Skip to main content

VOICE: Kriminalistička policija proverava agencije koje zapošljavaju radnike u RTV-u 

09. jun 2019. Istraživanja
5 min čitanja

Uprava kriminalističke policije u Novom Sadu proverava navode iz krivične prijave protiv tri agencije  koje posreduju u zapošljavanju 270 radnika u Radio-televiziji Vojvodine, potvrđeno je Vojvođanskom istraživačko-analitičkom centru (VOICE) u Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu za suzbijanje korupcije.

Na osnovu krivične prijave koju je Sindikat Nezavisnost JMU RTV podneo protiv Bobana Cakića, Dejana Jeremića i Predraga Rosića, tužilaštvo je redakciji VOICE-a odgovorilo da je pribavilo potrebne podatke od Prekršajnog suda u Novom Sadu, nakon čega je upućen zahtev Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za borbu protiv korupcije, da prikupi potrebna obaveštenja radi provere navoda podnete krivične prijave.

„Odluka u predmetu nije doneta“, navodi se u saopštenju koje je potpisala zamenica javnog tužioca Gordana Rainović.

Sindikat Nezavisnost JMU Radio-televizije Vojvodina podneo je 22. januara ove godine krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u tri agencije zbog podnošenja ponude za učešće u javnoj nabavci, koja je zasnovana na lažnim podacima, kako bi protivpravno pribavili 200 miliona dinara namenjenih za posredovanje u zapošljavanju radnika u pokrajinskom javnom medijskom servisu.

Krivična prijava je podneta protiv konzorcijuma tri agencije koje su učestvovale u procesu javne nabavke, pošto jedna od agencija nije ispunjavala uslov jer je pravosnažno osuđena zbog angažovanja radnika na crno.

Prijava je podneta protiv direktora anegcije Montop HRS iz Novog Sada Bobana Cakića, direktora agencije Sequester Employment iz Beograda Dejana Jeremića i direktora agencije Optimum MV-NS iz Novog Sada Predraga Rosića.

Njima se stavlja na teret da su podneli ponudu za učešće u javnoj nabavci zasnovanu na lažnom podatku da ispunjavaju uslov poštovanja obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, iako taj uslov ne ispunjavaju.

Prekršajni sud u Novom Sadu je 2. oktobra 2018. doneo presudu kojom je agencija Optimum MV-NS osuđena zbog prekršaja iz člana 273. Zakona o radu jer sa nekoliko osoba koje su bile radno angažovane u RTV-u nije bio zaključen ugovor o radu. Ova presuda je postala pravnosnažna 25. oktobra.

Uprkos takvoj sudskoj presudi, ta agencija je u konzorcijumu sa  još dve, 14. decembra prošle godine potpisala novi ugovor o radnom angažovanju 270 osoba u RTV-u, čija vrednost iznosi 200 miliona dinara.

U prijavi sindikata oni se terete da su izvršili krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom (član 228. stav 3. Krivičnog zakonika), jer su agencijama pribavili nezakonitu korist od 200 miliona dinara, za šta je za odgovorna lica zaprećena kazna zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.

“Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan da naručiocu podnese izjavu da je  poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada. Ukoliko su agencije takvu izjavu i dostavile i ukoliko odgovorna lica u RTV-u pre potpisivanja ugovora o javnoj nabavci nisu imala saznanja da je ova izjava neistinita, moglo bi se zaključiti da su odgovorni u RTV-u bili obmanuti”, rekao je za VOICE nakon podnošenja prijave pravni zastupnik Sindikata Nezavisnost Veljko Milić.

Prema njegovim rečima, nakon podnete krivične prijave tužilaštvo će imati mogućnost da ispita sve okolnosti koje su prethodile potpisivanju ugovora o javnoj nabavci.

Agencije angažovane na mnogim državnim poslovima

Radio-televizija Vojvodine dodelila je 10. decembra prošle godine ugovor sa konzorcijumom u kojem je i agencija „Optimum MV-NS“, koja više godina posreduje u zapošljavanju ljudi na Radio-televiziji Vojvodina.

RTV je postupak javne nabavke okončao 14. decembra, kada je dodeljen ugovor tročlanom konzorcijumu u kom je učestvovala i agencija Optimum. Četiri dana kasnije ugovor vredan 200 miliona dinara je i potpisan sa konzorcijumom koji je bio jedini učesnik u javnoj nabavci.

Predviđeno je da u RTV-u posredstvom ovog konzorcijuma bude angažovano oko 270 ljudi na 80 poslovnih pozicija.

