Skip to main content

Pokrajinska vlada privremeno obustavila izvršenje vojvođanskog budžeta

10. apr 2020. Istraživanja
6 min čitanja

Zbog očekivanog pada prihoda budžeta AP Vojvodine zbog krize izazvane pandemijom zarazne bolesti kovid-19, Pokrajinska vlada donela je 7. aprila odluku da privremeno obustavi izvršenje pokrajinskog budžeta, saznaje VOICE.

Ta će mera, u skladu sa članom 62 Zakona o budžetskom sistemu, biti na snazi najduže 45 dana, a prema saznanjima VOICE-a, u tom periodu biće obustavljene sve isplate budžetskim korisnicima.

Izuzeti su, pored ostalog, rashodi za zaposlene, rashodi i izdaci za potrebe rešavanja zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba koje su izazvane pandemijom kovida-19, otplata javnog duga, plaćanje novčanih kazni i penala i sufinansiranje troškova za biomedicinsko potpomognuto oplođenje i podršku porodicama („materinski dodatak“).

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović potvrdila je za VOICE da je Pokrajinska vlada definisala mere privremene obustave izvršenja vojvođanskog budžeta ocenivši da je to „bio nužan korak u ovom momentu u kom očekujemo smanjenje prihoda“. Jovanović je navela da u ovom trenutku nije moguće realno proceniti koliko će iznositi pad budžetskih prihoda.

Predsednik Pokrajinske vlade pak ima procenu. „Imaćemo pad prihoda, računamo da će taj pad prihoda biti veći od 20 odsto u odnosu na budžet. Neke investicije ćemo morati da zaustavimo“, rekao je juče Igor Mirović na konferenciji za novinare.

O odluci Pokrajinske vlade, opet shodno Zakonu o budžetskom sistemu, obavešten je predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, koji je za VOICE potvrdio da mu je juče dostavljeno obaveštenje sa zaključkom vlade.

Ko je sve izuzet od stezanja kaiša

Pokrajinska vlada je u utorak prihvatila Informaciju o potrebi privremene obustave izvršenja budžeta AP Vojvodine zbog očekivanog smanjenja prihoda kao posledice krize izazvane zaraznom bolešću kovid-19. O sednici održanoj 7. aprila Pokrajinska vlada nije obavestila javnost putem saopštenja.

Prema Informaciji o potrebi privremene obustave izvršenja budžeta APV, u koju je VOICE imao uvid, cilj Pokrajinske vlade je da se “racionalnim pristupom korišćenju budžetskih sredstava omogući da nakon što ova sitacija prođe, amortizuju problemi koji će neminovno biti posledica u svim sistemima društvenog života (zdravstvu, socijalnoj politici, privredi, turizmu i  uopšte ekonomskoj sferi života)”.

Pokrajinska vlada nije obavestila javnost o stezanju kaiša

„Takođe, problemi u funkcionisanju privrednih subjekata u periodu zarazne bolesti, ali i najavljeni set ekonomskih mera koje priprema Vlada Republike Srbije radi smanjenja gubitaka koji će biti neminovna posledica ove krize, definitivno će za rezultat imati smanjenje ustupljenih poreskih prihoda – od poreza na zarade i poreza na dobit, a koji su jedan od značajnijih izvora finansiranja pokrajinskog budžeta“, navedeno je u informaciji.

Dodaje se da je izvor finansiranja, koji u ukupnim sredstvima pokrajinskog budžeta takođe zauzima značajno mesto, neporeski prihodi od naknada za korišćenje i upotrebu javnih dobara. U ovoj grupi prihoda, najizdašnije su naknade u oblasti poljoprivrede koje su planirane u visini od 6,25 milijardi dinara, a ostvarenje do sada iznosi nešto  manje od 11 odsto u odnosu  na planirani iznos. U odnosu na ostvarenje u istom periodu prošle godine, ovi prihodi beleže nominalni pad u visini od 511,2 miliona dinara ili oko 43 odsto.

U zaključcima sa sednice, u koji je VOICE imao uvid, Pokrajinska vlada naložila je Pokrajinskom sekretarijatu za finansije da privremeno „a najduže na 45 dana od dana usvajanja ovog zaključka, obustavi izvršenja rashoda i izdataka svim korisnicima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine“, a potom se navode izuzeci od predviđenih mera.

Dakako, iz mera Pokrajinske vlade izuzeta su sredstva namenjena za rashode i izdatke koji su, kako se navodi, „najneposrednije u funkciji rešavanja zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba koje su izazvane zaraznom bolešću COVID 19“.

„Zaustavljanjem plaćanja i preuzimanja obaveza, odnosno svođenjem samo na najnužnije potrebe u ovom momentu, mi ćemo u narednih nekoliko nedelja prilagođavati budžet novonastaloj situaciji i prioritetima koje nam je ova situacija nametnula“, navela je Smiljka Jovanović u izjavi za VOICE.

Novac za medije čeka saglasnost Pokrajinske vlade

Budžet APV za 2020. izvorno je bio projektovan na 77,3 milijardi dinara, da bi već u februaru bio uvećan uključivanjem prenetih sredstava iz prošle godine u iznosu od 450 miliona dinara.

