Skip to main content

Milioni za novoosnovanu firmu i nepostojeću novinsku agenciju

28. jan 2019. Istraživanja
3 min čitanja

Autor

Ranka Ivanoska u novinarstvu je od 1999. godine u redakciji novosadskog magazina “Kibic fenster”. Od 2000. godine, angažovana je za lokalne medije Radio Vrbas i TV Bačka, kao i dnevni list Danas. Osnivačica je nezavisnog dvonedeljnika “Vrbaske novine”. Radila je kao novinarka dnevnog izdanja Ringier Axel Springer (Blic, Alo). U izbegavanju cenzure saradnica je VOICE-a i blogerka.

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine za snimak od 30 minuta novoosnovanoj firmi Kvart media isplatilo je 2,9 miliona dinara, a “ugašenoj” agenciji Tanjug milion dinara za “film” od sedam minuta. 

Film koji će građane Vojvodine edukovati o jednom od najnepopularnijih nameta – tzv. taksi za odvodnjavanje – JVP Vode Vojvodine je 2017. godine poverilo tek osnovanom novosadskom preduzeću Kvart media bez sprovedene javne nabavke, utvrdio je državni revizor.

Kvart media je u vreme sklapanja ugovora bila registrovana za “usluge hotelskog i sličnog smeštaja”, a tridesetominutni snimak naplatila je Vodama Vojvodine 2,9 miliona dinara bez PDV-a, što predstavlja ukupan promet privatnog preduzeća u 2017. godini, otkriva Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Iste godine, Vode Vojvodine su za film u trajanju od sedam minuta, povodom 40 godina od izgradnje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, zvanično “ugašenoj” agenciji Tanjug platile milion dinara bez PDV-a.

Javno vodoprivredno preduzeće je zaključilo ugovor sa firmom Kvart media u iznosu od 2,9 miliona dinara bez osnova za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama u smislu člana 7, navodi se u izveštaju državnog revizora.

Ugovor sa preduzećem osnovanim početkom 2017. godine sklopljen je 17. novembra iste godine. Predmet ugovora je, kako se navodi u revizorskom izveštaju, snimanje tri filma, u cilju edukacije obveznika naknada za odvodnjavanje.

“Uvidom u dostavljeni snimak predmetne nabavke, utvrđeno je da je izvršena usluga snimanja filma u trajanju od 30 minuta, koji u najvećoj meri obuhvata snimanje vodnih objekata, naraciju i izjave lica zaposlenih u preduzeću”, utvrdio je državni revizor, uz zaključak da se radi o usluzi koju bi na tržištu moglo da pruži više subjekata bez posebnog ograničenja.

Zarada od 2,9 miliona dinara za polusatni snimak predstavlja i ukupan prihod firme Kvart media za 2017. godinu, a preduzeće sa jednim zaposlenim prikazalo je profit od nešto manje od 450 evra. Inače, preduzeće registrovano za delatnost medijskog predstavljanja u vlasništvu je 31-godišnjeg Nebojše Radusinovića i ima i ogranak registrovan za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada.

Na zvaničnom Jutjub (YouTube) kanalu JVP Vode Vojvodine ne postoje tri edukativna filma namenjena obveznicima takse za odvodnjavanje, ali postoji onaj za koji su Vode Vojvodine angažovale Tanjug povodom obeležavanja jubileja 40 godina od izgradnje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Ugovorom sa agencijom Tanjug predviđeno je da se film vredan milion dinara bez PDV-a koristi za interne potrebe preduzeća. Ukupna vrednost navedenih snimanja izvršena je u iznosu od 3,6 miliona dinara bez PDV-a, navodi se u revizorskom izveštaju. Na zvaničnom Jutjub kanalu Voda Vojvodine”, ovaj film sa najavnom i odjavnom špicom traje ukupno 7 minuta.

I ugovor sa agencijom Tanjug, kao i onaj sa firmom Kvart media, sklopljen je bez sprovedenog postupka javne nabavke.

Milioni za “ugašenu” državnu agenciju – ispod žita?

Nije novina da državne institucije i javna preduzeća sklapaju ugovore sa Tanjugom i nakon što je oktobra 2015. godine prestao da važi zakon o ovoj agenciji. Međutim, i nakon što je iz državnog budžeta za “gašenje Tanjuga” izdvojeno više od 76 miliona dinara, institucije, javna preduzeća i lokalne samouprave su agenciji do kraja 2017. godine isplatile 37,6 miliona dinara, pokazalo je istraživanje CINS-a objavljeno polovinom 2018. godine.

Najveći deo novca Tanjug je dobio kroz sprovođenje javnih nabavki za usluge medijskog praćenja, snimanja aktivnosti, usluga produkcije tekstova, fotografija, videa i montaže. U mnogim slučajevima kao jedini ponuđač, a neretko bez objavljivanja javnog poziva – pregovaračkim postupkom.

U odjavnoj špici sedmominutnog filma povodom četrdesetogodišnjeg jubileja nema pomena agencije Tanjug, a osim direktora JVP Vode Vojvodine Slavka Vrnčića, navode se i imena producenta, scenariste, montažera i naratora.

Zanimljivo je da je rukovodstvo Voda Vojvodine kao razlog za sklapanje ugovora sa Tanjugom navelo da ta agencija “raspolaže bogatom arhivom koja je preduzeću bila od izuzetne važnosti”. Međutim, iz uvida državnog revizora u zaključeni ugovor utvrđeno je da je Tanjug bio u obavezi da koristi arhivske snimke, ali se u odjavnoj špici kratkog filma navodi da su korišćeni arhivski snimci JVP “Vode Vojvodine”/DC ”INŽ Nikola Mirkov” i Radio-televizije Vojvodine

Ranka Ivanoska (VOICE)