Skip to main content

Uprava za kapitalna ulaganja krije dokumentaciju u vezi sa tenderom za izgradnju zgrade RTV-a

05. nov 2017. Ekonomija
8 min čitanja

Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine nije dozvolila VOICE-u uvid u kompletnu dokumentaciju u vezi s tenderom za izgradnju nove zgrade RTV, na koji je, iako vredan blizu 800 miliona dinara, stigla samo jedna ponuda. „Takva odluka može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu i da naručilac krije nešto što bi ga moglo prikazati u negativnom svetlu“, smatraju u organizaciji Transparetnost Srbija.

Beogradska firma „Elita-cop“, prema saznanjima VOICE-a, već u ponedeljak ili utorak, gotovo mesec dana pre roka (ističe 30. novembra), ozvaničiće završetak radova na uklanjanju ruševina zgrade Radio-televizije Vojvodine na Mišeluku. Time je utrt put da, kako doznaje VOICE, već sredinom novembra na istoj lokaciji bude položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade pokrajinskog javnog servisa.

Izvori VOICE-a navode da se kao datum za polaganje kamena temeljca pominje 15. novembar i da bi tom događaju trebalo da prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Čim se slegne euforija, i izvođač radova, konzorcijum predvođen subotičkom „SMB-gradnjom“, bude uveden u posao, počinje da teče ugovorni rok od 480 kalendarskih dana za završetak prve faze izgradnje novog poslovnog objekta RTV.

Konzorcijum okupljen oko SMB-gradnje (Pro-ing, Modulor, Karin komerc MD i MPP „Jedinstvo“, uz dva podizvođača, Elsing group i Fitiš-Ju) potpisao je 18. septembra s Radiotelevizijom Vojvodine ugovor vredan 654 miliona dinara (s PDV-om ukupna vrednost iznosi 784,8 miliona dinara), pošto su prethodno pobedili na tenderu – kao jedini ponuđači.

Sadržaj ponude koj je uputio taj konzorcijuma, međutim, kao i sadržaj zahteva za zaštitu prava kojeg je podnela firma „W.D. Concord West“ iz Beograda, ali i odluke te firme da istu žalbu naprasno povuče, te druga dokumentacija nastala tokom najkapitalnije ovogodišnje javne nabavke Uprave za kapitalna ulaganja APV, do daljeg će ostati tajna.

Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine odbila je, naime, da omogući VOICE-u uvid u tu dokumentaciju, tvrdeći uporno da je ona „već javno objavljena“ i da je samim tim „postala svima dostupna“.

Na portalima na koje nas je UKU uputila, međutim, nalaze se konkursna dokumentacija za datu javnu nabavku, i tek obaveštenja o postojanju dokumenata – dakle, ne i sama tražena dokumenta, poput sadržaja ponude, odluke o prihvaćanju ponude, zahtev za zaštitu prava ponuđača i drugo.

Tenderski postupci za izgradnju nove zgrade RTV i stručni nadzor sprovela je komisija koju su činili isključivo predstavnici Uprave za kapitalna ulaganja. Sva tri tendera u vezi s uklanjanjem ruševina ranije su, međutim, sproveli zajednički UKU i RTV.

Promena u sastavu tenderske komisije odrazila se i na odnos prema transparentnosti postupka: za razliku od UKU, RTV je omogućio VOICE-u uvid u kompletnu dokumentaciju nastalu tokom tenderskih postupaka u vezi s uklanjanjem ruševina.

RTV je VOICE-u, postupajući po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavio kopiju ugovora koju je generalni direktor RTV Miodrag Koprivica 18. septembra potpisao sa direktorom SMB-gradnje Predragom Petričevićem. U toj kući su nam nezvanično rekli da drugu dokumentaciju u vezi s tenderom za izgradnju i ne mogu da  poseduju budući da je „čitav postupak vodila Uprava (za kapitalna ulaganja)“.

Pokrajinski javni servis ovlastio je UKU da sprovede tender ugovorom koji su 28. juna potpisali direktori ovih ustanova, Miodrag Koprivica i Nedeljko Kovačević. Za sva dalja postupanja bila je ovlašćena Uprava za kapitalna ulaganja – od formiranja tenderske komisije, pripreme i raspisivanja tendera, do čuvanja dokumentacije nastale tokom postupka.

Putokaz ka nepostojećim dokumentima

VOICE je u dva navrata od Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine zahtevao uvid u dokumentaciju nastalu tokom tenderskog postupka u vezi sa izgradnjom nove zgrade RTV-a.

