Skip to main content

VOICE: Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom diskriminiše romsku decu

09. okt 2018. Analitički članci
3 min čitanja

Predstavnici A11 Inicijative za socijalna i ekonomska pitanja podneli su predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, uz stav da diskriminiše u najvećoj meri jedan od najugroženijih slojeva društva – decu romske nacionalnosti.

Reč je o drugom postupku koji je pokrenut pred Ustavnim sudom Srbije, otkako je u junu skupština usvojila izmene tog zakona.

Prema oceni Inicijative, više njegovih odredaba nije u skladu sa Ustavom, drugim zakonima, međunarodnim protokolima i može se okarakterisati kao izrazito diskriminatoran.

Milijana Trifković: Zakon kažnjava decu

Sporni su, navodi se u predlogu, delovi koji predviđaju ukidanje prava na roditeljski dodatak za svu decu u porodici, ukoliko makar jedno od njih nije primilo sve obavezne vakcine ili ne pohađa redovno osnovnu školu, odnosno predškolski pripremni program

Takve propise su osudile organizacije koje se bave zaštitom dečjih prava, čiji predstavnici su rekli da se zalažu za vakcinaciju i obavezno školovanje, ali da se ta pitanja ne smeju rešavati ugrožavanjem socijalnih i ekonomskih, to jest ljudskih prava.

Kako kažu u A11 Inicijativi, zbog mnogobrojnih poteškoća, kao što su ekstremno siromaštvo, stigmatizacija, izostanak podrške i edukacije, propisane uslove nesrazmerno najmanje ispunjavaju romska deca, koja su zato diskriminisana o odnosu na većinsku populaciju.

Iz inicijative poručuju da izmenjeni delovi zakona imaju isključivo karakter sankcije, a ne podrške, i kao takvi mogu da otežaju nastojanja da se romska deca zadrže u sistemu obrazovanja i da se unapredi njihovo zdravlje.

„Zato što se u nepovoljniji položaj stavljaju deca koja su – osim po vakcinalnom, obrazovnom i socijalnom statusu – prepoznatljiva i po etničkom kriterijumu, mere ovog zakona ne mogu se opravdati u savremenom, demokratskom društvu“, ocenjuju u A11 Inicijativi.

Podnosioci predloga upozoravaju da, iako zakon kao korisnike podrške prepoznaje isključivo majku ili oca, krajnji uživaoci su zapravo deca, koja ispaštaju zbog propusta roditelja i društvenih okolnosti koje su dovele do toga da ne budu vakcinisana i u obaveznom obrazovnom sistemu.

Pravna koordinatorka A11 Inicijative Milijana Trifković napominje da zakonska rešenja treba da podstiču imunizaciju i školovanje, a ne da kažnjavaju decu uskraćivanjem prava na roditeljski dodatak.

„Sporne odredbe dovode do kršenja principa najboljeg interesa deteta. Problem je i to što se zakonodavac neopravdano meša u materiju koja je već uređena propisima iz drugih pravnih oblasti, što može da dovede do njihovog podrivanja“, smatra Trifković.

Bojana Selaković: Ovakav zakon je odraz nemoći države

Sa takvim stavom saglasna je članica Upravnog odbora udruženja Roditelj Bojana Selaković, koja ističe da pitanje vakcinacije i obrazovanja ne treba da se rešava time što će se uskraćivati prava po nekom drugom osnovu.

„Nije problem nastojanje države da poveća obuhvat imunizacije, ali to se ne može raditi na ovaj način, jer se onda zalazi u kršenje nekih drugih prava, što povlači druge probleme. To je odraz nemoći države“, kaže ona i dodaje da, kada se govori o ljudskim pravima, tačno se zna šta su limiti.

„Ne možete jedno opšte pravo širokog kruga ljudi da sužavate nametanjem uslova koji nemaju nikakve veze sa njim. Političari ovu oblast koriste na jedan veoma populistički način, za neke ad hoc priče, da nameste sebi neke političke poene i onda se napravi haos“, zaključuje Bojana Selaković.

Iz udruženja Roditelj poručuju i da ovo nije jedini propust države, kada je reč o spornom zakonu, i da su zakonodavci skloni tome da oblast socijalnih prava i obaveza regulišu vrlo paušalno, u odnosu na trenutne tendencije Vlade Srbije.

Prvu incijativu za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom pokrenula je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, zbog pojedinih odredaba koje se tiču izdvajanja za porodiljsko odsustvo.

Ona je predlog Ustavnom sudu uputila u septembru, nešto više od dva meseca nakon što su potvrđene njegove izmene.

Ona je tom prilikom ukazala na diskriminaciju  poljoprivrednica, žena sa višim primanjima i roditelja dece koja su rođena pre usvajanja tog zakona, o čemu je VOICE ranije pisao.

Stručnjaci napominju da je zakon izmenjen po hitnom postupku, bez ijedne informativne kampanje usmerene na povećanje obuhvata imunizacije i obrazovanja, a u potpunosti je izostalo i obaveštavanje građana o novim uslovima za roditeljski dodatak.

Mladen Savatović (VOICE, naslovna fotografija: Pixabay