Skip to main content

VOICE: Članovi volšebno registrovanog udruženja delili samima sebi novac

03. feb 2018. Istraživanja
8 min čitanja

Registracija Poslovnog udruženja Asocijacija elektronskih medija Vojvodine (AEMV) je sporna, što ih nije sprečilo da učestvuju u još spornijim raspodelama novca na konkursima za projektno sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja, koje su pojedini mediji okarakterisali kao „Udruženi medijski poduhvat“, pokazuje istraživanje Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE).

Među dokumentacijom koju je Jovana Raketić 20. januara 2017. dostavila Agenciji za privredne registre radi upisa Poslovnog udruženja Asocijacija elektronskih medija Vojvodine (AEMV) u Registar udruženja, našlo se i prateće pismo netom izabrane predsednice tog udruženja iz Novog Sada: zvanično medijskog, iako su mu taj predznak druga medijska i novinarska udruženja u Srbiji stalno osporavala zbog učešca u spornim dodelama novca na medijskim konkursima još od 2015. godine.

U tom trenutku, AEMV se kao poslovno udruženje i dalje nalazilo u Registru privrednih subjekata, iako je rok iz Zakona o udruženjima za prevođenje poslovnih udruženja iz Registra privrednih subjekata u Registar udruženja istekao još 2011. godine. Za sve godine prekoračenog roka, predsednica AEMV-a u januaru 2017. godine Agenciji za privredne registre nudi lakonsko objašnjenje: „PU AEMV svojevremenom omaškom nije prevedeno u Registar udruženja.“

U rešenju o usvajanju registracione prijave, koje je doneto 25. januara 2017, APR usvaja i molbu iznetu u pratećem pismu – da se u postupku prevođenja udruženja ne promeni datum osnivanja jer je to „članovima udruženja od velike važnosti“.

Kao datum osnivanja PU AEMV u registru APR-a ostao je tako 9. maj 2001. godine.
Ubrzo je postalo jasno zbog čega se na ovom datumu insistiralo – godine postojanja („udruženja registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja konkursa“) uslov su, naime, da novinarsko i medijsko udruženje može da predlaže članove komisija za ocenu medijskih projekata.

A samo u 2017. godini AEMV je svoje predstavnike imao u konkursnim komisijama u 21 od 42 vojvođanske opštine u kojima su medijski konkursi bili raspisani. Od tih članstava u tim komsijama vajde su imala i lica povezana s AEMV-om: 13 lokalnih komisija, u kojima su sedeli predstavnici AEMV-a, novac je dodelilo projektima koje su podnela lica povezana s tim udruženjem.

Početkom aprila 2017, međutim, AEMV je poništio sve svoje ranije odluke, uključujući izbor Jovane Raketić (danas Milovanović), inače direktorke Sremske televizije, za predsednicu, kao i odluku o usvajanju statuta udruženja. Prema tumačenju pravnika, time su poništeni i akti koje je od januara do aprila donosio AEMV, u šta se ubrajaju i predlozi za članove konkursnih komisija.

Predstavnici AEMV-a sedeli su inače u većini lokalnih komisija koje su do početka aprila završile svoj rad.

U APR-u, međutim, to poništavanje izbora predsednice i donetog Statuta nije zavedeno. Jedina promena koja se našla u registru jeste iz sredine maja prošle godine, kada je izabrana nova predsednica i usvojen novi statut udruženja.

Drugim rečima, AEMV je – suprotno zakonu – mesec i po dana funkcionisao bez zakonskog zastupnika (predsednika) ali i bez statuta udruženja.

Ovi detalji otkriveni su tokom sudskog postupka koje je protiv AEMV-a povela Maja Pavlović, vlasnica Kanala 9 iz Novog Sada, čiji je otac, pokojni Nemanja Pavlović, bio jedan od osnivača tog udruženja 2001. godine.

