Skip to main content

Dvadeset miliona subvencija za javno preduzeće sa direktorom kao jedinim zaposlenim?

28. sep 2019. Istraživanja
5 min čitanja

Autor

Ranka Ivanoska u novinarstvu je od 1999. godine u redakciji novosadskog magazina “Kibic fenster”. Od 2000. godine, angažovana je za lokalne medije Radio Vrbas i TV Bačka, kao i dnevni list Danas. Osnivačica je nezavisnog dvonedeljnika “Vrbaske novine”. Radila je kao novinarka dnevnog izdanja Ringier Axel Springer (Blic, Alo). U izbegavanju cenzure saradnica je VOICE-a i blogerka.

Gotovo 20 miliona dinara iz budžeta opština Kula i Vrbas biće izdvojeno u 2019. godini za zajedničko komunalno preduzeće “Prečistač Vrbas – Kula”, koje za sada ima samo jednog zaposlenog – vršioca dužnosti direktora.

Poseban program korišćenja subvencija usvojili su na septembarskim sednicama odbornici skupština opština Vrbas i Kula, za namensko javno preduzeće koje bi trebalo da upravlja centralnim postojenjem otpadnih voda, jednom od najskupljih EU ekoloških donacija Srbiji. Postrojenje je još uvek u probnom radu pa zajedničko namensko preduzeće još uvek nema imovinu, niti obavlja svoju delatnost. Čak se i zgrada koja se navodi kao sedište preduzeća nalazi u okviru kompleksa koje se vodi kao gradilište i nema upotrebnu dozvolu.

U Posebnom programu za korišćenje sredstava iz budžeta opština Vrbas i Kula, koji je Nadzorni odbor doneo na sednici održanoj 1. jula, subvencije su predviđene za drugu polovinu 2019. godine, a najveći iznos za period od šest meseci – gotovo 13 miliona dinara – planiran je za zarade.

Preduzeće trenutno ima samo jednog zaposlenog – v.d. direktora koji tvrdi da već više od godinu dana nije primio platu. Obaveze za poreze i doprinose se gomilaju.

Da se neizmirene obaveze preduzeća gomilaju svedoči i javno dostupan finansijski izveštaj za 2018. godinu, gde se može pročitati da je JKP “Prečistač Vrbas – Kula” za nepuna dva meseca napravilo gubitak od 364 hiljade dinara.

Koliko košta “probni rad”?

U Posebnom programu za korišćenje sredstava iz budžeta opština Vrbas i Kula, planirani šestomesečni troškovi struje za prečistač iznose 1,8 miliona dinara, gotovo osam puta manje od troškova planiranih za plate zaposlenih. U zapisniku sa sastanka iz 2014. godine koji poseduje VOICE, navodi se da bi ”troškovi struje trebalo da predstavljaju 65 odsto ukupnih troškova preduzeća”.

Inače, u odluci o maksimalnom broju zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim preduzećima od 2017. godine kao broj zaposlenih po sistematizaciji u JKP “Prečistač Vrbas – Kula” navodi se broj od 25, iako preduzeće još uvek nema zaposlenih. Na sednici SO Vrbas održanoj 17. septembra ove godine, broj fiktivno zaposlenih je smanjen na 23, te su “nova radna mesta” otvorena u JKP “Standard” i JKP “Komunalac”.

Direktor pro bono?

Predsednik Nadzornog odbora Blažo Kostić za VOICE je, takođe, potvrdio da v.d. direktor i tri člana Nadzornog odbora nisu primili nijednu zaradu, odnosno naknadu na koju imaju pravo.

U Posebnom programu planirani iznos za šestomesečne naknade tri člana Nadzornog odbora u drugoj polovini iznose više od 1,1 milion dinara.

“Istina je da preduzeće generiše troškove otkako je osnovano. Nadzorni odbor je zaključio ugovor o radu samo sa v.d. direktorom i iz tog ugovora proističu određena prava. Međutim, ukoliko centralno postrojenje ne bude predato preduzeću na upravljanje, nemamo osnov da povučemo subvencije”, tvrdi Kostić za VOICE. Da li će svoja prava ostvariti retroaktivno, sudskim putem – otvoreno je pitanje.

Manje otpadnih voda “zahvaljujući” propasti fabrika i septičkim jamama

Kamen spoticanja ka konačnom završetku jedne od najvećih evropskih ekoloških donacija u Srbiji gotovo od početka predstavlja njegova predimenzionisanost. Nadležni tvrde da je upravo Delegacija EU insistirala da se blagovremeno osnuje zajedničko namensko preduzeće.

Ambiciozni projekat postrojenja, koji je imao za cilj da spreči dalje zagađivanje vodotokova koji se slivaju u Dunav a koji je započet 2007. godine, nije mogao da predvidi gašenje većine industrijskih zagađivača. Kao ni da će planirani završetak kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima ostati “mrtvo slovo na papiru”.

Od 2015. godine u nekoliko navrata u medijima je najavljivan konačan završetak i početak rada

prečistača vrednog više od 23 miliona evra, a i sam donator EU je tada za VOICE ustvrdio da bi kompletno postrojenje trebalo da bude završeno do kraja 2016. godine.

“Ne računajući nepredviđene okolnosti, rok za završetak linije vode je sredina oktobra 2015. godine, dok bi kompletno postrojenje trebalo da bude završeno u prvoj četvrtini 2016. godine. Još jednom napominjemo da ćemo Centralni prečistač za preradu otpadnih voda smatrati završenim tek kada i linija vode i linija mulja budu završene”, navodi se u odgovoru iz Delegacije EU VOICE-u 2015. godine.

