Skip to main content

Urbanisti upozoravaju: Bulevar Evrope pretvara se u auto-put kroz Novi Sad

15. jul 2020. Lokalne samouprave
5 min čitanja

Autor

"Novinar od 2001. godine. Počeo je u novosadskoj TV produkciji "UrbaNS” koja je, u sklopu ANEM-a, funkcionisala i kao dopisništvo TV B92 iz Beograda. Nakon toga, radio je nekoliko godina u novosadskom "Građanskom listu", i pisao za portale "Autonomija.info", "Magazin Vojvodina" i međuregionalnu agenciju "AIM-ng". Od februara 2017. saradnik VOICE-a. Karikaturista portala "Autonomija.info" od maja 2016. godine. Dobitnik godišnje nagrade NDNV-a 2018. godine za analitičko novinarstvo."

Planirana izgradnja mosta u produžetku Bulevara Evrope, ukoliko bude prihvaćena u obliku predloženim planom, praktično će podeliti grad na dva dela, a od Bulevara Evrope napraviti saobraćajnicu nalik auto-putu kojom će tutnjati teretni saobraćaj, upozorila je Urbanistička straža za VOICE. Ta neformalna grupa, sastavljena od brojnih stručnih udruženja i pojedinaca, podnela je zbog toga više primedbi tokom ranog javnog uvida na „Plan generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu“, kako bi sprečila da, po njihovom sudu, problematične odredbe prouzrokuju ozbiljnu štetu građanima.

Između ostalog, urbanisti su upozorili da pomenuti plan nema utemeljenje ni u Prostornom planu Grada Novog Sadaniti i u Prostornom planu Vojvodine, iako bi tako moralo biti. Podsetimo, Skupština Grada Novog Sada donela je 8. juna odluku o izradi Plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu koji obuhvata katastarske opštine Novi Sad II i Sremska Kamenica.

Grad podeljen na dva dela

„Cilj izrade Plana je detaljnija urbanističko-arhitektonska razrada svih objekata koji će biti definisani generalnim projektom: mosta, pristupnih saobraćajnica i biciklističkog i pešačkog povezivanja sa okruženjem kao i rešavanje saobraćajne povezanosti Telepa, Limana, kao i područja Kameničke ade i Ribarskog ostrva sa planiranim mostom preko Dunava, a u skladu sa smernicama utvrđenim Generalnim planom. Ovim bi se omogućila izgradnja novog mosta koji je od izuzetnog značaja za Grad Novi Sad i Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu“, navodi se između ostalog u skupštinskoj odluci.

Dodaje se i da je konceptualni okvir planiranja određen Generalnim planom.

 Plan izložen na rani javni uvid u MZ Ivo Andrić (Foto: GKP)

Iako je rok za izradu plana tri meseca od dana stupanja na snagu odluke, on se na ranom javnom uvidu našao već posle dvadesetak dana – od 29. juna do 13. jula 2020. godine.

Urbanistička straža upozorava da je problematično to što se planeri pozivaju na odredbe koje u Generalnom planu zapravo ne postoje, pa su praktično proizvoljno protumačili da su most i Bulevar Evrope namenjeni za teretni saobraćaj, kao i da je taj pravac veza nekakvih puteva.

„Prostorni plan Grada Novog Sada  – mreža naselja i saobraćaj“ (Foto: rgz.gov.rs)

– Ideja da Bulevar Evrope i taj novi most povezuju državne puteve i da to postane neka vrsta obilaznice maltene kroz Novi Sad, iako je zapravo posred grada, nije utemeljena ni u planovima višeg reda. Taj pravac, most i Bulevar Evrope uopšte nemaju nikakav značaj kao veza između tih puteva državnog značaja, a takva obilaznica je inače planirana kod Petrovaradina, prema Kaću – precizirali su za VOICE iz Urbanističke straže.

Ukoliko bi se taj ideja sprovela, dodaju, to bi dovelo do ozbiljnih problema.

Kamioni i Novi Sad na vodi

Urbanistička straža upozorava i na kontradiktorne stavove planera koji s jedne strane podsećaju da se radi na novom Plan generalne regulacije koji obuhvata takozvani „Novi Sad na vodi“, da bi onda na drugom mestu pominjali nekakve industrijske zone, iako je u pitanju stambena zona.

– Kako zamišljaju da naprave elitno naselje, a da im onda tuda tutnje kamioni – navode iz Urbanističke straže.