Osim sadržaja jedine ponude pristigle na taj tender, zanimale su nas, kao i slučaju prethodnih tendera, odluke koje je donosila tenderska komisija, te sadržaj zahteva za zaštitu prava ponuđača koji je, pre otvaranja ponuda, uputila beogradska firma „W.D. Concord West“.

Ta firma je samo sedam dana kasnije povukla svoj zahtev. Pošto VOICE u toj firmi ni posle višednevnih pokušaja nije uspeo da dobije objašnjenje za takve poteze, moguće razloge pokušali smo da potražimo „među papirima“.

Odbijajući zahtev VOICE-a, Uprava za kapitalna ulaganja u svom prvom odgovoru, uz pozivanje na član 10. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, uputila nas je da dokumentaciju potražimo na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa, kao i na internetskoj prezentaciji same UKU.

Identičan odgovor iz UKU dobili smo i nakon ponovoljenog zahteva, u kojem smo ukazali na to da se na pomenutim portalima ne mogu mogu pronaći svi dokumenti koje tražimo.

„Kao što smo naveli i u prethodnom mejlu, saglasno članu 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obaveštavamo Vas da je dokumentacija nastala u radu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u okviru sprovođenja postupka javne nabavke „Izgradnja poslovnog objekta Javne medijske ustanove Radio-televizije Vojvodine“ objavljena, i time dostupna Vama na uvid, na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa, kao i na internetskoj prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, u delu „Javne nabavke“, piše u drugom odgovoru VOICE-u.

U članu 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na koji se poziva UKU, navodi se da „organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu“, te da će organ vlasti „u odgovoru na zahtev označiti nosač informacije (broj službenog glasila, naziv publikacije i sl.), gde je i kada tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato“.

Na portalima na koje nas je uputila UKU tražene dokumente, međutim, nije moguće pronaći jer ne postoji obaveza njihovog objavljivanja. Ne objavljuju se ponude pristigle na tendere, kao ni zahtevi za zaštitu prava ponuđača, pa ni ugovori s pobednicima tendera, a umesto toga javnosti se u najboljem slučaju nude obaveštenja o postojanju tih dokumenata.

Sami tim, nepoznat je razlog zbog kojeg je firma „W.D. Concord West“ 22. avgusta, dan uoči otvaranja ponuda, podnela zahtev za zaštitu prava ponuđača, ali i to zbog čega je taj zahtev već posle sedam dana – povukla.

Na sajtu Uprave za kapitalna ulaganja, tako, može se pronaći tek obaveštenje o tome da je beogradska firma podnela zahtev, ali u tom obaveštenju se ne navodi čak ni datum podnošenja zahteva, već samo da je zahtev podnet „pre isteka roka za podnošenje ponuda“. Datum upućivanja zahteva i njegovog naprasnog povlačenja otkriva tek odluka o dodeljivanju ugovora, u kojoj se navodi da je tenderska komisija predložila Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača u postupku javnih nabavki da taj zahtev odbije.

UKU radi na svoju ruku

Odustajanje ove beogradske firme, uz samo jednu pristiglu ponudu, umnogome je doprinelo da se tender za izgradnju zgrade RTV-a završi u zaista rekordnom roku: 23. avgusta bilo je javno otvaranje ponuda – tačnije, ponude – da bi 5. septembra već bila doneta odluka o dodeli ugovora.

Efikasnost postupka bio je, inače, ključni motiv Pokrajinske vlade da 17. maja donese odluku o tome da vođenje javne nabavke za izgradnju bude povereno isključivo Upravi za kapitalna ulaganja. U trenutku kada je u Banovini odlučeno da predstavnici RTV-a više ne učestvuju u radu tenderskih komisija zajedno s članovima iz UKU, i dalje je, naime, trajao postupak javne nabavke za uklanjanje postojećih objekata RTV na Mišeluku. Čitav posao okončan je tek u julu, gotovo sedam meseci od upućivanja javnog poziva za dostavljanje ponuda. Radovi na Mišeluku krenuli su poslednjih dana jula, s poslednjim danom novembra kao krajnjim ugovorenim rokom.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je za VOICE-u da se odluka Pokrajinske vlade temeljila na proceni da bi UKU taj posao mogao da sprovede  „brzo, efikasno i kvalitetno“. Procena se, vidimo to, pokazala opravdanom.

Inače, i radovi na uklanjanju ruševina i sama izgradnja finansiraju se iz ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta, za šta je opredeljeno ukupno 995 miliona dinara, od čega je 800 miliona bilo namenjeno za izgradnju. Polovina tog iznosa transferisana je iz republičke kase.

