Skip to main content

Irig: Investitorski urbanizam u nacionalnom parku

26. dec 2021. Istraživanja
3 min čitanja

Turistički razvoj do krajnjih granica

Odlukama s kraja novembra, Skupština opštine Irig omogućila je značajno širenje prostora za izgradnju novih turističkih sadržaja uz samu granicu, ali i unutar granica Nacionalnog parka „Fruška gora“.

U neposrednoj blizini manastira Staro Hopovo, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju, planira se gradnja kompleksa na skoro deset hektara površine. Iza ovog investitorskog poduhvata, čiji će veći deo – uprkos manjku odgovarajućih dozvola – zalaziti i u područje zaštićenog prirodnog dobra, stoji kompanija „Bomar“ d.o.o. iz Novog Sada. Sredstva za izradu Plana detaljne regulacije manastira Staro Hopovo i turističkog kompleksa, koji bi trebalo da posluži kao pravni i urbanistički osnov za pomenuti projekat, takođe obezbeđuje ova firma.

Katastarska parcela broj 510 u Irigu je jedna od onih koja bi trebalo da čini deo ove turističke celine. Međutim, na njoj su se, svega nekoliko meseci ranije, nalazili stambeni i pomoćni objekti za koje je pokrajinska građevinska inspekcija donela rešenje o obustavi izvođenja radova i njihovom uklanjanju. Upravo je „Bomar“, koji nije imao potrebnu građevinsku dozvolu, bio odgovoran za ove nepropisne aktivnosti, na koje je sveštenstvo iz manastira u prvoj polovini godine već skrenulo pažnju lokalnoj samoupravi u Irigu.

Međutim, u odgovoru na sačinjeni inspekcijski zapisnik, zastupnici preduzeća „Bomar“ su rekli da su prethodno podneli zahtev za izdavanje odobrenja o izvođenju radova Opštini Irig, ali da je on „odbačen iz nekih razloga“. Ti „razlozi“ su, između ostalog, neposedovanje lokacijskih uslova, koji čine jedan od prvih i osnovnih koraka da bi se dobila građevinska dozvola. Štaviše, proces dobijanja pomenutog dokumenta je mnogo složeniji kada je reč o radovima u zonama zaštite prirodnih i kulturnih dobara te je „Bomar“ morao najpre da traži dozvolu i od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prostornim planom područja posebne namene „Fruška gora“ jeste planiran turističko-rekreativni kompleks, ali na svega malo više od jednog hektara, a ne deset. Osim toga, imaoci prava, odnosno korisnici nekih od ovih parcela su i dalje sveštenstvo manastira Staro Hopovo. Pored njih, korisnik pojedinih parcela je i Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“, koje je, kao upravljač celog područja, zaduženo i za kontrolu aktivnosti na ovom prostoru.

Međutim, u odgovoru iz Nacionalnog parka s kraja septembra se navodi da u njihovoj evidenciji ne postoji saglasnost ni za prethodne radove kompanije „Bomar“, odnosno izgradnju objekta na parceli broj 510 u Irigu. Redakciji VOICE-a su isto potvrdili i iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u dopisu pristiglom početkom oktobra, koji ovom investitoru nisu izdali uslove za zaštitu prirode, iako su oni neophodni kada su u pitanju aktivnosti koje mogu bitno da utiču na životnu sredinu i biodiverzitet zaštićenog područja Fruške gore.

Investicija i na obroncima Fruške gore kod Vrdnika

Poslednjeg dana novembra, Skupština opštine Irig usvojila je i ispravku Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo područja u okviru vikend zone 5.15 u Vrdniku, koja se nalazi neposredno iznad dela naselja Stara kolonija. Povod za prepravku bila je, kako se navodi, „tehnička greška“ koja se odnosila na parcele koje obuhvata Plan. Propust opštinskih organa može i da se prebroji – s prvobitnih osam, izmenom je ta cifra povećana na više od 90 parcela koje se planiraju za novu turističku celinu u ovoj banjskoj varoši.

Turistički Vrdnik

Vrdnik, sve popularnije banjsko odredište, jedan je od primarnih centara turističkog razvoja Opštine Irig. Pored postojećih hotelsko-ugostiteljskih kompleksa, poput hotela „Fruške terme“ kompanije „Promont“, važećim Prostornim planom predviđen je i projekat „Nove banje“ na prostoru koji je pre donošenja Zakona o nacionalnim parkovima bio u okviru zaštićenog područja Fruške gore. Kao deo raznovrsne turističke ponude, planira se izgradnja žičare-gondole, ali i „adrenalinskog parka“ na mestu nekadašnjeg rudnika. Na tom prostoru, tik uz granicu Fruške gore, održavale su se trke i ekstremne vožnje enduro motorima.

Kao pravni i urbanistički osnov za ovaj Plan navode Prostorni plan područja posebne namene „Fruška gora“, ali i Prostorni plan Opštine Irig. Međutim, za razliku od turističkog kompleksa za manastir Staro Hopovo, u pomenutoj dokumentaciji nije bilo moguće pronaći navedene parcele koje se pominju u novom opštinskom Planu detaljne regulacije za vikend zonu.

Takođe, ni iza ovog proširenja ne stoji lokalna samouprava, već investitori – u ovom slučaju, reč je o Stanku Popoviću iz Šapca, odnosno Zorici Popović i Slavici Brkić iz Novog Sada, vlasniku i zastupnicama kompanije „Elixir Group“.

Igor Išpanović (VOICE)