Niko nije obavestio APR da je Agencija Optimum pravosnažno osuđena

Jedna od mera koja doprinosi efikasnosti i transparentnosti postupaka javnih nabavki je Registar ponuđača i on je regulisan Zakonom o javnim nabavkama. Registar je javno dostupan na sajtu Agencije za privredne register (APR).

U članu 78 Zakona o javnim nabavkama navodi se da je organizacija nadležna za izdavanje dokaza, odnosno organ nadležan za izricanje sankcija i mera koje sprečavaju učešće lica u postupku javne nabavke, dužan da nakon što utvrdi promene ili izrekne sankciju ili meru licu registrovanom u registru ponuđača, odmah o tome obavesti organizaciju nadležnu za registraciju privrednih subjekata.

Redakciji VOICE-a potvrđeno je od strane jednog javnog ponuđača da se nikakve izmene u Registru ponuđača u slučaju agencije Optimum ne navode. To praktično znači da Prekršajni sud nije dostavio APR-u presudu protiv agencije Optimum.

Ponuđač koji je želeo da ostane anoniman skrenuo je pažnju redakciji VOICE-a da je agencija Optimum učestvovala u više javnih nabavki nakon izricanja presude Prekršajnog suda u Novom Sadu, iako nije ispunjavala sve uslove.

Agencija Optimum i njen direktor Predrag Rosić kažnjeni su u Prekršajnom sudu zbog angažovanja radnika na crno. Optimum je kažnjen sa 100.000 dinara, dok je Rosiću dosuđena kazna u iznosu od 50.000 dinara.

Postupak protiv agencije Optimum pokrenuo je Sindikat Nezavisnost koji je Inspekciji rada maja 2017. prijavio da je određen broj ljudi bio angažovan bez ugovora o radu na poslovima koje su inače redovno obavljali u RTV-u.

Predrag Rosić priznao je na suđenju da je nekoliko radnika te agencije bilo angažovano u RTV-u bez ugovora o radu „zbog toga što se nisu odazvali na njegov telefonski poziv da dođu u agenciju Optimum da pre 1. maja zaključe ugovor o radu, pa su oni potpisali ugovor retroaktivno“.

Sudija Nataša Maraš Keravica skrenula je pažnju Rosiću da u Zakonu o radu jasno piše da radni odnos zaposlenom počinje tek od dana potpisivanja ugovora o radu. Dodala je da je Inspekcija rada utvrdila da su četiri radnika bila angažovana bez ugovora – dvoje dva dana, jedna osoba četiri dana, a još jedna osoba šest dana.

Agencija Sequester Employment bila je angažovana pri zapošljavanju ljudi na poslovima očitavanja brojila, održavanja i obezbeđenja objekata Elektroprivrede Srbije, drastično skuplje u odnosu na cenu koja je godinama unazad plaćana za taj posao.

Zbog grešaka pri očitavanju brojila agencija je pre dve godine došla u žižu javnosti jer su mnoga domaćinstva u Srbiji dobila previsoke račune za utrošenu električnu energiju. Zbog ovog propusta EPS je priznao grešku, a građanima Srbije izvinio se i tadašnji predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

Novosadska agencija Montop HRS manje je poznata široj javnosti iz razloga što je osnovana pre nešto više od godinu dana. Međutim, Montop je jako poznat građanima Novog Sada jer je oktobra 2017, u istom konzorcijumu koji je dobio posao na RTV-u, angažovan za potrebe novosadskog JKP Put.

Vrednost tendera u poslu koji je Put sklopio sa agencijama Optimum MV-NS, Sequester employment i Montop HRS iznosio je 14,6 miliona dinara. Shodno tom ugovoru, pomoćni radnik i vozač koštali su Put neverovatnih 143.375 dinara mesečno.

Novosadskoj javnosti Montop HRS na sebe je skrenuo pažnju još jednim “poslovnim poduhvatom” novembra 2017. kada su u konzorcijumu sa još jednom firmom od JKP Čistoća dobili posao čišćenja pojedinih delova grada za oko 20 miliona dinara.

Ovo je bio prvi put da Čistoća angažuje privatnu firmu za posao čišćenja javnih površina u Novom Sadu. U ovom poslu bilo je angažovano 75 studenata i nezaposlenih do 35 godina starosti koji su po zakonu mogli da budu članovi omladinske zadruge.

Neki rukovodioci pomenutih agencija veoma su bliski sa najvišim državnim funkcionerima, a u bazi podataka Agencije za borbu protiv korupcije neki od njih navode se i kao donatori predsedničke kampanje Aleksandra Vučića.

Ekipa VOICE