Prema tužbi koja je podneta 8. februara 2017. godine, Maja Pavlović osporava udruženju, čiji je i danas formalni član ali ne učestvuje u radu, čak i način prevođenja u Registar udruženja. Međutim, ni posle godinu dana taj postupak još nije okončan, iako se tužbom od suda tražila privremena mera stavljanja van snage rešenja APR-a od 25. januara 2017. o registraciji AEMV.

„Ukoliko se utvrdi da je ovo udruženje nezakonito prevedeno u Registar udruženja, dovelo bi se u pitanje zakonitost svih odluka o dodeli sredstava medijima u sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ukoliko u komisije budu izabrani članovi koje je predložilo ovo poslovno udruženje“, navodi se u tužbi protiv AEMV-a.

Ispostavilo se ne samo da gotovo nema opštine koja je odbijala predloge za članove komisija iz ovog udruženja, već i da je AEMV – i bez pomenute tužbe zbog spornog statusa – prošlogodišnje medijske konkurse u Vojvodini učinio veoma spornim. Predstavnici AEMV-a u lokalnim medijskim komisijama dodelili su 39,1 milion dinara produkcijama u vlasništvu članova Asocijacije, televiziji Aleksandra Vinčića i osobama koje su sa njim povezane.

I ranije se o ovom udruženju govorilo u javnosti. Ostala medijska i novinarska udruženja kritikovala su tako tokom 2015. i 2016. godine AEMV zbog toga što je kao privredno društvo bez smetnji predlagalo članove konkursnih komisija, ili kao klasično društvo s ograničenom odgovornošću (doo) – koristeći pritom zvaničan naziv Asocijacija elektronskih medija-V – ili kao poslovno udruženje koje se nalazi u Registru privrednih društava. I koje je u tom statusu bilo sve do januara prošle godine.

„Niko nije znao gde je pečat“

Vlasnica Kanala 9 Maja Pavlović tužila je AEMV (foto: Miloš Miškov, foto centar UNS-a)

Osnovano 2001. godine, Poslovno udruženje Asocijacija elektronskih medija Vojvodine, sa četiri osnivača – RTD doo, Pan classic, Kanal 9 i NS media centar, zvanično je registrovano Rešenjem Trgovinskog suda u Novom Sadu Fi. 870/2002 od 27. februara 2002. godine. VOICE je imao uvid u taj dokument.

Prema saznanjima VOICE-a, Pan classic nikad nije bio upisan u Registar preduzeća pri APR-a, dok je NS media centar iz tog registra izbrisan 2007. godine.

Nakon smrti Nemanje Pavlovića 2006. godine, rukovođenje Kanalom 9 preuzima njegova ćerka Maja Pavlović.

Ona za VOICE kaže da je nakon donošenja Zakona o udruženjima bilo pokušaja da se AEMV prevede u Registar udruženja, ali se od toga moralo odustati jer, kako navodi, „niko nije znao gde se nalaze pečat i osnivački akti udruženja“. Navodi da je udruženje osnovano kako bi se, u tom periodu, „uticalo na pravičnu podelu frekvencija za elektronske medije u Vojvodini“ i da nakon toga udruženje nije imalo značajnih aktivnosti.

U januaru 2017. godine, navodi Maja Pavlović, Nevena Đukić, vlasnica RTD doo, donosi joj na potpis zapisnik sa skupštine PU AEMV „održane“ 16. januara kojom se utire put ka upisu udruženja u Registar udruženja. Maja Pavlović isprva potpisuje zapisnik, ali posle kraćeg vremena opoziva svoju saglasnost.

Nevena Đukić preuzela je firmu RTD doo 2015. godine nakon smrti svog supruga Dragana Đukića, koosnivača PU AEMV. Istovremeno, preuzela je i rukovođenje još jedne suprugove firme, Asocijacije elektronskih medija-V doo, koju je krajem 2016. prodala biznismenu i vlasniku Sremske televizije Aleksandru Vinčiću. Vinčić je taze kupljeno preduzeće u januaru 2017. preimenovao u Delta televizija.

