovi postupka) iznosi 80,5 miliona dinara, a ne milion do dva miliona evra, kako tvrdi Miloš Vučević.

S obzirom na protok vremena od kada je sudski postupak pokrenut, u Sporazumu se konstatuje da je grad u momentu njegovog potpisivanja 6. septembra 2018. ukupno dugovao Štampa sistemu 98,9 miliona dinara ili 836.845 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Da Sporazum uopšte postoji građani Novog Sada saznali su od gradonačelnika Miloša Vučevića tek pet meseci po njegovom potpisivanju. Preciznije, javnost je posumnjala da se nešto čudno dešava kada su po gradu, pretežno po centralnim ulicama, kiosci počeli da niču kao pečurke nakon kiše.

Miloš Vučević

Tada je gradonačelnik objasnio šta je po sredi – da je Štampa komerc dobila sudski spor protiv grada nakon 12 godina (presuda Apelacionog suda u Novom Sadu od 19. oktobra 2017). A predmet spora bilo je nelegalno uklanjanje kioska u vreme dok je na čelu Novog Sada bila aktualna predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, što Vučević nije pomenuo. Rekao je i da je preduzeće Štampa sistem predložilo vansudsko poravnanje, a ne grad.

“Mi seli i zaključili (Sporazum). Bolje da ne izgubimo milion, dva miliona evra iz budžeta grada, i da moramo da radimo rebalans i da ne znamo od čega da odustanemo, ili da moramo da vadimo iz rezerve kao da je, ne daj bože, neka vanredna situacija. Bolje da ovako izdržimo i da vratimo. Očigledno, po mišljenju suda, ne po mom mišljenju, da su imali pravo da rade taj posao na lokacijama koje su ranije imali”, rekao je tada Vučević.

Štampa sistem of-šor kompanija iz Lihtenštajna, vlasnik iz Austrije

Preduzeće Štampa komerc osnovano je 1998. godine, a iz prvirednog registra Srbije izbrisano je 12. marta 2009.Tada se preduzeće Štampa komerc spojilo sa Štampa sistemom. Osim Štampa komerca u satav Štampa sistema tada je ušlo i preduzeće Štampa press.

Preduzeće Štampa sistem osnovano je juna 2005, a kao jedini član tog sistema navodi se preduzeće Moj kiosk sa stopostotnim udelom. Novčani ulog koji je upisan prilikom osnivanja Štampa sistema iznosio je 1,28 milijardi dinara.

Preduzeće Moj kiosk osnovano je daleke 1976. godine, a skoro stopostotni udeo u vlasništvu danas u njemu ima of-šor kompanija iz LihtenštajnaProperty Plus Establishment koje je tokom 2004. uplatilo ulog od bezmalo milijardu dinara. Vlasnik 0,06 odsto udela je izvesni Darko Bajčetić sa novčanim ulogom od 600.000 dinara.

Property Plus Establishment osnovan je oktobra 2008. u Vaducu u Lihtenštajnu. Prethodno je od marta iste godine poslovao kao istoimena fondacija. Vlasnici ovog preduzeća od osnivanja su izvesni Markus Michael Summer i Stefan Daniel Weneweser. Preduzeće raspolaže kapitalom od 30 miliona švajcarskih franaka.

Tokovi novca dalje vode do Londona. Tamo na redakciji poznatoj adresi Markus Michael Summer do septembra 2013. godine upravlja sa još dva preduzeća: WTN Nominees limited i XTN Nominees limited. Gospodin Summer kao mesto stanovanja navodi mesto Gamprin-Berden u Austriji, a u poslovnoj bazi navode se njegove funkcije u još 11 švajcarskih kompanija, od kojih su četiri u postupku likvidacije.

Osim navedene uloge u preduzeću Property Plus Establishment, Summerov partner Stefan Daniel Weneweser nema drugih poslovnih poduhvata. Baš kao i njihova zajednička firma i Weneweserkao svoje mesto prebivališta navodi Vaduz u Lihtenštajnu.

Lokacije za nove kioske su predviđene odlukom Gradskog veća grada Novog Sada od 25. septembra 2018. Ovom odlukom je ukupan broj kioska na teritoriji Grada uvećan sa dotadašnjih 255 na 299. Time je Grad ispunio zahtev Štampa sistema u pogledu lokacija za postavljanje kioska po Sporazumu.

Kiosci će na lokacijama biti narednih pet godina, jer je to maksimalan rok na koji se saglasnost za postavljanje kioska može dati, uz opciju produžetka na dodatnih pet godina ukoliko to Štampa sistem bude zahtevala.

