Skip to main content

Na RTV-u pojedini urednici imaju veće plate od dozvoljene

12. apr 2017. Istraživanja
8 min čitanja

Direktor RTV centra informativnog programa Budimir Marković, vršiteljka dužnosti direktora Programa RTV Slavica Subotić Braun i vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije Nada Kalkan imaju plate iznad dozvoljenog maksimuma koji propisuju akti pokrajinskog javnog servisa, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

U dokumentu u koji je VOICE imao uvid navodi se da Marković i Kalkan imaju koeficijent 9, dok Subotić Braun ima jednu od najvećih plata na RTV-u sa koeficijentom 12,5. Markovićeva plata duplo je veća od dozvoljene, s obzirom na to da Kolektivni ugovor RTV-a propisuje da plate zaposlenih sa srednjom stručnom spremom ne smeju biti veće od koeficijenta 4,5.

Koeficijent Nade Kalkan neznatno je veći od dozvoljenog maksimuma, dok je koeficijent Slavice Subotić Braun veći za 4,5 jer Kolektivni ugovor uređuje da zaposleni sa fakultetskom diplomom ne smeju imati koeficijent veći od 8. Primera radi, veće plate na RTV-u od nje imaju samo generalni direktor Miodrag Koprivica (koeficinjent 15) i njegov zamenik Jožef Klem (koeficijent 13).

U pomenutom dokumentu, u kojem se nalaze podaci za 1.202 zaposlenih na neodređeno ili određeno vreme na RTV-u, raspon plata kreće se od koeficijenta 1,5 do 15 (koliko ima samo generalni direktor). Vrednost boda u RTV-u iznosi oko 16.000 dinara. Kako VOICE saznaje, zbog „curenja u javnost“ ovog poverljivog dokumenta sa ličnim podacima svih zaposlenih pokrenuta je interna istraga kojom bi trebalo da se utvrdi čija je to odgovornost. Ovaj dokument je videla većina zaposlenih i tema je o kojoj se poslednjih nedelja najčešće priča na pauzama za kafu, potvrdilo nam je više izvora sa RTV-a.

Mnogi zaposleni sa kojima je VOICE stupio u kontakt prokomentarisali su da pojedinci moraju da rade celu godinu da bi zaradili direktorovu mesečnu platu i napominju da su plate ranije bile uravnoteženije. Zaposleni tvrde i da su pojedinci u poslednje vreme dobili drastična povećanja, koja nisu propisana Kolektivnim ugovorom, pa mesečno zarađuju od 120.000 do 150.000 dinara i više.

„Sistem koeficijenata, koji bi trebalo da obezbedi ravnomerne plate, zapravo se najstrašnije zloupotrebljava za one koji su na neki način podobni. Koeficijenti su zapravo ono o čemu se najviše i priča u firmi, prave se glasine kome je podignut i iz kog razloga… Pojam socijalne pravde je odavno postao besmislen u RTV-u, pošto je raspon plata toliki da je razlika u primanjima između zaposlenih višestruka“, smatra jedan od zaposlenih čije ime je poznato redakciji VOICE-a.

Pravnik Veljko Milić ističe da je suština problema u vezi sa pojedinim koeficijentima u RTV-u ta da oni nisu određeni u skladu sa kolektivnim ugovorom. „Pored kolektivnog ugovora, koeficijenti mogu biti određeni i ugovorom o radu. Zakon o radu kaže samo da se ugovorom o radu ne mogu utvrditi nepovoljniji uslovi rada od onih koji su propisani kolektivnim ugovorom. To znači da je teoretski moguće ugovoriti uslove rada koji su povoljniji od onih koji su propisani kolektivnim ugovorom, što znači da bi mogli biti ugovoreni i veći koeficijenti. Međutim, onda nema smisla to što je Kolektivnim ugovorom RTV-a određen maksimalan koeficijent“, napominje Milić za VOICE.

Markoviću izmislili novu funkciju i povećali platu

Budimir Markovic_RTV_foto_Cenzolovka
Budimir Marković (foto: Cenzolovka)

Direktor RTV centra informativnog programa Budimir Marković nedavno je dobio značajno povećanje plate. Njemu je dodeljen koeficijent 9, iako nije u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom RTV, koji propisuje da zaposleni sa IV stepenom stručne spreme ne sme imati veći koeficijent od 4,5. Na taj način, Marković kao svršeni gimnazijalac prima duplo veću platu od dozvoljene. S obzirom na godine staža i minuli rad na RTV-u njegova plata iznosi oko 120.000 dinara neto.

