Skip to main content

Koalicija: Vrbas da poštuje medijske zakone

09. jul 2015. Aktuelno
< 1 min čitanja

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, zahteva od vlasti u Vrbasu da odmah van snage stavi odluku koja predviđa da se opštinsko Javno komunalno preduzeće „Standard“ bavi delatnošću informisanja. Ta odluka lokalnog parlamenta u potpunoj je suprotnosti i sa medijskim zakonima, usvojenim u avgustu prošle godine, ali i sa aktuelnim Zakonom o javnim preduzećima, koji ne predviđa da se javna preduzeća bave informativnom delatnošću.

Odbornici vrbaske skupštine doneli su odluku prema kojem će se ovo javno preduzeće, osim uslugama odnošenja smeća, sahranjivanja i vodosnabdevanja, baviti i proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, te medijskim predstavljanjem i ispitivanjem javnog mnenja. Donesena je i odluka da će desetak zaposlenih iz Javnog preduzeća za informisanje „Vrbas“, koje se nalazi pred likvidacijom, biti „prebačeno“ u JKP „Standard“ kako bi obavljali novouspostavljene delatnosti.

Jasna nam je bojazan i opštinara i medijskih poslenika da postoji opasnost da u procesu medijskih reformi Vrbas ostane bez medija, a novinari bez zaposlenja. Put koji su odabrali ne samo da je nezakonit nego je u potpunosti pogrešan i ne rešava problem javnog informisanja u ovoj opštini.

Vrbaska vlast bi ove probleme mogla da reši striktnim poštovanjem Zakona o javnom informisanju i medijima, odnosno raspisivanjem konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom i izdvajanjem značajnih sredstava na tom konkursu, kojim bi se podstaklo novinarsko preduzetništvo i eventualno regionalno povezivanje.

Stojimo na stanovištu da medijski zakoni omogućavaju da opština u ovom prelaznom periodu preduzme mere koje će unaprediti informisanje na lokalu, u interesu i medijskih profesionalaca i samih građana.

UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres