Skip to main content

RTV završio 2017. u debelom minusu, bankrot sve bliži

28. feb 2018. Istraživanja
5 min čitanja

Pokrajinski javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine završio je poslovnu 2017. godinu sa više od 150 miliona dinara gubitka, što je najlošiji finansijski rezultat ove medijske kuće u poslednjih nekoliko godina, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Da će prošla godina doneti RTV-u finansijski sunovrat dalo se naslutiti već po objavljivanju finansijskog izveštaja za prvih devet meseci, po kojem je gubitak za taj period iznosio oko 89 miliona dinara dinara. Međutim, rapidnom rastu duga za celih 60 miliona dinara za poslednja tri lanjska meseca malo se ko mogao nadati.

Kako je za VOICE potvrdio izvor iz RTV-a, menadžment kao glavni uzrok lošeg poslovnog rezultata vidi uvođenje TV takse, tačnije loš model preraspodele prihoda od naplate na teritoriji Vojvodine (70 odsto pripada RTV-u, a 30 odsto Radio-televiziji Srbije). Isti izvor prenosi stav menadžmenta da su lošem poslovanju doprineli i „veći finansijski rashodi od planiranog, ali ne u značajnoj meri“.

Objavljivanje finanijskog izveštaja RTV-a za 2017, gde bi se ove tvrdnje mogle proveriti, može se očekivati u aprilu mesecu na internetskoj stranici pokrajinskoj javnog medijskog servisa. Međutim, veći finansijski rashodi uočljivi su i u devetomesečnom izveštaju i ne bi se moglo reći da su neznatno veći, kao što tvrde u menadžmentu.

Primera radi, za prvih devet meseci 2017. godine na dnevnice za službeni put u inostranstvo potrošeno je 11,5 miliona dinara, što je 8,9 miliona dinara više u poređenju sa putovanjima zaposlenih u inostranstvo u 2016. godini! Ukupni rashodi za zaposlene za period januar-septembar bili su za oko 14,6 miliona dinara veći nego 2016.

Kada se sve stavi na papir to izgleda ovako: RTV je veoma dobro poslovao 2014. godine kada je ukupan dobitak iznosio 214 miliona dinara; godinu dana kasnije dobitak je bio 67 miliona dinara; 2016. godina (kada je uvedena TV taksa) okončana je sa tek devet miliona dinara viška u kasi; dok pokazatelji za prošlu godinu gotovo izvesno RTV-u će doneti gubitak od oko 150 miliona dinara, što je za tri miliona evra manji prihod nego pre četiri godine!

Ukoliko bi RTV nastavio da na ovaj način posluje i 2018. godine, izgledi da doživi bankrot sve su realniji. Podaci do kojih je nedavno došao VOICE pokazuju da pokrajinskom javnom medijskom servisu preti bankrot jer su poslovni prihodi u 2016. bili umanjeni za neverovatnih 1,6 milijardi dinara u odnosu na 2014. Iako zvaničnih podataka za prošlu godinu za sada još nema, sigurno je da će se ovaj trend pogoršati.

Prema Altman Z-Skoru, koji predviđa verovatnoću da preduzeće bankrotira u naredne dve godine, JMU RTV je za 2014. imalo koeficijent 6.12, dok je u 2016. taj koeficijent iznosio svega 1.38 što je pokazatelj da je preduzeće blizu zone rizika da bankrotira u narednom periodu. Referentni koeficijent Altman Z-Skora prema kojem postoji velika verovatnoća za bankrotstvo iznosi 1.23, dok se preduzeća sa skorom iznad 2.9 smatraju sigurnim.

Da je finansijska situacija u RTV-u krajnje ozbiljna potvrdio je i Upravni odbor pokrajinskog javnog medijskog servisa, koji je još u novembru prošle godine usvojio Plan finansijske konsolidacije, s predviđenim merama štednje u svim segmentima poslovanja.

Upravni odbor traži od Vlade Srbije izmenu zakona 

Da bi menadžment RTV-a uspeo da isplati sve obaveze za prošlu godinu, pre svega prema zaposlenima, tokom prošle godine od Vlade Srbije dobijena je pozajmica u iznosu od 200 miliona dinara. Zahvaljujući toj pozajmici radovno poslovanje nije dovedeno u pitanje, još uvek.

