Skip to main content

Komparativna analiza krivičnog dela iznude u legislativi zemalja Zapadnog Balkana

14. jun 2021. Think Tank
< 1 min čitanja

Poštovani čitaoci,

Predmet analize koja je pred vama je iznuda/reketiranje i dela slična ovom kao i njihov krivičnopravni značaj u domaćem i u uporednom pravu.

Radi se o krivičnom delu koje se događa iza kulisa i to, reklo bi se, mnogo češće nego što većina građana misli.

Autori analize su Miloš Katić i Nataša Bulatović, a možete je pročitati na srpskom i na engleskom jeziku.

Pogledajte i zanimljiv video:

Objavljivanje publikacije podržala je Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond za otpornost.

Za stavove i mišljenja u publikaciji odgovornost snosimo isključivo mi, Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Vaš VOICE