Skip to main content

VOICE: Tajna temerinske lagune

22. sep 2019. Lokalne samouprave
4 min čitanja

Autor

Marija Grbić je diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine kao najbolji student generacije Odseka za medijske studije. Trenutno studira master studija komunikologije na istom fakultetu. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri radila je za Radio 021, Novosadski reporter i Novu ekonomiju. Na festivalu "On the record" 2017. godine osvojila je nagradu za radijski prilog "Surogat materinstvo", dok je iste godine dobila nagradu i za radijsku reportažu o nomadskom životu Roma "Sa šatorima pokraj srećnih puteva" na festivalu Interfer. Dobitnica je specijalne nagrade Univerziteta u Novom Sadu za rad "Branislav Nušić - paradigma vrednog žurnaliste i kulturnog radnika".

Na parceli kod prečistača otpadnih voda u Temerinu u junu ove godine izgrađena je treća laguna pored postojeće dve, ali je nedavno na njoj pukao nasip pa su se izlile potencijalno neprečišćene vode jer prečistač, prema saznanjima VOICE-a, tada nije radio. Kako je sporna laguna samo četiri metra udaljena od melioracionog kanala koji se uliva u Jegričku, mediji su danima pisali o ugroženosti zaštićenog Parka prirode Jegrička. Istovremeno se otvorio niz pitanja u vezi sa samom izgradnjom lagune.

Član Opštinskog veća za komunalne poslove Stevan Tomić za VOICE je rekao da postoji javna nabavka za izvođenje radova na laguni i da je radove izvodila kikindska firma Žaki komerc. Na sajtu temerinske opštine jedina nabavka koju je dobila pomenuta firma ove godine je pod imenom „Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u Opštini Temerin“. Ugovorena vrednost radova bila je 737.080 dinara bez PDV-a. Budući da je sam naziv nabavke uopšten, to jest ne upućuje na šta se radovi tačno odnose, pitali smo Tomića da li se odnose na lagunu. Njegove izjave, međutim, još više zbunjuju.

To je ta javna nabavka koja nema veze sa lagunom. To nije laguna nego odlagalište, to jest samo je zemlja raspoređena u obliku lagune i zbog toga nema projekta za izgradnju“, rekao je Tomić.

Na pitanje da obrazloži kontradiktoran odgovor, rekao je da je na sastanku i da ne može da razgovara.

Sve nejasnoće javne nabavke

Poredeći Tomićeve izjave sa javnom nabavkom otvara se niz nejasnoća. Ako javna nabavka „Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u Opštini Temerin“ jeste za lagunu, onda je nejasna Tomićeva tvrdnja da je laguna rađena bez projekta, jer je u toj nabavci navedeno da projekat postoji. Navedeno je i da će Opština Temerin kao naručilac omogućiti uvid u raspoloživu projektno-tehničku dokumentaciju, kako bi ponuđači pripremili svoje ponude.

U Obrascu 5 konkursne dokumentacije javne nabavke „Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u Opštini Temerin“ opisani su radovi. Navedeni su radovi nasipanja terena zemljom i formiranje nasipa u slojevima nabijanjem zemlje, što upućuje na radove za gradnju lagune. Takođe je navedeno da je zemlja za oblikovanje lagune nastala iskopavanjem terena. Opisano je da je tako iskopana zemlja odložena na mesto udaljeno do 500 metara od iskopa, kako bi kasnije bila iskorišćena za nasipanje.

Međutim, nije precizirano gde je vršeno iskopavanje zemlje koja je korišćena za nasipanje.

Pored prečistača, unutar ograde u kojoj se on nalazi, vidi se jedan iskop i nedaleko od iskopa gomila zemlje. Sagovornik VOICE-a koji je upućen u lokalnu komunalnu problematiku, ali je želeo da ostane anoniman, smatra da taj iskop pored postojećeg prečistača zapravo predstavlja pripremne radove za nov prečistač za koji je Opština Temerin 2018. uzela kredit od 80 miliona dinara, a ove godine ga planirala budžetom kao kapitalnu investiciju. Takođe, on misli da je treća laguna formirana upravo od zemlje koja je dobijena tim iskopom.

Dodaje da se analizom javne nabavke i samog terena može zaključiti da je Žaki komerc radio na dve lokacije: iskop pored prečistača unutar ograde za koji veruje da je priprema terena za novi prečistač i na lokaciji same treće lagune koja je van ograde.

U Odluci o izmeni i dopuni javne nabavke navodi se da treća predmetna pozicija u opisanim radovima, odnosno laguna, „služi za prihvat viška mulja do izgradnje i puštanja u rad planiranog postrojenja“. Nov prečistač, iako planiran u budžetu ove godine, još nije izgrađen.

Naš izvor tvrdi i da postoji projekat za nov prečistač. Postavlja se pitanje da li se projektno-tehnička dokumentacija navedena u javnoj nabavci „Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u Opštini Temerin“ odnosi zapravo na nov prečistač, pogotovo nakon izjave člana opštinskog Veća za komunalne poslove Stevana Tomića da za lagunu nema projekta i nakon izjave „to je ta javna nabavka koja nema veze sa lagunom“.

Još jedna nejasnoća dolazi iz samog poziva javne nabavke. Naime, u dokumentu poziva za podnošenje ponuda piše da je poziv objavljen 2. aprila 2018, a navedeni rok za podnošenje ponuda je 6. maj 2019. godine.

Opozicioni odbornik u temerinskoj skupštini Robert Karan postavio je odborničko pitanje upućeno direktoru JKP Temerin Svetomiru Stojanoviću u komje je, između ostalog, zahtevao da se svim odbornicima dostavi projekat po kom je izgađena treća laguna i javna nabavka za izvođenje tih radova. Iako je obećanje bilo da će odgovor dobiti za tri dana, do sada nije stigao.

Predsednik Udruženja Inženjeri zaštite životne sredine Igor Jezdimirović kaže da ako neki objekat, pa kako god ga zvali, obavlja funkciju lagune, mora da ima projekat po kom se gradi.

„Mora stručno lice da proračuna kako će taj objekat izgledati, kako će na pravi način vršiti svoju ulogu, koji kapcitet otpadnih voda može da primi, kako će se održavati… Takve stvari su neophodne da bi se izbegle improvizacije i akcidenti kao što je taj na temerinskoj laguni. Moraju se poštovati pravila struke ako hoćemo zdravu životnu sredinu“, kaže Jezdimirović.

Iz druge lagune voda ističe kroz skrivenu cev

Obilaskom laguna prošle nedelje videli smo da je iz druge po redu lagune sprovedena cev iz koje se ispušta voda u livadu oko lagune i samim tim oko samog kanala koji se uliva u Jegričku. Takođe smo primetili da je cev sakrivena zemljom i rogozom. Tomić kaže da ne zna ko je dao nalog da se ona postavi, ali tvrdi da prečistač radi i da iz cevi ističe prečišćena voda.

Prilikom obilaska videli smo da postoji i crevo nakačeno direktno na kolektor koje vodi do laguna. Na pitanje koja je uloga tog creva ako prečistač radi, Tomić nije dao odgovor.

Igor Jezdimirović kaže i da svaka sanacija i popravljanje urušenog objekta mora da se izvede uz projekat i poštovanje pravila struke, te da improvizovana i privremena rešenja ne treba da postanu trajna.

Marija Grbić (VOICE)