Javni servisi lažnih vesti?

Lokacija bez upotrebne dozvole

U međuvremenu, prošle su još gotovo tri godine. Iako je “linija mulja”, neophodna da proces prečišćavanja bude kompletan, završena početkom ove godine, prema izveštajima javnih servisa, “probni rad” postrojenja traje već više od godinu dana.

U julu 2018. godine Radio-televizija Srbije je izveštavajući o početku testiranja postrojenja najavio da su krajnji rokovi za završetak za oko četiri meseca kada će sve otpadne vode iz industrija i domaćinstava opština Vrbas i Kula slivati u najskuplju ekološku donaciju EU Srbiji.

U aprilu 2019. godine Radio-televizija Vojvodine, najavljujući da će Srbija u narednim godinama dobiti 40 novih savremenih prečistača otpadnih voda, obavestila javnost da je “prečistač namenjen za opštine Kula i Vrbas praktično u fazi probnog rada, a koristiće ga 120 hiljada stanovnika”, kao i da se očekuje priključenje “čak 40 industrijskih zagađivača iz Vrbasa i Kule koji ispuštaju otpadne vode u Veliki bački kanal”.

Otpadne vode: Previše planirano, premalo ostalo

Tokom obilaska prečistača i iz razgovora sa v.d. direktorom Rankom Mitrovićem saznajemo da se u postrojenje slivaju komunalne vode iz domaćinstava Kule, Crvenke i Vrbasa – tri naseljena mesta od ukupno 13 u dve opštine.

Od prvobitno, 2007. planiranih industrija broj onih koje rade u 2019. godini je desetkovan. V.d. direktor pominje vrbaske fabrike Vital i Karneks i crvenačku “Jafu”, ali se do danas nijedna nije priključila na centralni prečistač.

Prema podacima kojima raspolaže VOICE, u Vrbasu broj građana priključenih na kanalizacionu mrežu iznosi oko 17.000, dok u Kuli taj broj iznosi 11.000.

Problem predstavlja i činjenica da je prečistač projektovan sa dve odvojene, ali uzajamno povezane linije prečišćavanja: primarnog (“linija vode”) i sekundarnog (“linija mulja”). Kako je VOICE pisao 2015. godine, uoči završetka radova, obezbeđena je tek trećina ukupnog kapaciteta koja je na granici dovoljnog za rad linije vode, ali nedovoljno za liniju mulja koja čini proces prečišćavanja kompletnim.

“Trenutno se u prečistač sliva nekih 7.000 kubika otpadnih voda, što znači da bi trebalo još 2.000 kubika da se obezbedi od industrija”, kazao je v.d. direktor za VOICE. Prema njegovim rečima,  “digestor” mulja zapremine oko 3.000 kubika trenutno je u fazi punjenja. Inače, kako su nadležni kazali za RTV, digestor je počeo sa radom u aprilu kada je priključen na gasnu mrežu. V.d. direktor kaže da je na izvođaču radova da dokaže njegovu funkcionalnost pri promenjenim okolnostima, odnosno znatno manjoj količini otpadnih voda od planiranih pre više od decenije. “Tek kada se bude digestor napunio, moći će da se proizvodi biogas”, objašnjava Mitrović.

“Javno preduzeće na probnom radu”

Iako je u registru Agencije za privredne registre Javno komunalno preduzeće “Prečistač Vrbas – Kula” počelo sa radom u novembru 2018. godine, Zakon o javnim preduzećima kao da se ne primenjuje na ovaj poseban slučaj.

Sedište preduzeća smešteno je na adresi Bačkopoljski put BB, lokaciji postrojenja koje je obišao VOICE, za koju još uvek ne postoji upotrebna dozvola. Lokacija je, takoreći, gradilište.

Preduzeće nema javno dostupne kontakt podatke niti zvaničnu internetsku prezentaciju na kojoj je u skladu sa zakonom o javnim preduzećima dužno da objavljuje godišnji plan poslovanja, radne biografije rukovodstva, organizacionu shemu i javne nabavke i finansijske izveštaje.

Na pitanje u vezi sa javnošću rada, v.d. direktor Ranko Mitrović kaže da je “preduzeće, kao i postrojenje, u probnom radu”.

Pitanje da li će “probno rukovodstvo i Nadzorni odbor” potraživati neisplaćene zarade i nadoknade ostalo je bez jasnog odgovora.

Međutim, Program o korišćenju sredstava iz budžeta opština Vrbas i Kula usvojen je na izmaku jednogodišnjeg mandata privremenog rukovodstva zajedničkog preduzeća. Naime, u zajedničkoj odluci o osnivanju JKP “Prečistač Vrbas – Kula” iz jula prošle godine, osnivači su se obavezali da v.d. direktora i Nadzorni odbor imenuju na period od najduže godinu dana. U istoj odluci navodi se da će preduzeće početi sa radom kada “nadležni organ donese rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti i dobijanja upotrebne dozvole”.

Samim tim, već gotovo godinu dana nijedno od domaćinstava i pravnih lica čije se otpadne vode slivaju u prečistač – ne plaćaju nikakvu naknadu.

U Studiji izvodljivosti iz 2007. godine navodi se da je “finansijsko poslovanje novog preduzeća zasnovano na potpunom povraćaju uloženih sredstava, što iziskuje posebnu pažnju prilikom utvrđivanja iznosa tarifa, discipline naplate i kontrole troškova. Od ključne je važnosti da sve grupe potrošača plaćaju račune redovno i bez odlaganja, što se pre svega odnosi na velika industrijska preduzeća”.

Tekst i foto: Ranka Ivanoska (VOICE)