Skip to main content

Sindikat RTV-a podneo prijavu protiv odgovornih u agencijama zbog zloupotrebe u javnim nabavkama

23. jan 2019. Istraživanja
7 min čitanja

Sindikat „Nezavisnost“ JMU Radio-televizije Vojvodina podneo je krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u tri agencije zbog podnošenja ponude za učešće u javnoj nabavci, koja je zasnovana na lažnim podacima, kako bi protivpravno pribavili 200 miliona dinara namenjenih za posredovanje u zapošljavanju oko 250 radnika u pokrajinskom javnom medijskom servisu.

Kako je potvrđeno redakciji Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra u Sindikatu, krivična prijava je podneta protiv konzorcijuma tri agencije koje su učestvovale u nedavno okončanom procesu javne nabavke, pošto jedna od agencija nije ispunjavala uslov jer je pravosnažno osuđena zbog angažovanja radnika na crno.

Naime, krivičnom prijavom se odgovornim osobama u agencijama za zapošljavanja stavlja na teret da su podneli ponudu za učešće u javnoj nabavci zasnovanu na lažnom podatku da ispunjavaju uslov poštovanja obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, iako taj uslov ne ispunjavaju.

Prekršajni sud u Novom Sadu je 2. oktobra 2018. doneo je presudu kojom je agencija OPTIMUM MV-NS osuđena zbog prekršaja iz člana 273. Zakona o radu jer sa nekoliko osoba koje su bile radno angažovane u RTV-u nije bio zaključen ugovor o radu. Ova presuda je postala pravnosnažna 25. oktobra.

Uprkos takvoj sudskoj presudi, ta agencija u Konzorcijumu sa  još dve, 14. decembra prošle godine potpisala je novi ugovor o radnom angažovanju oko 250 osoba u RTV-u, čija vrednost iznosi 200 miliona dinara.

Sindikat „Nezavisnost“ zbog te presude je 22. januara podneo krivičnu porijavu protiv direktora anegcije Montop HRS iz Novog Sada Bobana Cakića, direktora agencije Sequester Employment iz Beograda Dejana Jeremića i direktora agencije Optimum MV-NS iz Novog Sada Predraga Rosića.

Konzorcijum ove tri agencije 14. decembra prošle godine potpisao je ugovor o radnom angažovanju oko 270 osoba u RTV-u, čija vrednost iznosi 200 miliona dinara.

Prijavom je predloženo da krivično gonjenje preuzme Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, koje će ispitati odgovorne u tuženim agencijama, kao i odgovorne u RTV-u koji su potpisali ugovor o spornoj javnoj nabavci.

U prijavi sindikata oni se terete da su izvršili krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom (član 228. stav 3. Krivičnog zakonika) jer su agencijama pribavili nezakonitu korist od 200 miliona dinara, za šta je za odgovorna lica zaprećena kazna zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.

Veljko Milić: „Ozbiljno krivično delo“

Prema rečima advokata Veljka Milića, na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, za ovo krivično delo nadležna su posebna odeljenja policije i Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, što samo po sebi govori o ozbiljnosti krivičnog dela.

“Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan da naručiocu podnese izjavu da je  poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada. Ukoliko su agencije takvu izjavu i dostavile i ukoliko odgovorna lica u RTV pre potpisivanja ugovora o javnoj nabavci nisu imala saznanja da je ova izjava neistinita, moglo bi se zaključiti da su odgovorni u RTV bili obmanuti”, rekao je Milić za VOICE.

Prema njegovim rečima, nakon podnete krivične prijave tužilaštvo će imati mogućnost da ispita sve okolnosti koje su prethodile potpisivanju ugovora o javnoj nabavci.

Predsednik Sindikata kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost” Dragan Milanović Pilac naveo je da sindikatu u situaciji u kojoj deluje, sa potpunim odsustvom pravne države i nikakvog socijalnog dijaloga, ne preostaje ništa drugo nego da krivičnim prijavama pokuša da zaštiti članove i onemogući nezakonito delovanje koje nanosi štetu i  RTV kao poslodavcu.

“Naravno da odgovornost postoji i na strani JMU RTV koja je mogla da izabere i posao dodeli nekoj drugoj agenciji koja bar nema dosije o nezakonitim radnjama. Ugovor popisuju dve strane i obe su pred zakonom odgovorne za svoje postupke”, upozorio je Milanović za VOICE.

