Skip to main content

Počelo suđenje po tužbi zaposlenih protiv RTV-a

15. okt 2018. Aktuelno
4 min čitanja

U Osnovnom sudu u Novom Sadu danas je održano pripremno ročište po tužbi članova sindikata Nezavisnost Radio-televizije Vojvodina protiv pokrajinskog javnog servisa zbog nezakonitog umanjivanja zarada zaposlenima za 10 odsto od novembra 2014. godine.

RTV je tužilo 153 radnika zbog nezakonitog umanjivanja zarada primenom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

U sindikatu smatraju da je zaposlenima pričinjena šteta iz radnog odnosa s obzirom na to da je RTV svakog meseca, počev od dana stupanja Zakona na snagu (novembra 2014. godine), nezakonito umanjivao zaradu za deset odsto.

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kao korisnike javnih sredstava odnosi se na pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 odsto glasova u organima upravljanja. Takođe, zakon se odnosi na druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50 odsto ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

Advokat zaposlenih u RTV-u Veljko Milić rekao je na današnjem ročištu da svi tužioci ostaju pri svom zahtevu i izneo tvrdnju da je jedini dokaz o tome da li javna sredstva čine više od polovine ukupnih prihoda tokom godine Izveštaj o radu i poslovanju RTV-a.

Iz izveštaja iz godine koje su obuhvaćene tužbom nedvosmisleno proizilazi da prihodi od prodaje i usluga čine više od 50 odsto ukupnih prihoda RTV-a“, rekao je Milić i dodao da su svi izveštaji o radu prošli kontrolu ovlaštenog revizora i da nema razloga da se sumnja u tačnost tih izveštaja.

Prema njegovim rečima, karakter takse za javne medijske ustanove „nije od presudnog značaja na ovu parnicu jer je na osnovu izveštaja o radu i poslovanju finansijsko stanje u RTV-u prilično jasno“.

Milić je predložio sudu da obaveže RTV da za svih 153 radnika dostavi obračun o visini zadržanih iznosa zarada za svaki mesec na osnovu Zakona o privremenom utvrđivanju osnovica od početka primene zakona novembra 2014. do podnošenja tužbe.

Advokat RTV-a na današnjem ročištu nije iznosio nove predloge i pri svemu je ostao kod odgovora na tužbu.

Na ponudu da pristupi pregovorima sa Sindikatom „Nezavisnost“ generalni direktor Miodrag Koprivica ranije je odgovorio da se zaposlenima zarade umanjuju za 10 odsto na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata pošto je RTV, kako je napisao, korisnik javnih sredstava.

U odgovoru u koji je VOICE imao uvid, utemeljenje za takvu tvrdnju Koprivica je pronašao u odgovoru Ministarstva finansija na upit Samostalnog sindikata RTS o obavezi te kuće da se povinuje umanjenju zarada.

Između ostalog, u njemu se navodi da su u 2016. godini javna sredstva činila 78 odsto prihoda RTS, dok je sopstvene prihode činilo samo 21 odsto. Ministarsvo finansija smatra i da taksa ima karakter „nesumnjivo ustupljenog neporeskog javnoga prihoda“, te se otuda prihodi od takse imaju smatrati javnim prihodima.

Pokrajinski javni medijski servis prethodno nije doneo bilo kakvu formalnu odluku u kojoj su navedeni razlozi za umanjenje zarada ili u kojoj bi bilo obrazloženo u koju od kategorija iz gore navedenog zakona pripada RTV.

Advokat Veljko Milić danas je rekao da mišljenje Ministarstva finansija ne traba da obavezuje Osnovni sud u Novom Sadu jer je dato za drugo pravno lice, u ovom slučaju RTS, koji iz budžeta dobija 3,1 milijardu dinara, što je mnogo veći iznos od iznosa koji dobija RTV, te da dva javna medijska servisa nisu u istoj situaciji.

Javna sredstva ne čine više od polovine prihoda RTV-a

RTV ne potpada ni pod jednu navedenu tačku, jer Republika Srbija nema kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 odsto glasova u organima upravljanja, a javna sredstva ne čine više od 50 odsto ukupnih prihoda jer se RTV natpolovično finansira iz takse za javne medijske servise.