U prvoj godini pod tim imenom ta televizija je na medijskim konkursima u Vojvodini inkasirala više od 10 miliona dinara. U nekim opštinama u komisijama koje su dodeljivala novac sedeli su upravo predstavnici AEMV-a. Aleksandar Vinčić odbija razgovore s novinarima.

„Zaboravili“ da obaveste APR

„Povukla sam potpis s tog dokumenta zbog bojazni da bi udruženje moglo biti zloupotrebljeno na predstojećim medijskim konkursima. Međutim, posle nekoliko dana uverila sam se u Agenciji za privredne registre da je udruženje, i bez moje saglanosti kao jednog od dva preostala člana, ipak registrovano, ali da je umesto mene potpis stavila osoba koja nema nikakve veze s udruženjem“, kaže Maja Pavlović koja dodaje da joj nije poznato da li je prilikom registracije korišćen stari, naprasno pronađeni pečat, ili pak novoizrađeni.

Zapisnik sa skupštine AEMV-a, u koji je VOICE imao uvid, potpisala je Danijela Šuša, vlasnica RTV Inđija. Bila je među članovima konkursnih komisija koje je delegirao AEMV, a kao vlasnik Nove produkcije našla se i među dobitnicima na prošlogodišnjim konkursima.

Nakon tužbe koju je Maja Pavlović podnela Osnovom sudu u Novom Sadu, Asocijacija elektronskih medija održala je 3. aprila novu skupštinu na kojoj su poništene sve odluke donete u januaru – zapisnik sa skupštine, pa tako i prijem četiri nova člana (Sremska tv, Sremski radio, Radio Donji Srem i RTV Inđija), Statut udruženja kao i izbor predsednice udruženja.

U podnesku koji je advokat AEMV-a dostavio sudu 19. aprila našao se i ovaj zapisnik, čime je, kako se ukazuje, zahtev Maje Pavlović za privremenom merom postao „bespredmetan“.

Vlasnica Kanala 9, međutim, osporava i ovaj zapisnik, istina ne i pred sudom. Naime, na skupštini AEMV-a, preko svog advokata, bio je prisutan Vladimir Leković, koji je naveden kao član udruženja.

„AEMV je u trenutku kada se pokušava prevođenje u Registar udruženja imao samo dva člana – Kanal 9 i RTD doo i samo su članovi, prema Statutu iz 2002, mogli da učestvuju u radu skupštine. Vladimir Leković je možda bio član udruženja, ali nikako nije mogao da bude na skupštini i da odlučuje pošto nije bio predstavnik osnivača“, kaže Maja Pavlović.

Poništavanje ranijih odluka, međutim, nije notirano u Agenciji za privredne registre. Kao, uostalom, ni ishod skupštine održane 3. maja 2017. na kojoj je, opet uz prisustvo samo Nevene Đukić i zastupnika Vladimira Lekovića, u udruženje primljeno još pet članova: Delta televizija, Sremska televizija, Sremski radio, Radio Donji Srem i RTV Inđija.

Naravno, vlasnici ili zaposleni u ovim medijima bili su, kao predstavnici AEMV-a, članovi prošlogodišnjih medijskih komisija u Vojvodini.

Udruženje bez statuta i predsednika 

Tek krajem maja prošle godine u Registru udruženja unosi se promena – donošenje novog Statuta, promena sedišta udruženja, te izbor nove predsednice (Dragana Tešić; naravno, jedna je od članica konkursnih komisija prošle godine).

Agencija za privredne registre potvrdila je da AEMV nije dostavio dokumentaciju sa skupština održanih 3. aprila i 3. maja 2017. godine, navodeći da je Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano „da je udruženje dužno da prijavi registru u roku od 15 dana od dana nastanka promene koja je predmet registracije“.

„Za prijavu promene podnetu nakon isteka navedenog roka, sankcija je plaćanje neblagovremene naknade“, navodi se u dopisu APR-a u koji je VOICE imao uvid.
Te promene, međutim, nisu unete ni do danas, ali nije poznato da li je AEMV zbog toga, ili uopšte, sankcionisan.

