Javna preduzeća i pristup informacijama – šta se najčešće krije

11. Dec 2019

Poražavajuća je činjenica da apsolutno nijedno javno preduzeće ne potpada pod kategoriju potpuno transparentnih

Stara Pazova: Građani nemaju informaciju o tome kako vlast troši njihov novac

30. Oct 2019

Javno-privatna partnerstva kao potencijalni izvor korupcije

VOICE: Posao javnih preduzeća dobijaju privatne firme

02. Oct 2018

I pored Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija, u kojoj je naglašeno da su  za javne pov