RTV centar informativnog programa osnovan je prilikom poslednje promene sistematizacije radnih mesta u decembru 2016, kao deo Poslovne jedinice Program, kada je osmišljena i nova Markovićeva funkcija. Iako visoko kotirana u hijerarhiji pokrajinskog javnog servisa, sistematizacijom je propisano da je za tu direktorsku poziciju dovoljna srednja stručna sprema svih obrazovnih profila, sa radnim iskustvom ne manjim od pet godina. Kao dodatni posebni uslovi navedeni su poznavanje rada na računaru i jednog svetskog  jezika.

Sistematizacijom je propisano da Marković rukovodi i koordinira procesima rada u RTV centru informativnog programa, u kojem trenutno – osim njega – niko nije angažovan. Marković bi trebalo da koordinira planiranje, raspoređivanje i naručivanje informativnog programskog sadržaja sa Dopisničkom mrežom i Centralnim deskom. Takođe bi trebalo i da „primenjuje i  kontroliše poštovanje zakonskih propisa i medijskog kodeksa kao i internih pravila i procedura, prati informativne programske sadržaje i stara se da odgovaraju utvrđenim standardima i usvojenoj programskoj politici RTV-a“. Prema sistematizaciji (strana 57), Marković za svoj rad odgovara direktoru Programa.

Budimir Marković je do decembra 2016. obavljao funkciju šefa Centranog deska RTV. U tom odeljenju trenutno je zaposleno 35 ljudi, a na njegovom čelu odnedavno je dugogodišnja novinarka RTV Vanja Jakšić. Desk čine skoro svi urednici koji učestvuju u kreiranju informativnog programa, njihovi saradnici, planeri, lektori… U ovom odeljenju plate su ravnomernije raspoređene i uglavnom se niko ne ističe sa enormnim primanjima.

Direktorka programa svakog meseca „u plusu“ 90.000 dinara

RTV_novinari_programska_direktorka_Cenzolovka Slavica Subotic Braun Budimir Markovic
Slavica Subotić Braun (foto: Cenzolovka)

Slavica Subotić Braun sa koeficijentom 12,5 ima znatno veću platu od one propisane kolektivnim ugovorom. Osim što prima platu koja iznosi oko 160.000 dinara neto, v. d. direktorka dobija i mesečni paušal od oko 30.000 dinara za članstvo u Programskog saveta RTV. Naime, i pored pritisaka medijskih udruženja, ona već godinu dana odbija da podnese ostavku u Programskom savetu pod izgovorom da funkciju direktora obavlja privremeno kao vršilac dužnosti.

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je tada da Slavica Subotić Braun, time što je v. d. direktora programa i članica Programskog saveta RTV, nije u sukobu interesa, ali da njeno obavljanje te dve funkcije „može da ugrozi nepristrasno informisanje“. Agencija je navela da se Subotić Braun ne nalazi u sukobu interesa, jer je funkcija članice Programskog saveta RTV-a javna funkcija, a funkcija vršioca dužnosti direktora programa RTV-a nije javna, ali uprkos tome njeno obavljanje obe funkcije ugrožava nepristrasno informisanje.

„Imajući u vidu nadležnosti Programskog saveta RTV-a, s jedne, i poslove direktora Programa RTV-a, s druge strane, ocenjeno je da se obavljanjem navedenog posla ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije člana Programskog saveta RTV-a“, navela je 12. juna Agencija u odgovoru na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), koji je to udruženje prosledilo medijima.

Objašnjeno je da Slavica Subotić Braun može doći u situaciju da kao članica Programskog saveta daje preporuke i donosi zaključke koji su u vezi sa radom Poslovne jedinice Program u kojoj je direktorka, što bi bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o Agenciji. Tim zakonom je propisana obaveza funkcionera da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

V.d. glavna urednica 2 u 1: glavna i odgovorna urednica i predsednica sindikata

Nada Kalkan
Nada Kalkan (foto: N1)

Vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije Nada Kalkan ima koeficijent 9, što je takođe više od dozvoljenog maksimuma za nekog ko ima završen fakultet. Prva do nje po keoficijentu je urednica Informativnog programa Snežana Pijetlović sa koeficijentom 6,5. Urednici centralnih informativnih emisija na Prvom programu televizije uglavnom imaju koeficijent 5, što je pojedinačno više od odgovornih urednika programa na jezicima manjina čiji su koeficijenti retko veći od 4.

Prema rečima Veljka Milića, Zakon o radu i kolektivni ugovor garantuju zaposlenima jednaku zaradu za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca. „Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos za jednaku odgovornost. Radni doprinos i jednaka odgovornost su neodređeni pojmovi koji pružaju dosta prostora za diskreciju. Mislim da su upravo tu oni našli prostora da ugovorima o radu sebi povećavaju koeficijente“, smatra Milić.

