Skip to main content

VOICE prenosi: Kako je agencija HEPA iz Mađarske povećala podršku projektu hotelu u Sremskim Karlovcima za još milijardu forinti

14. maj 2024. Istraživanja
4 min čitanja

Hotel u Sremskim Karlovcima je dobio dvostruko veću podršku nego svi ostali projekti zajedno

Autori

Virag Đurković

Portal Átlátszó Vajdaság je prošle godine objavio članak o izgradnji vinskog, wellness i konferencijskog hotela u Sremskim Karlovcima sa 2,85 milijardi forinti subvencije uz podršku Mađarske agencije za razvoj izvoza HEPA.  Od tada je dobijena dodatna podrška od milijardu forinti za realizaciju investicije.

Hotelski kompleks sa pet zvezdica gradi se u Sremskim Karlovcima, pored Dunava. Graditelj je Szeremsegi Ingatlanfejleszto Kft. (Društvo za razvoj nekretnina u Sremu d.o.o.), odnosno njen istoimeni vlasnik iz Mađarske, koji je dobio finansijska sredstva za projekat na pozivu agencije HEPA za investicionu podršku na Zapadnom Balkanu 2019. godine.

Hotel je klasifikovan kao značajna investicija Republike Srbije, što je umnogome olakšalo licenciranje. Izgradnja je počela u martu 2023. godine, a završetak se očekuje do kraja 2024. godine. Međutim, u odnosu na prvobitne planove, gradi se manji hotel.

Hotel u Sremskim Karlovcima je dobio dvostruko veću podršku nego svi ostali projekti zajedno

Prema prvim rezultatima konkursa, hotelski projekat kompanije Szerémség Ingatlanfejelsztő Kft. je osvojio čitav iznos sredstava koji je donator prvobitno namenio svim kandidatima. Paralelno sa objavljivanjem rezultata konkursa, agencija HEPA je u saopštenju objavila da je povećala budžet, čime je dodelila ukupno 9,09 milijardi forinti kako bi podržala svih devet kandidata.

Nakon nekog vremena agencija HEPA je promenila listu onih koji su dobili sredstva. Sa liste su nestala tri aplikanta za koje je ranije bilo navedeno da su dobili sredstva. Tada još nije bilo  navedeno šta će biti sa 4,25 milijardi forinti koje su na taj način ostali neiskorišćene. Pod imenom Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft. i dalje je bila navedena prvobitno dodeljena bespovratna subvencija od 2,85 milijardi forinti (po prosečnom kursu za 2019. godinu – 8,7 miliona evra).

Međutim, u trenutno dostupnoj verziji, se već navodi drugi iznos, naime Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft. je dobio podršku u iznosu od 3,858,135,462 forinti.

Ovom sumom od skoro četiri milijarde forinti (približno 10 miliona evra), projekat hotela je dobio skoro dvostruko veću podršku od ukupno pet preostalih prijavljenih kandidata na konkursu.

Prostorni plan Sremskih Karlovaca je bio prilagođen izgradnji hotela

Turistički potencijal Sremskih Karlovaca je već 2018. godine prepoznala Centralna Evropska služba za prekogranične inicijative (CESCI Balkans). Organizacija je napisala stratešku studiju za turizam u kojoj se Sremski Karlovci smatraju za područje sa velikim turističkim potencijalima.

Studiju je naručila Fondacija Prosperitati, koja je osnovana 2016. godine na inicijativu Saveza vojvođanskih Mađara (SVM). O odnosu stranke i delovanja fondacije ranije smo pisali. Zainteresovanost SVM-a dokazuje i to što je, zahvaljujući njihovoj intervenciji, Skupština Srbije  2021. godine usvojila Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca. Nacrt tog zakona predstavila je Skupština Vojvodine, čiji je predsednik bio Ištvan Pastor, bivši lider SVM-a, koji je u međuvremenu preminuo.