Pokrajinska sekretarka za finansije kaže za VOICE da će rad na prilagođavanju budžeta nakon usvojenih mera biti težak, „jer budžet će se usklađivati na nižem nivou“.

„U svakom slučaju, prioriteti će biti potpuno redefinisani, jer se najpre moraju amortizovati posledice u svim sistemima društvenog života – u zdravstvu, socijalnoj politici, privredi, turizmu i  uopšte ekonomskoj sferi života. Istovremeno, u ‘ostajanju’ na definisanim prioritetima u aktuelnom budžetu selekciju ćemo vršiti prema trenutnom statusu započetih investicija i projekata, preispitivanju i oceni njihove korisnosti, potrebe, ali i prioriteta u ovom momentu i periodu posle ove krize“, navela je naša sagovornica.

„Sigurno je“, napominje pokrajinska sekretarka, „da ćemo u ovoj situaciji neke projekte staviti ‘na led’ ili ih usporiti i da će morati da sačekaju bolja vremena“.

Ono što je za sada poznato jeste da jedna od najvećih planiranih investicija Pokrajinske vlade u 2020. – izgradnja Kamenice 3, neće trpeti zbog stezanja kaiša, poručio je pokrajinski premijer.

„Održaćemo kreditnu liniju koju nameravamo da usmerimo za izgradnju Kamenice 3 jer najznačajniji deo te kreditne linije i ide na Kamenicu 3. To su svakako sredstva koja nisu vezana za tekuće prihode budžeta što znači da sada, dok su jeftina sredstva na bankarskom tržištu, logično je i racionalno zadužiti se i vraćati u narednih pet do šest godina i napraviti objekat koji će nam pomoći da odgovorimo na izazove zdravstvenog sistema“, rekao je Mirović.

Za finansiranje izgradnje Kamenice 3 ali i uvođenje sistema automatizovane odbrane od grada u Radarskom centru „Fruška gora“ Pokrajina se nedavno zadužila za 2,4 milijarde dinara u Vojvođanskoj banci na period od šest godina, sa godinom dana grejs perioda.

Najviše će pretrpeti vojvođanska poljoprivreda

S obzirom na to da VOICE već pune tri godine izveštava o izgradnji nove zgrade Radio-televizije Vojvodine, pitali smo pokrajinsku sekretarku za finansije da li će opredeljeni novci (150 miliona dinara) za enterijersko opremanje – koje je RTV jedva iskamčio od Pokrajinske vlade – takođe morati sačekati „bolja vremena“?

„(Ta) Novčana sredstva nisu uplaćena na račun JMU Radio televizija Vojvodine, jer prethodno RTV treba da sprovede postupak ili postupke javne nabavke, kako je Ugovorom sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (o čemu je VOICE pisao) i određeno“, navela je Smiljka Jovanović.

Kada je pak reč o prenosu para medijima čije su projekti prošli na nedavno okončanom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini, Smiljka Jovanović naglašava da će isplata sredstava po rešenju pokrajinskog sekretara, koje je doneto 1. aprila, „biti izvršena po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade u skladu za zaključkom Pokrajinske vlade od 7.aprila 2020. godine i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima“.

Nisko ostvarenje prihoda APV

Prema informacijama VOICE-a, jedan od najznačajnijih prihoda prihoda pokrajinskog budžeta su porezi na dobit koji su za 2020. planirani u iznosu od oko 10 milijardi dinara. Očekivalo se da se u prvoj polovini godine naplati polovina, odnosno 5,3 milijarde, a dosad su naplaćene 2,2 milijarde dinara. Od poreza za zarade, koji kao i porez na dobit Republika usmerava APV, naplaćena je do sada 1,9 milijarda dinara, a plan je da u ovoj godini Pokrajina naplati oko sedam milijardi dinara.

Značajne stavke, kada je o novcu koji Republika usmerava Pokrajini reč, su izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, te naknade za odvodnjavanje. Od zakupa zemljišta Pokrajina je ove godine je trebalo da naplati 1,9 milijardi, a do danas joj je leglo oko 140 miliona dinara.

Kako stvari stoje, odlukom da se privremeno obustavi izvršenje budžeta, najviše će pretrpeti vojvođanska poljoprivreda. Praktično, ovo znači da sve isplate po konkursima koje objavljuje Pokrajinska vlada staju, a najviše je novca iz vojvođanske kase odvajano za poljoprivredu i ruralni razvoj. Samo za mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela u Vojvodini, to jest za konkurse u okviru ove aktivnosti, koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, ove godine planirano je oko 630 miliona dinara.

Ovaj sekretarijat raspisao je već za 2020. godinu veliki broj konkursa i u okviru drugih aktivnosti, a neke odluke su donete ali isplate će sačekati da kriza izazvana virusom korona prođe.

Denis Kolundžija i Slađana Gluščević (VOICE)

Istina je: ima nas! Klikni i podrži slobodno novinarstvo!