Skip to main content

Podaci o Elektrovojvodini službena tajna?

11. jun 2015. Aktuelno
2 min čitanja

Autor

Maja Živanović je Diplomirana novinarka - master komunikologije. Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Pisala je za List Zrenjanin, Blic i e-Novine. Trenutno freelance novinarka. Živi i radi u Novom Sadu, Vojvodina.

Poreska uprava Ministarstva finansija Srbije odbila je zahtev Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE), u kojem su traženi podaci o Elektrovojvodini i proglasila ih službenom tajnom.

VOICE je od te institucije tražio informacije o tome koliko je Elektrovojvodina uplatila u prethodne tri godine na ime svakog poreza u budžete Srbije, Vojvodine i vojvođanskih lokalnih samouprava.

U zahtevu, koji je Poreskoj upravi upućen 15. maja, traži se i podatak o vrednosti imovine i kapitala Elektrovojvodine i njenih ogranaka, a postavlja se i pitanje da li je ta imovina umanjena u prethodnih pet godina i, ako jeste, po kojem osnovu.

Poreska uprava odbila je da dostavi tražene informacije, pozivajući se na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

„Propisano je da su službena lica i sva druga lica, koja učestvuju u poreskom postupku dužna da, kao službenu tajnu čuvaju svaki dokument, informaciju, podatak ili drugu činjenicu o poreskom obvezniku do koje su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, poreskoprekršajnom ili sudskom postupku“, navodi se u odgovoru Poreske uprave.

U njemu se, kao argument za odbijanje da se novinarima dostave podaci o Elektrovojvodini, navodi i da su službena tajna podaci o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i svi drugi podaci o tehnološkim postupcima, koje primenjuje poreski obveznik, do kojih se došlo u poreskom, poreskoprekršajnom ili sudskom postupku.

Kako se objašnjava, tom odredbom zakonodavac je isključio mogućnost neovlašćenog korišćenja i objavljivanja dokumenata, informacija i drugih podataka ili činjenica, do kojih se dolazi u navedenim postupcima, a čime se, kako se ocenjuje, ugrožava kako interes poreskog obveznika, tako i javni interes Republike Srbije.

Programski direktor organizacije Transparentnost Srbije Nemanja Nenadić ocenio je da je besmisleno označavati poverljivim podatke o visini poreza, koje je platilo preduzeće u državnom vlasništvu.

On je u izjavi za VOICE kazao da je Poreska uprava u ovom slučaju pogrešila kada je odbila da dostavi podatke, jer je bez obzira na utemeljenost takve odluke u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, svaki organ vlasti dužan da u obzir uzme i odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

„Ne ulazeći u razlog da li takva odluka ima veze sa aktuelnom debatom u vezi sa gašenjem Elektrovojvodine, smatram da bi svi argumenti za njeno gašenje i protiv toga trebalo da budu sučeljeni, kako bi se videlo šta je pretežna korist“, istakao je Nenadić.

Elektroprivreda Srbije saopštila je nedavno da u tom javnom preduzeću više neće postojati direkcije, a promena predviđa da sva privredna društva za proizvodnju uglja i električne energije budu integrisana u JP EPS i da se četiri privredna društva za distribuciju električne energije – Elektrovojvodina, Elektrosrbija, Jugoistok i Centar pripajaju privrednom društvu Elektrodistribucija Beograd i da od 1. jula rade kao jedinstveno privredno društvo EPS Distribucija.

U Elektroprivredi Srbije (EPS) početkom ovog meseca su potpisani i ugovori o formiranju jedinstvenog elektrodistributivnog preduzeća i o pripajanju sedam preduzeća za proizvodnju uglja i struje u Javno preduzeće EPS.

Maja Živanović (VOICE)