Agencije angažovane na mnogim državnim poslovima

Radio-televizija Vojvodine dodelila je 10. decembra prošle godine ugovor sa konzorcijumom u kojem je i agencija „Optimum MV-NS“, koja više godina posreduje u zapošljavanju više od 200 ljudi na Radio-televiziji Vojvodina.

RTV je postupak javne nabavke okončao 10. decembra kada je dodeljen ugovor tročlanom konzorcijumu u kom je učestvovala i agencija Optimum. Četiri dana kasnijeugovor vredan 200 miliona dinara je i potpisan sa konzorcijumom koji je bio jedini učesnik u javnoj nabavci.

Predviđeno je da u RTV-u posredstvom ovog konzorcijuma bude angažovano oko 270 ljudi na 80 poslovnih pozicija.

Agencija Optimum i njen direktor Predrag Rosić kažnjeni su u Prekršajnom sudu zbog angažovanja radnika na crno. Optimum je kažnjen sa 100.000 dinara, dok je Rosiću dosuđena kazna u iznosu od 50.000 dinara.

Postupak protiv agencije Optimum pokrenuo je Sindikat „Nezavisnost“ koji je Inspekciji rada maja 2017. prijavio da je određen broj ljudi bio angažovan bez ugovora o radu na poslovima koje su inače redovno obavljali u RTV-u.

Predrag Rosić priznao je na suđenju da je nekoliko radnika te agencije bilo angažovano u RTV-u bez ugovora o radu „zbog toga što se nisu odazvali na njegov telefonski poziv da dođu u agenciju Optimum da pre 1. maja zaključe ugovor o radu, pa su oni potpisali ugovor retroaktivno“.

RTV u finansijskom gubitku od 1,34 milijarde dinara  

Karikatura: Stups

Ukupan neto gubitak RTV-a na kraju trećeg kvartala 2018. godine iznosio je 159,95 miliona dinara, navodi se u finansijskom izveštaju za posmatrani period. Ukupan gubitak pokrajinskog javnog servisa, računajući i ovaj period, trenutno iznosi 1,34 milijarde dinara!

Kako se dalje navodi, poslovni prihodi za period 1.1.2018-30.09.2018. su, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, manji u iznosu od 3,95 miliona dinara. To menadžmentu pokrajinskog javnog servisa nije smetalo da poveća poslovne rashode za 105,9 miliona dinara.

Kod poslovnih rashoda naročito se ističe povećanje troškova proizvodnih usluga za 38,2 miliona dinara (i pored drastičnog pada kvaliteta i gledanosti emisija na RTV-u). Takođe, na kraju trećeg kvartala prošle godine u RTV-u su porasli i rashodi za zarade, naknade zarada i ostale lične rashode u iznosu od 41,4 miliona dinara.

Sve ovo znači da je RTV i prošle godine nastavio da posluje sa velikim gubitkom što, ukoliko ne dođe do naglog povećanja poslovnih prihoda, približavanje bankrotu čini sve realnijim.

Sudija Nataša Maraš Keravica skrenula je pažnju Rosiću da u Zakonu o radu jasno piše da radni odnos zaposlenom počinje tek od dana potpisivanja ugovora o radu. Dodala je da je Inspekcija rada utvrdila da su četiri radnika bila angažovana bez ugovora – dvoje dva dana, jedna osoba četiri dana, a još jedna osoba šest dana.

Agencija Sequester Employment bila je angažovana pri zapošljavanju ljudi na poslovima očitavanja brojila, održavanja i obezbeđenja objekata Elektroprivrede Srbije, drastično skuplje u odnosu na cenu koja je godinama unazad plaćana za taj posao.

Zbog grešaka pri očitavanju brojila agencija je pre dve godine došla u žižu javnosti jer su mnoga domaćinstva u Srbiji dobila previsoke račune za utrošenu električnu energiju. Zbog ovog propusta EPS je priznao grešku, a građanima Srbije izvinio se i tadašnji predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

Novosadska agencija Montop HRS manje je poznata široj javnosti iz razloga što je osnovana pre nešto više od godinu dana. Međutim, Montop je jako poznat građanima Novog Sada jer je oktobra 2017, u istom konzorcijumu koji je dobio posao na RTV-u, angažovan za potrebe novosadskog JKP “Put”.

Vrednost tendera u poslu koji je “Put” sklopio sa agencijama Optimum MV-NS, Sequester employment i Montop HRS iznosio je 14,6 miliona dinara. Shodno tom ugovoru, pomoćni radnik i vozač koštali su “Put” neverovatnih 143.375 dinara mesečno.