Sredstva koja se ostvaruju naplatom takse ne mogu biti javna sredstva jer niti se uplaćuju u budžet RS niti njima raspolaže Republika Srbija već se direktno od građanja prikupljaju i naplaćuju preko računa EPS-a dok samu visinu takse određuju isključivo upravni odbori javnih medijskih ustanova na zajedničkoj sednici.

Kada je reč o 2014. godini, RTV je ostvario ukupan prihod od 3,74 milijardi dinara. Te godine naplaćivala se TV pretplata, pa su izdvajanja iz republičkog budžeta bila minimalna. Naredne 2015. RTV je ostvario prihod od 2,09 milijardi, a te godine nije bilo pretplate niti takse.

Ukupni prihodi RTV-a u 2016. godini iznosili su oko 2,15 milijardi dinara, od čega je od takse naplaćeno 1,12 milijardi (52 odsto), iz budžeta Srbije dobijeno je 900 miliona dinara (42 odsto) a 120 miliona bili su dopstveni prihodi (šest odsto).

Iako još nije dostupan finansijski izveštaj za prošlu godinu, Upravni odbor RTV nedavno je na sastanku razmatrao strukturu prihoda u 2017. godini u kojoj se navodi da su prihodi iznosili oko 2,14 milijardi dinara, dok je procentualni udeo ostvarenih sredstava bio sliičan kao i 2016. Takav trend nastavljen je i ove godine.

Treba navesti i da RTV u svojim završnim računima prihod od takse tretira kao prihod od prodaje. Međutim, prilikom umanjenja zarade zaposlenima za 10 odsto RTV prihod od takse tretira kao javna sredstva.

Uoči podnošenja tužbe zaposleni su od RTV-a tražili da im se izda potvrda o visini zadržanih iznosa od zarada, ali je poslodavac sve pojedinačne zahteve ignorisao.

S obzirom na to da je poslodavac odbio da zaposlenima dostavi podatak koliko je svakom od njih pojedinačno skinuto sa ličnih primanja i uplaćeno u budžet Srbije, zaposleni su u tužbi procenili da ukupna vrednost spora iznosi oko 40 miliona dinara, bez pripadajućih zakonskih kamata.

Podnošenje tužbi kranja mera sindikalnih aktivista

Podnošenje tužbi protiv matičnih kuća krajnja je mera za kojom su posegli zaposleni u javnim servisima. Prošle godine u maju Sindikat „Nezavisnost“ je rukovodstvima RTV i RTS pokušao da štrajkom upozorenja skrene pažnju na ovo pitanje.

Jednosatni štrajk upozorenja u RTV-u je održan, ali je u RTS-u bio odložen nakon što se u pregovore s upravom RTS-a oko štrajkačkih zahteva uključila Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

Sindikat „Nezavisnost“ u RTS-u je 12. maja 2017. pokrenuo postupak mirnog rešavanja kolektivnog spora. Nakon održanih nekoliko rasprava postupak je okončan 14. juna donošenjem preporuke miritelja Živka Kulića 14. juna kojom se preporučuje da RTS od nadležnih organa traži povraćaj sredstava uplaćenih po osnovu umanjenja zarade od 10 odsto za prva četiri meseca 2017. i da se zarade odmah vrate na raniji nivo.

To znači da su miritelj i nadležna Agencija stali na stanovište da se Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata nije smeo primenjivati na zaposlene u RTS-u. Međutim, RTS nikada nije postupio po donetoj preporuci miritelja pa su i zaposleni u RTS-u tužili poslodavca.

Mogućnost podnošenja tužbi sindikalci u RTV-u i RTS-u najavili su rukovodstvima još jesenas. Sindikat u RTV-u je pravnu proceduru započeo početkom godine, kada je poslodavac obavešten o mogućem sudskom sporu.

Naredno ročište po tužbi zaposlenih u RTV-u biće održano 14. decembra do kada bi sudu trebalo da budu dostavljeni obračuni o visini zadržanih iznosa zarada za 153 zaposlena za svaki mesec na osnovu Zakona o privremenom utvrđivanju osnovica počev od primene zakona novembra 2014.

Ekipa VOICE