Skip to main content

Policajci u školama: Još jedno Vučićevo obećanje bez pokrića

30. jul 2023. Analitički članci
5 min čitanja

"Kada se tih 1.300 policajaca koji sada izlaze iz Centra pretoči u 27 policijskih uprava, to je ništa"

Nakon dva masarka u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima u okolini Mladenovca i Smedereva u kojima je ubijeno 19 osoba, najviše mladih, javnosti se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je, između ostalog, 5. maja najavio i 1.200 „novih policajaca“ koji će biti „gotovo uvek u školi“. Međutim, analiza VOICE-a pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema kapaciteta za ovakvu vrstu angažmana policajaca.

Krenimo redom.

Pre svega, treba naglasili da ovo ishitreno obećanje nije najjasnije definisano: da li će policajci biti raspoređeni u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji; da li će pripadnici MUP-a tamo biti prisutni u dve smene, u kojim vremenskim intervalima i koji kadrovi će tamo biti raspoređeni; da li će svi aktuelni polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici pored Novog Sada biti odmah po završetku kursa prebačni u škole, s obzirom da se oni edukuju za druge branše u okviru MUP-a poput graničnog, saobraćajnog policajca itd.

Nije jasno ni šta je Vučić mislio pod „novim policajcima“. Naime, svake godine, kurs za policijske službenike u Sremskoj Kamenici upiše između 1.000 i 1.500 kandidata. I to je jedina ustanova u Srbiji u kojoj se obučavaju budući policajci. Dakle, nije reč o „novim policajcima“, već o policajcima koji bi svakako bili zaposleni u MUP-u.

Potom je predsednik obećao: „I sa tim ćemo krenuti odmah i prebaciti 1.000 policajaca više da provode vreme u školi. Da roditelji mogu da se osećaju sigurno, da pored obezbeđenja postoji i policajac gotovo uvek u školi, dok za godinu dana ne budemo uspeli da dostignemo nivo da je uvek u školi“.

U tim trenucima, a to je početak maja meseca, dva dana nakon masakra u „Ribnikaru“, u mnogim školama u Srbiji zaista su dežurali policajci. No, šta znači brojka od 1.000 policajaca?

Računica je prosta: ako predsednik kaže – „policajac gotovo uvek u školi“, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji postoje 3.732 osnovne i srednje škole, koje pohađa više od 500.000 učenika, to znači da bi tih inicijalnih 1.000 policajaca moglo da dežura tek u četvrtini škola, i to u jednoj smeni.

Prema podacima do kojih je došao VOICE, ukupan broj zaposlenih u MUP-u Srbije u decembru 2021. iznosio je 42.000. Ali, od tog broja svega njih 28.000 obavlja policijske poslove. Ukupno 10.800 njih obavlja poslove opšte nadležnosti u koje se, između ostalog, ubraja i posao školskog policajca.

Ako uzmemo u obzir brojku od 3.732 škole na teritoriji Srbije, u dve smene bi svakodnevno, pet dana u nedelji, trebalo da bude angažovano 7.464 policajca. Odnosno, 70 odsto od ukupnog broja kapaciteta policajaca opšte nadležnosti, koje svakodnevno viđate na ulicama.

Koji policajci će dežurati u školama?

Prema podacima MUP-a očekuje se da ove godine kurs u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici završi 1.379 policajaca.

VOICE nije dobio objašnjenje od MUP-a da li će samo ovi policajci raditi u školama ili će tamo biti raspoređeni još neki kadrovi. Takođe, nije objašnjeno ni da li će svi aktuelni polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku raditi u školama a ne u sektorima za koje su se inicijalno prijavili, a to su granični, saobraćajni i policajac opšte nadležnosti.

Vladimir Džigurski: Nemoguće je da policajci budu prisutni u svim školama u svakom trenutku (screenshot: Glas Amerike)

Predsednik Strukovnog udruženja policije „Dr Arčibald Rajs“ Vladimir Džigurski za VOICE ukazuje na niz problema izazvnih odlukom da se novi policajci angažuju u školama a ne u svojim primarnim sektorima.

Kako kaže, obuka opšteg tipa za polaznike Centra za osnovnu policijsku obuku identična je za sve obrazovne profile. Nakon toga, sledi specijalistička obuka za različita usmerenja. Prema rečima Džigurskog, specijalističke obuke ovaj put neće biti.

