Skip to main content

RTV ponovo poslovao s gubitkom, ukupan dug milijardu i po dinara!

30. jul 2019. Istraživanja
5 min čitanja

Javna medijska ustanova Radio-televizija Vojvodine završila je prošlu godinu sa finansijskim gubitkom od 339,5 miliona dinara, što je za preko 200 miliona veći gubitak u odnosu na 2017. godinu.

Kako se može pročitati u Godišnjem izveštaju o radu i poslovanju za 2018. koji je odnedavno dostupan na sajtu pokrajinskog javnog medijskog servisa, to se dogodilo bez obzira na činjenicu što su poslovni prihodi lane u odnosu na 2017. godinu bili gotovo isti (umanjeni su za 0,55 odsto).

Uzevši u obzir gubitak iz 2017. godine, od 131 milion dinara, kao i tek obelodanjeni prošlogodišnji, dolazi se do računice da Radio-televizija Vojvodine trenutno duguje neverovatnih 1,52 milijardi dinara!

Poslovni prihodi RTV-a u prošloj godini bili su gotovo isti kao i 2017. i iznosili su oko 2,1 milijardu dinara. Ono što se razlikuje u odnosu na finansijski izveštaj za 2017. jesu poslovni rashodi koji su prošle godine porasli za 227 miliona dinara (ukupni rashodi oko 2,5 milijardi dinara).

Takav finansijski rezultat karakterišu prihodi od 900 miliona dinara iz budžeta Srbije, odnosno 1,12 milijardi dinara od takse za javne medijske servise. Do neostvarivanja planiranih prihoda došlo je na polju makretinga i komercijalnih prihoda, jer je od planiranih 127 miliona dinara ostvareno svega 63 miliona. Do nerealizacije je došlo i kod ostalih poslovnih prihoda koji su prošle godine iznosili 20 miliona dinara, umesto planiranih 100 miliona.

Kada je reč o rashodima, prošle godine najviše novca potrošilo se na zarade, naknade zarada i ostale lične rashode zaposlenih, i to u iznosu od 1,42 milijardi dinara. Izdvajanja za zarade zaposlenih porasle su u odnosu na 2017. za 95 miliona dinara. Treba pomenuti da je i prošle godine na snazi bilo umanjenje zarada za 10 odsto, pa je RTV uplatio u budžet Srbije 95 miliona dinara.

Kod rashoda je izraženo i da izdvajanja za materijalne i nematerijalne troškove prošle godine iznosili oko 750 miliona dinara, što je oko 65 miliona dinara više nego 2017. Znatno su povećani i ostali poslovni rashodi. Oni su prošle godine iznosili 55 miliona dinara naspram 10,5 miliona u 2017.

Kako se navodi u finansijskom izveštaju, poslovanje u 2018. godini je, pored ostalog, obeležilo „kontrolisanje poslovnih aktivnosti u cilju ostvarenja efikasnije racionalizacije poslovanja, odnosno investicije u osnovnu delatnost i podršku poslovanju po uzoru na javne medijske servise u regionu“.

Takođe se navodi da se RTV maksimalno zalagao da svoje poslovanje obavlja sa pozitivnim finansijskim rezultatima uz ostvarivanje svoje zakonom definisane obaveze kao javni medijski servis i kao odgovorni poslovni partner u privrednim aktivnostima. I pored svega gorenavedenog, prošle godine ostvaren je veoma loš finansijki rezultat.

Boljim finansijskim rezultatima očigledno nije doprineo ni Plan finansijske konsolidacije, s predviđenim merama štednje u svim segmentima poslovanja, koji je krajem 2017. godine usvojio Upravni odbor RTV-a.

Štaviše, Upravni odbor je još sredinom prošle godine konstatovao da mere štednje nisu imale pun efekat jer se nagativan trend odnosa prihoda i rashoda nastavio i u prvim mesecima 2018. godine što je dovelo do ozbiljne nelikvidnosti i nesolventnosti.

„JMU se suočava sa rizikom blokade računa. Zbog toga su mogućnosti daljeg komercijalnog zaduživanja radi finansiranja osnovne delatnosti iscrpljene“, zaključili su članovi Upravnog odbora aprila prošle godine. Finansijska situacija se nakon toga samo pogoršala, a RTV trenutno posluje sa minusom od oko preko 1,5 milijardi dinara.

Finansijska situacija u 2019. trebala bi biti bolja

U međuvremenu, RTV je objavio četvrtu izmenu Plana poslovanja za 2019. godinu, prema kojem bi ukupni prihodi trebali da budu 2,64 milijardi dinara, a rashodi 2,59 milijardi. To znači da pokrajinski javni servis planira da godinu završi u plusu, nakon dužeg vremena.