Imali bismo neverovatnu opterećenost te saobraćajnice, buku i zagađenje koje će trpeti stanovnici koji će se nalaziti uz tu saobraćajnicu, a druga stvar je što bi to značilo i da će sav saobraćaj, uključujući i pešački biti otežan. Moraće da se prave nadvožnjaci i mostovi da bi moglo da se pređe preko takvog bulevara. Uvođenje tranzita teretnog saobraćaja, maltene auto-puta kroz Novi Sad, praktično će rascepiti grad na dva dela – ostaće s jedne strane Novo naselje i Telep i Jugovićevo kao jedan od najperspektivnijih delova za nova ulaganja, a s druge strane ostatak grada, što nema nikakvog razloga i smisla – dodaju iz Urbanističke.

Smatraju i da bi Bulevar Evrope trebalo da se razvija kao Bulevar oslobođenja na kojem ne postoji teretni saobraćaj.

Bulevar Evrope

Čemu tolika žurba?

Među primedbama koje je na plan podnela Urbanistička straža jeste to što su planeri praktično, suprotno Regionalnom prostornom planu AP Vojvodine i u Prostornom planu Grada Novog Sada, pokušali da izmene rang saobraćajnice – od ranije planirane magistralne u državni put, što, prema njihovoj oceni, jednostavno nije moguće uraditi ovakvim planom.

Aktivista novosadskog Ekološkog fronta Saša Rajkov za VOICE upozorava da je u ovom slučaju problematično i to što se plan nižeg reda donosi na osnovu važećeg Generalnog urbanističkog plana iako njegov vremenski okvir upravo ističe i do kraja godine treba da se donese novi GUP, sa rokom važenja do 2030. godine. Kako kaže, iz predloženog se vidi da urbanisti unapred podrazumevaju da će dobiti sve neophodne saglasnosti iz JVP „Vode Vojvodine“, jer taj plan, između ostalog, predviđa mogućnost izmeštanja linije za zaštitu od poplava i izgradnja budućih puteva koji bi povezivali most, Kameničku adu i Ribarsko ostrvo, a koji sada ne postoje.

Saša Rajkov: Moguće izmeštanje linije za zaštitu od poplava

– Meni kao građaninu to nije jasno. Logičan je sled događaja, gde je u procesu izrade novi Generalni urbanistički plan koji je najvišeg reda i koji tek treba da prođe proces dijaloga između građana i institucija, koje ne moraju nužno da se slože sa takvim viđenjem razvoja grada, da bi tek nakon njega trebalo da se donosi plan nižeg reda za taj most, iako on jeste predviđen i važećim planom – rekao nam je Rajkov.

Njegov utisak je da se i na Generalni urbanistički plan i plan za most gleda samo kao na prosto formalizovanje namere koju su gradski čelnici zacrtali.

– Imaćemo plan za most koji je donet po starom GUP-u i imaćemo plan za ostatak tog dela grada koji je donet po novom. To stvarno nema smisla, čemu tolika žurba – ističe Rajkov.

Inače, na istoj sednici na kojoj je usvojena odluka o izradi plana generalne regulacije za most, odbornici gradske skupštine usvojili su i Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu na životnu sredinu.

– S obzirom da je u skladu sa kriterijumima iz člana 6. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ocenjeno da ne postoji mogućnost značajnijeg uticaja na životnu sredinu, i da je već izrađena strateška procena uticaja za Plan generalne regulacije Limana sa univerzitetskim centrom u Novom Sadu, Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada i Plan generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem, donosi se rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu na životnu sredinu – navodi se, između ostalog, u rešenju.

Prostorni plan (Foto: zavurb.vo.co.rs)

Rajkov upozorava da će planirani most i pristupne saobraćajnice, kao i uvođenje teretnog saobraćaja na Bulevar Evrope, kroz sam grad stvoriti veliko saobraćajno opterećenje i veliko zagađenje.

– Sama saobraćajnica, most i pristupne saobraćajnice će stvoriti pritisak na okolne zelene površine i biodiverzitet koji se tu očuvao, kao i zagađenje vazduha – navodi on.

Istovremeno bi, kaže, trebalo otvoriti i pitanje organizacije saobraćaja u gradu, jer master plan kaže da akcenat treba staviti na pešake, bicikliste i javni prevoz, koji bi eventualno uključio i tramvajsku liniju za koju je ostavljena mogućnost i u starom GUP-u. Zbog svega bi, kako kaže, prvo trebalo završiti novi Generalni urbanistički plan, pa tek onda preći na izradu plana za most.

Dalibor Stupar (VOICE)