Skip to main content

Zbog greške u elektronskoj bazi – moraju da čekaju i mole za plate?

12. okt 2019. Analitički članci
3 min čitanja

Autor

Ranka Ivanoska u novinarstvu je od 1999. godine u redakciji novosadskog magazina “Kibic fenster”. Od 2000. godine, angažovana je za lokalne medije Radio Vrbas i TV Bačka, kao i dnevni list Danas. Osnivačica je nezavisnog dvonedeljnika “Vrbaske novine”. Radila je kao novinarka dnevnog izdanja Ringier Axel Springer (Blic, Alo). U izbegavanju cenzure saradnica je VOICE-a i blogerka.

Zdravstvenim radnicima u najmanje dve ustanove socijalne zaštite u Srbiji od početka ove godine kasne plate zbog “tehničke greške” koju nadležni ne mogu ili ne žele da isprave. Zdravstveni radnici u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju odlučili su da (ne)postupanje državnih organa prijave inspekciji rada, ali i da u ponedeljak 14. oktobra traže prijem kod ministra finansija Siniše Malog.

Od janura 2019. godine, ustanove socijalne zaštite Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd i Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj koje brinu o najugroženijim građanima različitih uzrasta – nemaju svoje račune, a za sve isplate saglasnost daje Ministarstvo finansija.

Zaposleni lekari i medicinske sestre u  ta dva centra od početka ove godine navikli su na kašnjenje plata od tri do deset dana. Međutim, avgustovske plate koju je većina kolega primila oko 20. septembra – nema još uvek, iako im je nezvanično rečeno da isplata već odobrenih sredstava od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) mora da sačeka rebalans republičkog budžeta.

Otkako od januara ove godine socijalne ustanove nemaju svoje račune, “tehnička greška” u unošenju podataka u bazu finansijskih izveštaja u Ministarstvu socijalne zaštite prouzrokovala je da iznos za plate lekara i medicinskih sestara – ne postoji. Iz meseca u mesec, problem se rešava prepiskom između ustanove i ministarstava: ustanova se prvo obrati Ministarstvu  socijalne zaštite koje se potom obraća Ministarstvu finansija, što uglavnom traje danima.

“Vreme koje je potrebno da se ovaj krug zatvori zavisi od toga kada će neko u ministarstvu pročitati mejl i traje od najkraće tri do najduže devet dana. Svega dva ili tri puta smo dobili platu tri dana po uplati koji izvrši RFZO. Ministarstvo finansija se oglušuje na molbe da se greška nastala unošenjem podataka u bazu – ispravi”, objašnjava dr Gordana Milanović iz Centra za smeštaj.

Famozna greška nastala je u oktobru 2018 godine kada su sve ustanove socijalne zaštite po obavezi podnele Ministarstvu socijalne zaštite finansijski plan koji je u primeni od januara 2019.godine. Od tada, ustanove socijalne zaštite nemaju račun, već svaku isplatu odobrava Ministarstvo socijalne zaštite na osnovu prethodnog zahteva koji ustanova podnosi.

Medicinari u socijali diskriminisani u odnosu na zaposlene u zdravstvu 

Dr Gordana Milanović kaže da ovo nije jedini problem sa kojim su suočeni medicinski radnici u ustanovama socijalne zaštite. Januarsko povećanje plata od 12 odsto za medicinske sestre i tehničare i 10 odsto za lekare važi samo za zaposlene u sistemu zdravstva. “Nama je odobreno povećanje od devet odsto i gotovo pola godine je RFZO uplaćivao sumu prema povećanju u zdravstvu, ali je razlika u iznosu vraćana svakog meseca”, rekla je ona.

Prilikom uvođenja u bazu finansijskih planova socijalnih ustanova, prema saznanjima zaposlenih, barem za dve beogradske ustanove propušteno da se naglasi da je od ukupne sume deo namenjen za plate zdravstvenih radnika.

Kap koja je prelila čašu je čekanje na avgustovsku platu.

“RFZO je još 23. ili 24. septembra uplatio novac za sve troškove zdravstva u socijali za avgust i naše računovodstvo je pokrenulo već ustaljenu proceduru oko isplate naših plata istoga dana. Najpre nam je rečeno da je MInistarstvo finansija odbilo odobravanje svih isplata dok se ne usvoji rebalans budžeta, ali rebalans je usvojen 9. oktobra, a plate – nema”, ogorčena je dr Milanović, zaposlena u Stacionaru za decu i omladinu sa autizmom

Zdravstveni radnici iz Stacionara za decu i omladinu sa autiznom pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd u ponedeljak 14. oktobra obratiće se nadležnoj Inspekciji rada i Ministarstvu finansija, sa zahtevom da im se isplati plata za avgust koja je njihovim kolegama u ustanovama u Srbiji isplaćena još 24. septembra, ali i da se konačno ispravi “tehnička greška” usled koje moraju da mole za svoje zarade već gotovo 10 meseci.

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ima 378 zaposlenih koji brinu o više od 500 dece u sedam objekata. Prema podacima kojima raspolaže VOICE, plate kasne za 47 zaposlenih zdravstvenih radnika. U Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, pri Stacionaru za smeštaj dece i omladine sa autizmom ima 14 zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih sestri i tehničara. Svima zbog “tehničke greške” kasne plate…

R. Ivanoska (VOICE)