Jedna od slika prostornog plana za Čeratski okrug, usvojen u julu 2021. godine. Izvor: sremskikarlovci.rs (uređena verzija)

Međutim, da bi se hotel izgradio na planiranoj lokaciji i u planiranom obliku, Plan generalne regulacije Sremskih Karlovaca je morao biti izmenjen. Novi Plan generalne regulacije je usvojen u julu 2021. godine. Ova verzija već uključuje i činjenicu da je na području koje je Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft. namenio za izgradnju svog hotelskog kompleksa, dozvoljena izgradnja objekta P-P+3. Pored toga, na mapi su ucrtani i očekivani javni infrastrukturni radovi, kako bi se olakšalo odobravanje lokacijskih uslova hotela. 

Republika Srbija je investiciju svrstala među značajne projekte

Prema našim dosadašnjim saznanjima, hotelski projekat obuhvata osam parcela ukupne površine od 45.055 m2. Vlasnik sada ima izlaz na dve ulice, pa se hotelu može pristupiti i sa severoistočne strane, koja je bliža centru grada.

Prema katastarskoj klasifikaciji, parcele su delom njive a delom vinogradi. Po članu 88. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji investitor mora da izvrši prekvalifikaciju i da plati naknadu pre izdavanja građevinske dozvole, ukoliko planirano područje prvobitno nije imalo status građevinskog zemljišta. Istovremeno, prema stavu 6. navedenog člana zakona, investitor ne plaća naknadu, u slučaju kada se urbanističkim planom nalaže promena namene zemljišta.

Nakon kupovine nove parcele, ukupna površina hotela u Sremskim Karlovcima je 4,5 ha (Google Earth/Juxtapose)

Da bi se to potvrdilo, zaključkom Vlade Srbije od 25. novembra 2021. godine izgradnja hotela sa pet zvezdica u Sremskim Karlovcima je svrstana među projekte od značaja za Republiku Srbiju, te je zbog toga Szeremsegi Ingatlanfejleszto Kft. u značajnoj meri oslobođen plaćanja naknada i dadžbina.

Ko je iza projekta?

Graditelj hotela u Sremskim Karlovcima je Szeremsegi Ingatlanfejleszto doo podružnica Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft.-a, koji je osnovan 2019. godine, dan pre objavljivanja konkursa za podršku investicijama na Zapadnom Balkanu.

Žanet Olah (Oláh Zsanett), bivša šefica Mađarske nacionalne trgovačke kuće (MNKH), koji je pravni prethodnik agencije HEPA, u toku perioda pripremanja razvojnog programa na Zapadnom Balkanu je bila u ugovornoj vezi sa agencijom HEPA preko svoje firme Földszint1 Kft. Nakon isteka ugovora, Žanet Olah je postala izvršna direktorka kompanije Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft., kojoj su na istom konkursu dodeljena značajna novčana sredstva.

Većinski vlasnik Szerémség Ingatlanfejelsztő Kft.  je „HO-ME 2000” Kft., čiji je krajnji vlasnik preko „Westbay” Kft.-a, Đerđ Nađ (Nagy György).

Nađ se redovno nalazi na „ Forbsovoj godišnjoj listi 50 najbogatijih Mađara: poslednji put je njegovo bogatstvo procenjeno na 47,6 milijardi forinti (123 miliona evra). On je „jedan od ključnih i redovnih poslovnih partnera predsednika i izvršnog direktora OTP banke Šandora Čanjija (Csányi Sándor), a mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih ekonomskih partnera lidera OTP-a”.

Ime konačnog vlasnika projekta hotela u Sremskim Karlovcima nedavno je navedeno u vanrednom saopštenju o „transakciji lica koje obavlja rukovodeće dužnosti” koju je izdala OTP banka krajem marta 2024. godine, kada je Westbay Kft. kupio izdate obveznice od strane otvorenog akcionarskog društva OTP banke, po nominalnoj vrednosti od 1,5 miliona dolara, pri čemu je vlasnik „Westbay” Kft.-a Đerđ Nađ takođe član upravnog odbora OTP Banke.

Virag Đurković (Átlátszó Vajdaság)

vizualizacija podataka: Kristijan Sabo, Andrea Dančo (Átlátszó Vajdaság)