Treba napomenuti da će tome značajno doprineti prihodi od taksi za javne medijske servise jer je početkom godine visina takse sa 150 porasla na 220 dinara za sve korisnike. Na taj način projektovani prihodi od takse ove godine iznosiće 1,65 milijardi dinara, što je za pola milijarde dinara više nego lane.

Ali ni ovaj podatak ne bi trebalo da ohrabri menadžment RTV-a jer se bliži dan kada će zaposleni preći u novu poslovnu zgradu na Mišeluku, odakle bi u novembru trebalo da počne delimično emitovanje programa. Nije tajna da su težnje menadžmenta da broj zaposlenih bude smanjen za najmanje 200, a za takav poduhvat para nema. Kako VOICE saznaje, o ovome je bilo reči i na sastancima menadžmenta i reprezentativnih sindikata.

Izvori Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE) u RTV-u navode da se o ovoj temi uveliko razgovara mesecima unazad. Menadžment RTV želi da sprovede socijalni program i da zaposlenima koji dobrovoljno budu želeli da napuste posao isplati otpremnine. Problem je što, za sada, nijedan nivo vlasti u Srbiji nije pokazao interesovanje da opredeli sredstva za ovu namenu, a RTV ih, podrazumeva se, nema.

„O visini otpremnina se samo spekuliše. Po nekim najavama, zaposleni koji uzmu otpremninu dobili bi 200 evra po godini staža, a po nekim drugim možda i celih 300 evra. Poslodavac je izračunao da bi najmanje 200 zaposlenih imalo računicu da uzmu otpremnine, jer im je jako malo vremena ostalo do odlaska u penziju“, rekao je jedan od izvora VOICE-a.

S druge strane, podsetio je da se – zarad održivog poslovanja – menadžment JMU RTV u prethodnom periodu više puta obraćao za finansijsku pomoć pokrajinskoj i republičkoj vladi. Rezultat toga bila je jedna od pozajmica Ministarstva finansija bez koje RTV ne bi bio u stanju da redovno isplaćuje plate zaposlenima.

Procena rukovodstva RTV-a je bila da bi za normalno finansiranje javnog servisa visina takse morala biti veća od 200 dinara. Tek ove godine povećanjem taksi za JMS na 220 dinara prihodi su počeli da omogućavaju normalno funkcionisanje pokrajinskog javnog medijskog servisa, ali novca za socijalni program, investicije ili ozbiljnije ulaganje u program i dalje nema.

Treba naglasiti da investicija u novu zgradu i opremu finansijski nije ni vezana za sam RTV, jer su prve dve faze izgradnje finansirali Pokrajina i Republika, dok bi u trećoj fazi određena sredstva trebalo da izdvoji i Grad Novi Sad.

Ukoliko se uskoro ništa ne promeni po pitanju finansiranja, RTV će dobiti novu zgradu i ništa više!

Početak finansijskog sunovrata RTV-a vezuje se za 2015. godinu, kada se ova medijska kuća isključivo finansirala iz budžeta Srbije. Pošto je pretplata za javni servis zvanično ukinuta avgusta 2014, građani Srbije tu obavezu nisu plaćali sve do 1. januara 2016. godine. U tom periodu RTS i RTV finansirani su direktno iz državnog budžeta sa 7,5 milijardi dinara godišnje (za RTS 5,8 milijardi, a za RTV 1,8 milijardi dinara).

Od 1. januara 2016. građani su bili u obavezi da uz račun za elektrodistribuciju izdvajaju mesečno po 150 dinara na ime TV takse, dok se ostatak budžeta javnih servisa obezbeđuje iz državne kase, to jest opet iz džepova građana.

U brojkama to izgleda ovako: RTV je od TV pretplate 2013. godine zaradio 2,86 milijardi dinara, a godinu dana kasnije ukupan prihod bio je 1,67 milijardi upravo iz razloga što je u avgustu obustavljena TV pretplata. Naredne 2015. TV pretplate nije  bilo, a uvođenjem TV takse 2016. RTV je zaradio 1,12 milijardi dinara (taj trend se nastavio do početka ove godine).

Zakon o javnim medijskim servisima Upravnim odborima RTV-a i RTS-a dozvoljava da odrede visinu TV takse do iznosa od 500 dinara. Trenutni iznos takse na teritoriji Srbije je skromnih 220 dinara zbog čega Vlada Srbije svake godine pomaže javne servise sa ukupno četiri milijarde dinara.

U budžetu Srbije za 2019. godinu, baš kao i prethodne dve godine, za finansiranje rada javnih medijskih servisa predviđeno je opet četiri milijarde dinara. Od toga 3,1 milijarda pripada RTS-u, dok je RTV-u namenjeno 900 miliona dinara.

Ekipa VOICE