Upravni odbor RTV-a je Vladi Srbije nedavno predložio izmenu Zakon o javnim medijskim servisima, kojom bi se omogućila promena načina raspodele naplaćenih sredstava od TV takse na teritoriji Vojvodine. To bi značilo da umesto sadašnjeg modela 70:30 u korist RTV-a, ubuduće ovoj medijskoj kući pripadne 80 odsto sredstava, a RTS-u 20 odsto. Takođe je predloženo da se postepeno poveća i visina takse sa sadašnjih 150 dinara.

VOICE saznaje da je s tim u vezi održan i sastanak predstavnika dva javna medijska servisa sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić, koja je od RTS-a i RTV-a tražila da joj dostave projekte rešavanja problema u poslovanju sa finansijskim pokazateljima izlaska iz krize.

RTV je dostavio predloge kako bi taj javni servis poslovao ukoliko bi taksa bila povećana sa sadašnjih 150 na 200, 250 ili 400 dinara. U obzir su uzeta oba modela preraspodele sredstava od TV  takse naplaćenih na teritoriji Vojvodine, sa ili bez zadržavanja dotacije iz budžeta Srbije (poslednje dve godine iznosi oko 900 miliona dinara za RTV). Kako VOICE saznaje, o ovome je bilo reči i na poslednjem sastanku menadžmenta RTV-a sa predstavnicima sindikata, ali preciznije detalji nisu saopšteni.

Zakon o javnim medijskim servisima Upravnim odborima RTV i RTS dozvoljava da odrede visinu TV takse do iznosa od 500 dinara. Trenutni iznos takse na teritoriji Srbije je skromnih 150 dinara zbog čega Vlada Srbije svake godine pomaže javne servise sa ukupno četiri milijarde dinara.

S obzirom na to da se u zakonu striktno navodi da odluku o utvrđivanju visine takse donose Upravni odbori RTS-a i RTV-a zajednički, začuđuje podatak da su se javni medijski servisi obratitli Vladi Srbije sa zahtevom za postepeno povećanje TV takse.

Kombinovani model finansiranja može se RTV-u obiti o glavu

Kombinovani model finansiranja RTV je, kako tvrdi menadžment, doveo do toga da godišnje raspolaže sa 170 miliona dinara manje u odnosu na period pre uvođenja TV takse.

Kako se navodi u dokumentu u koji je VOICE imao uvid, za poslednje dve godine RTV je zabeležio 340 miliona dinara gubitka, preciznije od kada je uveden kombinovani model finansiranja javnih medijskih servisa Vojvodine i Srbije.

Rukovodstvo RTV-a je procenilo da bi za normalno finansiranje ovog javnog servisa visina takse sa sadašnjih 150 dinara morala biti veća od 200 dinara. U budžetu Srbije za 2018. godinu, baš kao i lane, za finansiranje rada javnih medijskih servisa predviđeno je četiri milijarde dinara. Od toga 3,1 milijarda pripada RTS-u, dok je RTV-u namenjeno 900 miliona dinara.

Skupština Srbije usvojila je 28. decembra 2016. izmene Zakona o javnim medijskim servisima i dopunu Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse kojima se utvrđuje finansiranje javnih medijskih servisa iz državnog budžeta i TV taksom od 150 dinara.

Zbog pretrpljenih gubitaka za poslednje dve godine, rukovodstvo RTV-a se prvi put sredinom 2017. obratilo za pomoć Vladi Srbije. Rezultat toga bila je jednokratna novčana pozajmica Ministarstva finansija u iznosu od 200 miliona dinara. Od toga je 100 miliona potoršeno na izmirivanje dugova, a 50 miliona iskorišteno je za kupovinu programa.

Preostalih 50 miliona dinara je iskorišteno kako bi se namirile plate zaposlenih za januar 2018. godine, jer je novac iz budžeta za ovu godinu transferisan tek u februaru. Iako je bilo zahteva za novu pozajmicu, kojom bi se finansirao socijalni program za prevremeni odlazak dela zaposlenih sa RTV-a, prema saznanjima VOICE-a, do ovog transfera još uvek nije došlo.

Dijagnoza pokrajinskog javnog medijskog servisa je da se nalazi na aparatima za održavanje u životu, a njegova dalja sudbina, kako stvari stoje, u rukama je Vlade Srbije. Šta li čeka RTV ako se pod hitno ne pronađe model drugačijeg finansiranja javnih servisa, može se samo nagađati. Jedno je sigurno – bankrot je zakucao na vrata Ignjata Pavlasa 3.

Ekipa VOICE 

karikatura: STUPS