Skip to main content

Agencija Laboris poštom poslala otkaze za 91 radnika u RTV-u

21. sep 2020. Aktuelno
3 min čitanja

Agencija Laboris, koja je do 30. avgusta posredovala pri zapošljavanju 257 ljudi u Radio-televiziji Vojvodine, danas je putem pošte poslala otkaze za ukupno 91 radnika, saznaje agencija Beta.

U dopisu u koji je Beta imala uvid, pored ostalog, navodi se da je RTV potrošio sredstva predviđena ugovorom o angažovanju osoba preko agencije, te da je time prestala potreba za zanimanjima koje su oni do 30. avgusta obavljali u RTV-u. Zbog toga je sa njima raskinut ugovor o radu na neodređeno vreme koje su 1. marta zasnovali u agenciji Laboris.

„Usled prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova i za radom ustupljenih izvršilaca na tim poslovima u JMU RTV, a u vezi prestanka finansiranja, agencija Laboris više nije u mogućnosti da isplaćuje zarade i ostala primanja zaposlenima te je procenjeno da je finansijski nemoguće da zadrži dosadašnji broj zaposlenih izvršilaca“, navodi se u obrazloženju otkaza.

Iz Laborisa su u dopisu naveli da niko od, sada već bivših zaposlenih, nema pravo na otpremninu, jer nisu navršili godinu dana radnog staža kod poslodavca. Uz to, obavezali su se da će sva zaostala primanja isplatiti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.

„U cilju ostvarivanja prava na novčanu naknadu, prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima o zapošljavanju, imenovani imaju pravo da se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa prijavi na evidenciju kod Nacionalne službe za zapošljavanje“, stoji u dopisu agencije Laboris.

Na ovaj način bez posla u RTV-u ostao je 91 radnik sa 556 godina radnog staža, uglavnom na RTV-u. Od 91 osobe njih 44 ima završen fakultet, a šestoro višu školu.

Bez posla je ostalo 14 novinara, 10 urednika i autora emisija, 11 scenskih radnika, osam snimatelja, šest montažera, po pet realizatora programa i reditelja, po tri tonca i web operatera, dva producenta, dva rasvetljivača i dva muzička saradnika. Među njima ima i dobitnika međunarodnih priznanja.

Oni su prethodno 11. septembra dobili od agencije Program rešavanja viška zaposlenih kojim se obaveštavaju da će najkasnije do 30. septembra postati prekobrojni. Pre prelaska u raznorazne agencije za posredovanje pri zapošljavanju, mnogi od njih proveli su godine, a neki i decenije na RTV-u.

Agencija Laboris u obavezi je da plati 91 radnika za angažovanje tokom meseca septembra u visini od 60 odsto prosečne plate koje su ostvarili u poslednjih godinu dana. Oni su od 9. septembra bili na plaćenom odsustvu, a neki od njih imaju i pravo da iskoste zarađeni godišnji odmor.

Upravo iz tog razloga mnogima je danas greškom poslat otkaz ugovora o radu, što su pojedini i potvrdili za Betu. Uz naknadan poziv iz Laborisa njima je danas saopšteno da taj papir smatraju ništavim i da će im otkaz sa novim datumom biti naknadno poslat.

Pre raskida ugovora o angažovanju, u RTV-u je posredstvom agencije Laboris bilo angažovano 257 ljudi. RTV je dobio dozvolu Ministarstva finansija da zaposli na neodređeno vreme njih 50. Preostalih 207 trebalo je da bude proglašeno za tehnološki višak, ali se nisu svi našli na spisku, jer su mnogi prihvatili ponudu RTV-a da naredna četiri meseca bud angažovani preko ugovora o povremeno-privremenim poslovima (PP).

Generalni direktor RTV-a Miodrag Koprivica je 9. septembra za portal Cenzolovka rekao da je, od ukupnog broja radnika angažovanih u RTV-u preko agencije za zapošljavanje, 45 dobilo posao za stalno, 69 je potpisalo PP ugovore, dok je njih 96 ostalo bez angažovanja u RTV-u. Odakle toliko ljudi na PP ugovorima i gde je za dva dana nastala razlika od 47 ljudi nije objasnio.

Obrazloženje RTV-a za neprodužavanje ugovora sa Laborisom bilo je zakidanje 201 milion dinara pokrajinskom javnom medijskom servisu prilikom usvajanja rebalansa budžeta Srbije za 2020. godinu. Ugovor sa Laborisom bio je vredan 200 miliona dinara.

Pre najnovijih, u julu je sa RTV-a već otpušteno 56 ljudi. To nisu bili samo radnici angažovani posredstvom agencije Laboris, već i honorarci, ali i deo zaposlenih na određeno vreme kojima je istekao ugovor.

(VOICE/Beta)