Nezakonit upis u registar udruženja 

Veljko Milić: Kako je uopšte obavljen upis udruženja u Registar udruženja koje ima samo dva člana

Nevena Đukić nije želela da govori za VOICE o AEMV-u, navodeći kako „nije član tog udruženja“ te da je nakon smrti supruga „samo želela da što pre izađe“ iz njega. Ona je AEMV zvanično napustila 4. maja prošle godine.

„Sve vezano za udruženje isključivo pitajte Maju Pavlović i Aleksandra Vinčića“, dodala je Nevena Đukić, danas vlasnica Radio Delta. Potvrdila je u imejlu upućenom VOICE-u da je bila svedokinja u postupku koji je pokrenula Maja Pavlović.

VOICE je došao u posed zapisnika sa suđenja održanog 31. oktobra proše godine, gde Nevena Đukić pored ostalog navodi da je televiziju (Delta) prodala Aleksandru Vinčiću i „da se u razgovoru sa njim pričalo i o postojanju udruženja i šta bi mogli sa istim da uradimo“.

Potvrdila je da je Maja Pavlović prvo potpisala pa opozvala potpis na zapisniku sa skupštine AEMV-a, koja je održana 16. januara prošle godine, ali da je ipak obavila preregistraciju „jer je isticao rok, pa sam taj zapisnik dala da potpiše Danijela Šuša a koja je bila zaposlena kod Aleksandra Vinčića“. Govoreći o skupštini koja je održana 3. aprila, Nevena Đukić je potvrdila da su tada poništene sve odluke iz zapisnika sa januarske skupštine „jer je advokat rekao da to nije bilo pravilno urađeno“.

Na pitanje VOICE-a kako je moguće da poslovno udruženje obavi prevođenje u Registar udruženja skoro šest godina nakon zakonskog roka, advokat Veljko Milić ukazuje na nepostojanje propisa koji tačno reguliše proceduru likvidacije udruženja.

„Za mene je, međutim, nešto drugo više sporno – kako je uopšte obavljen upis udruženja u Registar udruženja koje ima samo dva člana (Kanal 9 i RTD doo), kad Zakon o udruženjima propisuje da udruženje ne može imati – manje od tri člana?“ ukazuje Milić.

Problem nije samo u tome što AEMV nije prijavio promene u registru, već i to što je time prećutano da udruženje mesec i po dana nije imalo ni predsednika/zastupnika, niti svoj statut.

„Udruženje bez statuta i predsednika ne može da postoji“, izričit je advokat i stručnjak za medijsko pravo Veljko Milić u izjavi za VOICE.

„AEMV nije mogao da ostane u Registru udruženja nakon što su poništili statut i izbor predsednika a nisu odmah, već tek posle mesec i po dana usvojili nov statut i izabrali novog predsednika“, ističe Milić.

Sagovornik VOICE-a podseća na važan efekat poništavanja odluka udruženja donetih između januara i aprila prošle godine: time su zapravo poništeni i svi predlozi ovog udruženja za članove lokalnih medijskih komisija.

VOICE je od nekoliko lokalnih samouprava dobio predloge AEMV-a za članove konkursnih komisija, ali na osnovu potpisa nije moguće utvrditi ko je zvaničan predlagač, pošto uz potpis nije navedeno puno ime i prezime predlagača.

„Svi akti koji su doneti na osnovu poništenih akata su takođe poništeni“, napominje Veljko Milić. „Što se tiče odluka komisija, jedan argument bi bio da su odluke u čijem donošenju su učestvovali ljudi koje je imenovalo nezakonito udruženje takođe nezakonite. Drugi argument bi bio da, iako su u donošenju odluka učestvovali ljudi iz nezakonitog udruženja, oni koji su dobili novac na projektima ne mogu snositi posledice zbog toga. Tu bi sve zavisilo od toga kakav stav zauzme sud“, avodi Milić.

Denis Kolundžija (VOICE)