Novosadskoj javnosti Montop HRS na sebe je skrenuo pažnju još jednim “poslovnim poduhvatom” novembra 2017. kada su u konzorcijumu sa još jednom firmom od JKP „Čistoća“ dobili posao čišćenja pojedinih delova grada za oko 20 miliona dinara.

Ovo je bio prvi put da JKP “Čistoća” angažuje privatnu firmu za posao čišćenja javnih površina u Novom Sadu. U ovom poslu bilo je angažovano 75 studenata i nezaposlenih do 35 godina starosti, koji su po zakonu mogli da budu članovi omladinske zadruge.

Neki rukovodioci pomenutih agencija veoma su bliski sa najvišim državnim funkcionerima, a u bazi podataka Agencije za borbu protiv korupcije neki od njih navode se i kao donatori predsedničke kampanje Aleksandra Vučića.

Milanović: Zabrana zapošljavanja u RTV-u primenjuje se nezakonito

Dragan Milanović Pilac: Zabrana zapošljavanja se primenjuje potpuno nezakonito u RTV-u

Angažovanje radnika preko agencije, rukovodstvo RTV-a pravda zakonskom zabranom zapošljavanja.

Međutim, Dragan Milanović Pilac tvrdi da se zabrana zapošljavanja u JMU RTV primenjuje potpuno nezakonito jer se Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na javne medijske servise. Zakon je na snazi od 2016. godine i trebalo je da bude privremenog karaktera.

“Vlada Srbije je naterala rukovodstva RTV-a i RTS-a da ga primenjuje i time preuzela potpunu kontrolu nad javnim medijskim servisima, što je u suprotnosti sa svim važećim zakonima”, rekao je Milanović za VOICE i podsetio da u prvom članu zakona piše da se on ne odnosi na RTV i RTS.

Međutim, od početka primene zakona RTV se pridržava njegovih odredbi. Prvo je oko 70 ljudi bilo angažovano na RTV preko agencija za posredovanje pri zapošljavanju, da bi se taj broj ljudi početkom ove godine učetvorostručio! Svi ljudi pre toga bili su radno angažovani u RTV-u na određeno vreme. Istekom dvogodišnjeg ugovora o radu svi su prebačeni na agenciju.

Da se Zakon nepravilno tumači mišljenja je i Veljko Milić, koji takođe smatra da su javni medijski servisi nedvosmisleno izuzeti od primene.

“Zbog toga ne postoje zakonske prepreke da lica koja se angažuju preko agencije, za rad na RTV, budu angažovana direktno od strane RTV. Osim što bi takvo rešenje bilo isplativije, ono bi zaposlenima garantovalo više prava po osnovu rada nego što je to slučaj kada se zaposleni angažuju preko agencije”, smatra Milić.

Prema istraživanju Insajdera, veliki broj državnih preduzeća u Srbiji godinama zapošljava radnike na privremeno-povremenim poslovima preko ćerki-firmi, omladinskih zadruga i privatnih agencija za zapošljavanje. Ne samo da državna preduzeća na ovaj način nekažnjeno izbegavaju zabranu zapošljavanja, već su i radnici angažovani na ovaj način obespravljeni na različite načine.

Osim što zaposleni preko agencije nemaju nikakva prava iz radnog odnosa, Dragan Milanović tvrdi da je angažovanima na RTV-u uskraćena i svaka moćnost obavljanja nezavisnog novinarskog posla. “Tako se na početku karijere školuju poslušnici, a njihove zarade su daleko niže od zarada stalno zaposlenih u RTV i RTS”, dodao je Milanović.

Skrenuo je pažnju na još jedan problem koji proističe iz ovakve vrste angažovanja, a odnosi se na sindikalno organizovanje, jer sindikati suštinski imaju veoma mali manevarski prostor da pomognu tim ljudima.

“Sindikat Nezavisnost svojim članovima pruža besplatnu pravnu pomoć i trudi se da kada već mora, posao ne dobijaju agencije koje su sudski kažnjavane”, naveo je Milanović.

Prema njegovim rečima, sindikat se trudi da kroz Socijalno-ekonomski savet utiče na izradu Zakona o agencijskom zapošljavanju koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije što će, koliko-toliko, ovu materiju regulisati, pošto to trenutno nije šlučaj.

Ekipa VOICE