VELJKO MILIĆ: (Ne)namerna zamena teza oko presude Apelacionog suda

18. Sep 2019

Društvena nepravda u kojoj odrastaju romske devojčice neće biti ispravljena ako sud osudi osobu koja ne snosi krivicu za izvršenje krivičnog dela

VOICE: Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom diskriminiše romsku decu

09. Oct 2018

Predstavnici A11 Inicijative za socijalna i ekonomska pitanja podneli su predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Z

Malverzacije u Žablju: Od opštinske Kancelarije za inkluziju Roma napravio „svoju“

03. Dec 2017

Dušan Radul, sadašnji direktor Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine pre stupanja na tu funkciju koristio je direk