I pored činjenice da se godinu dana nalazi na funkciji v. d. glavne i odgovorne urednice Prvog programa televizije, Nada Kalkan je do danas ostala i predsednica podružnice Sindikata novinara Srbije za RTV. Iako se do nedavno zdušno zalagala za bolji položaj zaposlenih i vrednovanje poslova koje obavljaju, čini se da je ta sindikalna nota kod Kalkanove izbledela.

Na sastanku sa tadašnjim generalnim direktorom Srđanom Mihajlovićem, maja 2015. godine, Kalkanova je negodovala što zaposlenima nisu povećavane plate devet godina i što zaposleni sa minimalnim primanjima „žive na rubu egzistencije“. Uz opasku da standard zaposlenih nije poboljšan, Kalkan je rekla da je plata većine zaposlenih između 30 i 35 hiljada dinara. Iako je sada u boljoj situaciji da na to utiče, plate većine zaposlenih su ostale nepromenjene. To Kalkanovoj nije smetalo da se izbori za drastično povećanje ličnog dohotka zbog funkcije na koju je došla bez javnog konkursa.

Pojedini novinari imaju veće plate od svojih urednika

U pokrajinskom javnom servisu trenutno 12 rukovodilaca ima veću platu od one koja je propisana Kolektivnim ugovorom. Najveća nepoznanica zaposlenima je slučaj Marijane Divljak, koja je i pored zabrane zapošljavanja na RTV-u angažovana na neodređeno vreme 27. decembra 2016. Po zanimanju diplomirani arhitetkta, Divljakova je imenovana za direktorku Direkcije za upravljanje nepokretnostima – organizacione celine koja je ustanovljena prilikom poslednje izmene sistematizacije (što se dogodilo nekoliko dana pre njenog prijema u radni odnos). Za svoje usluge od RTV-a Divljakova mesečno dobija platu sa koeficijentom 9,5, što je jedan od najvećih ličnih dohodaka u pokrajinskom javnom servisu.

Zanimljivi su i koeficijenti pojedinih autora emisija iz Redakcije zabavnog programa. Autor „Tabloida“ Aleksandar Filipović ima koeficijent 6,5, što je veći lični dohodak od onog koji ima urednica redakcije sa koeficijentom 6. Veću platu od urednice ima i autor „Petkazanja“ Borivoj Otić sa koeficijentom 8, koliko ima i autor emisije „Dodati život godinama“ Dragutin Remecki.  Zanimljiv je i odnos snaga u Redakciji aktuelnosti, gde autorka emisije „Sučeljavanje“ Aleksandra Popović ima koeficijent 8, a njena urednica koeficijent 6.

Sagovornik VOICe-a iz redova zaposlenih kaže da ga ne čudi da neki autori imaju veće plate od njihovih šefova, jer se na RTV-u ne napreduje sistemski, nego u skladu sa trenutnom situacijom i bliskošću. „Pogotovo što koeficijent ne ide uvek u skladu sa brojem sati posvećenih programu, pa mnogi imaju vremena i za neke druge projekte, gde dodatno zarađuju“, navodi on.

Sagovornik VOICE-a iz redova zaposlenih kaže da ga ponašanje Nade Kalkan u poslednjih godinu dana uopšte ne iznenađuje. „Što se tiče bivših predsednika i istaknutih članova sindikata koji su sada u rukovodstvu, nisam iznenađen što im se promenila perspektiva. Kako se menjaju vlasti, tako se menjaju i uprave, gde svako pokušava sebe da obezbedi, na štetu onih prethodnih“, navodi on.

I predsednik Samostalnog sindikata u RTV-u Dragutin Remecki, koji je sa Kalkanovom tesno sarađivao na pitanjima poboljšanja standarda zaposlenih, poslednjih godinu dana gotovo da se i ne čuje. U jedinom saopštenju za javnost od kada je došlo do smene uredništva u pokrajinskom javnom servisu Remecki je podržao odluku rukovodstva da 111 radnika, kojima su istekli dvogodišnji ugovori o radu na određeno vreme, bude angažovano preko agencija za zapošljavanje. Oba sindikata su oktobra 2016. ocenila da je to „veoma bitno za budućnost i očivanje kuće, pa samim tim i zaposlenih“.

Uz opasku da su sadašnji „veliki šefovi“ donedavno po hodnicima lepili pamflete na kojima je pisalo kolike su plate urednika koji su došli na RTV sa televizije B92, jedan od zaposlenih kaže da danas ti isti ponosno nose svakog meseca kući od 120.000 do 150.000 dinara. „Za razliku od njih, urednici iz Beograda su napravili da RTV počne da liči na javni medijski servis, a ovi nas samo sramote. Neki Buda, Slavica ili Nada primaju po pet naših plata. To zaposlene jako boli jer Buda, Slavica i Nada ne znaju šta je profesionalno novinarstvo, već samo znaju za političku podobnost“, zaključuje sagovornik VOICE-a.

Ekipa VOICE 

voice_logo