„To praktično znači da saobraćajci, recimo, neće otići u saobraćaj kao što je predviđeno. Ali to jeste u skladu sa zakonom. Služba nije u obavezi da ih raspoređuje samo na profile za koje se oni obrazuju u Kamenici. E sad, umesto te specijalističke obuke, biće realizovana mini obuka u vidu tog kontradiverzionog pregleda“, smatra on.

On objašnjava da će ta „mini obuka“ iz kontradiverzionog pregleda predstavljati „dodatnu“ edukaciju kako bi se polaznici osposobili za rad u školama. Ta obuka će, prema rečima Džigurskog, trajati četiri dana.

Tri klase, odnosno ukupno 540 polaznika kursa, već je završilo obuku u junu, a reč je o policajcima opšte nadležnosti, navode iz MUP-a. Polaznici ostale tri klase, njih 839, koji je trebalo da se specijalizuju za graničnog i saobraćajnog policajca, obuku će, umesto u decembru kako je inicijalno planirano, završiti u septembru. I to je u skladu sa zakonom, kaže Džigurski, jer u Uredbi o stručnom ospoboljavanju i usavršavanju stoji da je moguće skratiti kurs za trećinu.

S obzirom da će novi policajci biti raspoređeni u školama, što je pedagoški izuzetno zahtevna pozicija, VOICE je postavio pitanja MUP-a da li će odluka da se kurs još dodatno skrati uticati na njihovu kompetentnost. Od MUP-a nismo dobili odgovore ali Džigurski kaže da obuka u ovom slučaju treba da se produži a ne skrati.

Problem sa policijskim upravama

Kada MUP raspisuje konkurs za nove polaznike Centra za osnovnu policijsku obuku, raspisuje ih po policijskum upravama. Odnosno, svaka od 27 policijskih uprava u Srbiji otvara određeni broj mesta u zavisnosti od potreba službe. I nakon završenog kursa, polaznik se vraća u svoju policijsku upravu (PU) i tamo obavlja posao.

foto: Beta

Uzmimo primer Beograda. Prilikom raspisivanja prošlogodišnjeg konkursa, PU Beograd otvorila je 40 mesta za nove policijske službenike, piše na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na teritoriji Grada Beograda ima 405 osnovnih i srednjih škola. Ako bi policajci redovno dežurali u dve smene u svim školama, to znači 810 pripadnika MUP-a pet radnih dana u nedelji. Odnosno, brojka od novozaposlenih 40 policajca gotovo da ne znači ništa.

„Kada se tih 1.300 policajaca koji sada izlaze iz Centra pretoči u 27 policijskih uprava, to je ništa. Nemoguće je da policajci budu prisutni u svim školama u svakom trenutku. To znači da bismo samo to radili bez poštovanja sati, godišnjih odmora i slično …“, prokomentarisao je ovu statistiku Džigurski.

VOICE je i MUP-u skrenuo pažnju na nesrazmeran broj policajaca i škola po policijskim upravama. Tražili smo odgovor da li je zbog toga moguća dodatna preraspodela, međutim, do objavljivanja teksta nismo dobili odgovore.

Da li aktuelni polaznici Centra znaju da će raditi u školama?

Kada se desio masark u OŠ „Vladislav Ribnikar“, polaznici kursa već su uveliko pohađali Centar za osnovnu policijsku obuku. Tada ih je zatekla i najava predsednika Vučića da će u svakoj školi morati da bude prisutan policajac, „gotovo u svakom trenutku“.

Vladimir Džigurski kaže da zbog toga već postoji nezadovoljstvo u Centru za obuku.

„Već sada ima onih koji negoduju. To je ipak diskreciona odluka ministra. On se vodi potrebama službe. Mi imamo taj famozni pojam ‘potrebe službe’ i ja sada kad pitam preko zahteva koje su potrebe službe, dobijam odgovore da ne postoje potrebe službe a oni ovde u aktima kažu potrebe službe. To je neki fiktivan termin“, navodi Džigurski.

Nakon završetka kursa u Centru, novi policajci prolaze stažiranje na području svoje policijske uprave. Da li će onda kandidat koji je Centar upisao kao budući granični policajac raditi na granici, iako nije prošao specijalističku obuku, ili ipak u školi, pitanja su na koja nemamo odgovore. Kao ni na pitanje da ako će policajci raditi u školi, da li imaju dovoljna znanja, pre svega pedagoška?

MUP nije odgovorio na pitanja VOICE da li polaznici kursa uopšte znaju gde će i kako raditi nakon što završe Centar za osnovnu policijsku obuku.

Petar Alimpijević (VOICE, naslovna fotografija: Beta-AP)