Jedina obaveza Štampa sistema je plaćanja lokalne komunalne takse zbog zauzimanja javne površine za svih 44 kioska, koju utvrđuje Gradska poreska uprava za svaku godinu i svaki kiosk pojedinačno. Istovremeno Grad je u obavezi da, u slučaju izmene Odluke o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka, eventualnom novom Odlukom obezbedi 44 lokacije za postavljanje kioska Štampa sistema.

Slučaj Štampa sistem još jedan je dokaz da građani za dobijanje informacije o radu lokalne vlasti u Novom Sadu i tome kako se troši njihov novac, moraju biti strpljivi sve dok sami ne primete da se nešto čudno u gradu dešava pa postaje medijski interesantno.

Najveći privredni spor u istoriji Novog Sada takođe potiče iz vremena Maje Gojković. U pitanju je spor sa ATP Vojvodinom koji traje 11 godina i ne nazire mu se kraj.

Poslednji slučaj samo je još jedan dokaz da posledice loših odluka vlasti u nekom momentu dođu na naplatu. Štetu su pretrpeli građani, a pitanje odgovornosti Maje Gojković i osoba koje su dovele Grad Novi Sad u ovakvu situaciju, nije postavljeno.

Gradsko veće na pet godina ukinulo sopstvenu odluku o kioscima Štampa komerca

Sve je počelo13. juna 2005. kada je Gradsko veće ukinulo sopstveno rešenje o dozvoli za korišćenje lokacija za postavljanje kioska u Novom Sadu. To rešenje je tadašnji Okružni sud u Novom Sadu poništio iste godine u upravnom sporu. Nakon toga Gradsko veće je do 2010. u više navrata donosilo novu odluku, ali je svaku od njih Okružni sud ukidao!

Konačnu presudu doneo je Upravni sud u Beogradu 14. oktobra 2010. godine kada je uvažio žalbu Štampa sistema i poništio rešenje Gradske uprave Novog Sada od 19. marta 2008. Samim tim na snazi je ostalo rešenje Gradske uprave za komunalne poslove od 25. aprila 2005. kojim je Štampa sistemu bio odobren nastavak korišćenja lokacija za postavljanje kioska.

Vrlo brzo nakon što je 13. juna 2005. donelo sporno rešenje Gradsko veće 17. jula raspisalo je konkurs za privremeno postavljanje kioska i baraka na period od narednih pet godina. Na konkursu je učestvovao i Štampa komerc, ali ta prijava nije ni razmatrana jer je konkurisao za više od četvrtine lokacija, što je bilo protivno konkursnim uslovima.

Već početkom oktobra iste godine Gradska uprava za inspekcijske poslove počela je da uklanja kioske Štampa komerca sa lokacija na kojima su se do tada nalazili. Štampa komerc imala je dozvolu za korišćenje 84 lokacija za postavljanje kioska u Novom Sadu.

Malo koji preduzetnik odbio ponudu grada da obavlja tako unosnu delatnost za naknadu od oko 300 evra mesečno

 

U presudi Apelacionog suda u Novom Sadu od 19. oktobra 2017. navodi se da bi Štampa komerc, da nije bilo nezakonite odluke Gradskog veća od 13. juna 2005, imao apsolutno pravo prvenstva na dodelu lokacija po raspisanom konkursu od 17. jula za kioske koje je do odluke Gradaskog veća već koristio. U tom slučaju ne bi bilo ni osnova za eliminisanje Štampa komerca iz daljeg postupka konkursa.

Shodno navedenom, Apelacioni sud je utvrdio da je nezakonitom odlukom Gradskog veća od 13. juna 2005. Štampa komerc onemogućen da ostvari apsolutno pravo prvenstva na dodelu 84 lokacije koje je validno koristio od 1998. zbog čega je pretrpeo štetu u vidu izmakle koristi u periodu od 2005. do 2010. godine.

Taj iznos na dan postpisivanja Sporazuma između Grada i Štampa sistema dostigao je 98,9 miliona dinara ili 836.845 evra po srednjem kursu NBS i neće se menjati jer je tad došlo do vansudskog poravnanja na inicijativu Štampa sistema,  ako je verovati gradonačelniku.

To praktično znači da postavljanje jednog kioska vredi 450.000 dinara za period od godinu dana ili 37.500 dinara mesečno. S obzirom na to da je reč o ekskluzivnim lokacijama stiče se utisak da bi malo koji preduzetnik odbio ponudu grada da obavlja tako unosnu delatnost za naknadu od oko 300 evra mesečno.

Postavlja se i pitanje da li je preduzeće Štampa sistem, odbivši da od grada dobije bezmalo 100 miliona dinara, potpisivanjem sporazuma za postavljanje svoje 44 trafike stavljeno u polumonopolski položaj na tržištu.

Darko Šper (VOICE)