Skip to main content

Vrbas: Mešetarenja oko najveće ekološke donacije EU Srbiji

20. feb 2020. Istraživanja
3 min čitanja

Autor

Ranka Ivanoska u novinarstvu je od 1999. godine u redakciji novosadskog magazina “Kibic fenster”. Od 2000. godine, angažovana je za lokalne medije Radio Vrbas i TV Bačka, kao i dnevni list Danas. Osnivačica je nezavisnog dvonedeljnika “Vrbaske novine”. Radila je kao novinarka dnevnog izdanja Ringier Axel Springer (Blic, Alo). U izbegavanju cenzure saradnica je VOICE-a i blogerka.

Iako su opštine Vrbas i Kula, ispunjavajući ugovornu obavezu prema EU kao donatoru, u novembru 2018. godine osnovale zajedničko javno komunalno preduzeće za upravljanje Centralnim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, vrbaski prečistač je, kao jedna od najvećih EU donacija Srbiji u oblasti zaštite životne sredine, ponuđeno na održavanje u pregovaračkom postupku – privatnoj kompaniji. 

Poziv u pregovaračkom postupku je bez objavljivanja javnog poziva upućen firmi Veolia Water Solutions and Technologies (VWST) sa sedištem u Beogradu, koja je domaći ogranak najvećeg svetskog privatnog partnera u “biznisu vode” i ima 12 zaposlenih u Srbiji.

Kao obrazloženje zbog kojeg se prečistač otpadnih voda, vredan više od 23 miliona evra, u pregovaračkom postupku nudi baš ovoj kompaniji, u konkursnoj dokumentaciji se navodi  da je preduzeće sa kompanijom “OTV”, izvođačem radova iz francusko-srpskog konzorcijuma OTV- “Millenium team“- od aprila 2018. godine radilo na održavanju opreme na “liniji vode” prečistača. Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima, OTV tokom 2018.godine nije imao nijednog zaposlenog. Jedna od propozicija u javnoj nabavci opštine Vrbas bila je da kompanija ima prosečno 12 zaposlenih.

Međutim, ugovorom o donaciji predviđeno je javno upravljanje postrojenjem, pisao je VOICE. U odgovoru VOICE-u EU delegacije u Srbiji navodi se da je ugovorom predviđeno da postrojenje bude preuzeto od strane opštinskog operatera.

Prečistač-gubitaš

Opštine Vrbas i Kula su u novembru 2018. godine osnovale zajedničko javno preduzeće za upravljanje Centralnim postrojenjem za preradu otpadnih voda, pre nego je postrojenje dobilo upotrebnu dozvolu. Jedini zaposleni u preduzeću bio je, kako je VOICE pisao, v.d. direktor.

U septembru 2019. godine odbornici vladajuće većine u oba lokalna parlamenta usvojili su Poseban program korišćenja subvencija kojim se iz budžeta dve opštine izdvaja 20 miliona dinara za rad zajedničkog preduzeća koje bi, prema odluci o maksimalnom broju zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim preduzećima, trebalo da ima 25 zaposlenih. Osim v.d. direktora i tri člana nadzornog odbora, JKP Prečistač, prema zvaničnim podacima, nema zaposlenih, ali se u Agenciji za privredne registre vodi kao aktivno privredno društvo. Kako je VOICE pisao, za nepuna dva meseca poslovanja u 2018. godini JKP Prečistač je napravilo gubitak od 364 hiljade dinara, a prema rečima predsednika nadzornog odbora preduzeća – “preduzeće generiše troškove otkako je osnovano”. Finansijski izveštaj za 2019. godinu još uvek nije javno objavljen.

Izvođač radova na “liniji mulja”- završio u stečaju

Kako je VOICE već pisao, kako bi prečistač funkcionalno radio, neophodno je da rade obe linije prerade: “vode” i “mulja”, kao i nužni minimum otpadnih voda u odnosu na projektovani kapacitet od 120 hiljada ekvivalent stanovnika.

Razmimoilaženje između projektom predimenzioniranih potreba prečistača na osnovu nekadašnjih industrijskih zagađivača opština Crvenka, Kula i Vrbas i stvarnosti u kojoj je većina fabrika u postprivatizacionom procesu zauvek prestala sa radom, dovela je u prećutni sukob EU kao donatora i Srbiju, kao primaoca poklona.

Kako je VOICE pisao, za konačni Test garancije kvaliteta koji uključuje i optimalni rad “linije mulja” neophodno je da postrojenje radi sa trećinom kapaciteta. S obzirom na to da je ceo projekat pokrenut sa jedinstvenom građevinskom dozvolom, domaća strana okleva da da upotrebnu dozvolu samo za “liniju vode” koja je odavno završena. EU, kao donatoru se zamera i što je dve linije “vode” i “mulja” dodelio različitim izvođačima.

S druge strane, donator smatra da je isporučio “traženo”. U odgovoru EU delegacije VOICE-u kaže se da su kapacitet postrojenja odredile državne institucije u Srbiji u pripremnoj fazi projekta 2010. godine. “U tom smislu, smatramo da ono odgovara potrebama opština Kula i Vrbas”.

Napredni model JPP

Od pozvanog operatera očekuje se da održava i upravlja radom Centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda uz sve propratne aktivnosti”. Opština Vrbas, kao naručilac će preduzeću VWST kao operateru, uz fiksne troškove usluge, plaćati troškove energenata, hemikalija, održavanja higijene, košenja trave, kao i angažovanog stručnog osoblja. Rok trajanja ugovora je 12 meseci, ali je i trajanje pružanja usluge održavanja takođe tema pregovaračkog postupka, navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Operater ne treba da dokazuje da u strukturi zaposlenih već ima neophodne elektro-inženjere, mašinske inženjere, građevinske inženjere, tehnologe, laborante,itd. Opština kao naručilac odlučila je da  pozvana kompanija ne mora da dokazuje kadrovske uslove, već da od uslova treba da ispunjava samo obavezna tri: da je registrovana u APR, da zakonski zastupnik nije krivično osuđivan, da je izmirila poreze i obaveze iz važećih radnih zakona i propisa. Umesto dokaza o kvalifikovanom kadru, u konkursnoj dokumentaciji se od operatera traži da isti obezbedi kroz “angažman spoljnih eksperata neophodnih za pojedine aktivnosti” i “preuzimanje zaposlenih koji rade za javnog partnera”.

Ranka Ivanoska (VOICE) 

Istina je: ima nas! Klikni i podrži slobodno novinarstvo!