S obzirom na to koliko se otegao tender za uklanjanje ruševina, u nekim krugovima s pravom se pojavila bojazan o tome da bi se sve moglo ponoviti i u slučaju tendera za izgradnju. Time bi ozbiljno mogli biti ugroženi pre svega planovi o useljenju RTV u novu zgradu 2019. godine, na 20. godišnjicu bombardovanja zgrade nekadašnje RTV Novi Sad. Kad je reč o tim planovima, treba ipak imati u vidu da je od kompletnih radova na Mišeluku ugovorena tek prva faza izgradnje, za šta je predviđeno maksimalno 16 meseci, odnosno najkasnije do proleća 2019. godine. Ukupna vrednost nove zgrade RTV-a procenjena je na 2,6 milijardi dinara (sa PDV-om).

Drugi problem, aktiviranje novca iz budžeta, rešen je potpisivanjem ugovora s izvođačem. Nakon što izvođaču bude isplaćen avans u visini od 30 odsto od ugovorene cene, kako piše u ugovoru u koji je VOICE imao uvid, i eventualno za deo obavljenih radova do kraja godine, ostatak ugovorene cene će se, kako navode u Pokrajinskoj vladi, preneti u iduću godinu.

„Ostatak novca, kao preuzetu obavezu, moramo da planiramo kao stavku u budžetu za narednu godinu. Za to mora da se obezbedi novac, to ne možemo da izbegnemo jer bi u protivnom mogli biti tuženi“, objašnjava za VOICE pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović.

Avans od 30 odsto je inače neuobičajeno visok u građevinarstvu (u proseku iznosi do 10 odsto), ali kako ističe sagovornik VOICE koji je dobro upućen u tenderske postupke, „nije neuobičajen kod budžetskog finansiranja projekata a pogotovo kad je blizu kraj godine.“

Odbijanje podstiče sumnju

Nemanja Nenadić: Odbijanje može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu (foto: Medija centar Beograd)

Iako VOICE nije dobio priliku da se upozna s dokumentacijom u vezi sa tenderom za izgradnju nove zgrade RTV-a, i bez toga se čini da je daleko sadržajnija poruka Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine poslata kroz odbijanje zahteva koji smo uputili.

VOICE je prvi koji je skrenuo pažnju javnosti na činjenicu da se, na radost mnogih, tenderski postupak za izgradnju nove zgrade RTV, za razliku od onog za uklanjanje ruševina, okončao u zaista rekordnom roku – čemu je, naravno, najviše doprinela samo jedna pristigla ponuda.

Za Nemanju Nenadića iz organizacije Transparetnost Srbija odluka Uprave za kapitalna ulaganja prema zahtevu VOICE-a „može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu i da naručilac krije nešto što bi ga moglo prikazati u negativnom svetlu“.

„Budući da je reč o veoma vrednoj nabavci sa samo jednim ponuđačem, postoji snažan javni interes, kao i interes samog naručioca, da se objavi što više podataka, kako bi se skinula ili smanjila sumnja u to da je dokumentacija pogodovala samo jednoj firmi“, naveo je Nenadić u izjavi za VOICE.

Nakon što je objavljeno da je tender za izgradnju nove zgrade RTV stigla samo jedna ponuda, Nenadić je svojevremeo za VOICE ocenio da je taj podatak „razlog za alarm“, naročio imajući u vidu njegovu procenjenu vrednost a u okolnostima „kada privrednici kukaju kako nema dovoljno posla“.

„Po zahtevu za pristup informacijamam Uprava za kapitalna ulaganja je bila obavezna ili da dostavi tražene kopije dokumenata ili da navede tačno mesto gde se oni mogu pronaći na internetu, pošto je očigledno reč o dokumentima koji se moraju staviti na uvid javnosti, a ne o nečemu što bi se moglo opravdano skrivati“, navodi sagovornik VOICE-a.

Iako se na Portalu javnih nabavki objavljuje većina podataka u vezi sa javnim nabavkama, Nenadić kaže da ipak nisu svi dostupni. „Na primer, objavljuje se konkursna dokumentacija, koja bi trebalo da sadrži i model ugovora, ali ne postoji obaveza da se objavi potpisani ugovor; kad je reč o zahtevima za zaštitu prava, objavljuje se samo podatak da je takav zahtev podnet, ali ne i njegov sadržaj. Kako je u ovom slučaju zahtev za zaštitu prava povučen, građani nemaju mogućnost da saznaju šta je bilo sporno ni iz odluke Komisije za zaštitu prava“, naveo je Nemanja Nenadić.

Denis Kolundžija (VOICE)