VOICE: Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom diskriminiše romsku decu

09. Oct 2018

Predstavnici A11 Inicijative za socijalna i ekonomska pitanja podneli su predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Z…

Malverzacije u Žablju: Od opštinske Kancelarije za inkluziju Roma napravio „svoju“

03. Dec 2017

Dušan Radul, sadašnji direktor Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine pre stupanja na tu funkciju koristio je direk…