Skip to main content

Promenada i dalje radi ni na nebu ni na zemlji

23. nov 2019. Aktuelno
3 min čitanja

Autor

Marija Grbić je diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine kao najbolji student generacije Odseka za medijske studije. Trenutno studira master studija komunikologije na istom fakultetu. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri radila je za Radio 021, Novosadski reporter i Novu ekonomiju. Na festivalu "On the record" 2017. godine osvojila je nagradu za radijski prilog "Surogat materinstvo", dok je iste godine dobila nagradu i za radijsku reportažu o nomadskom životu Roma "Sa šatorima pokraj srećnih puteva" na festivalu Interfer. Dobitnica je specijalne nagrade Univerziteta u Novom Sadu za rad "Branislav Nušić - paradigma vrednog žurnaliste i kulturnog radnika".

Budući da je Promenadi istekla jednogodišnja probna dozvola, o čemu je VOICE već pisao, ovaj „najveći tržni centar u Srbiji“ dobio je, a da se zapravo ne zna kako, produžetak probne dozvole u trajanju od tri meseca, i to – kako su naveli – od IBS Instituta kojeg je sam investitor angažovao iako prema Zakonu o planiranju i izgradnji, probna dozvola važi najviše godinu dana.

Produžetak probne dozvole dobijen je jer je potrebno dodatno vreme za testiranje postavljenog prečistača podzemnih voda, odnosno, „SCADA sistema za praćenje i kontrolu podzemnih voda“, saopšteno je iz Promenade za VOICE.

Ono što je problem u ovakvom rešenju jeste to što se produžetak kosi sa Zakonom o planiranju i izgradnji i članom 157 koji predviđa da probni rad može trajati najduže godinu dana. Jednogodišnji probni rad se upravo dozvoljava da bi se u okviru njega otklonili svi nedostaci i da bi sve bilo spremno za dobijanje trajne dozvole.

U suprotnom, produžavanjem probne dozvole, gubi se smisao zakona, kaže za VOICE pravni stručnjak Veljko Milić.

„Ako treba da se ugrađuju neki novi sistemi i shodno tome da se menja građevinska dozlova, za sve to je zakonom predviđen period u trajanju od jedne godine. Nije smisao zakona da investitor dobije probnu dozvolu na godinu dana pa da onda čeka poslednji dan da bi menjao projektnu dokumentaciju i na osnovu toga produžavao probnu dozvolu. Ako bi se zakon tako tumačio, to bi značilo da probna dozvola može da se produžava unedogled menjanjem projektne dokumentacije. Onda pada u vodu zakonska odredba da probna dozvola traje najduže godinu dana“, rekao je Milić.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je povodom produžetka probne dozvole ranije izjavio da će građevinska inspekcija tek odlučiti da li će taj produžetak prihvatiti ili ne.

„To ćemo da vidimo da li će da ceni građevinska inspekcija. To ne znači da ćemo mi da prihvatimo to. Oni imaju stav da treba da dobiju dodatna tri meseca za postrojenje. Možda je to opravdano, možda nije“, rekao je Vučević prošle nedelje, nakon što je 15. novembra istekla probna dozvola za rad.

Iz Promenade navode da je Komisija za tehnički pregled IBS Instituta utvrdila da je „pre izdavanja konačne upotrebne dozvole, neophodno ispitati  izmenjene sisteme, odnosno nove sisteme koji su implemenirani u skladu sa Izmenjenom građevinskom dozvolom“.

Izmena građevinske dozvole urađena je, kako navode u Promenadi, upravo zbog „SCADA sistema“. Takođe, u odgovoru Promenada navodi da je Gradska uprava za urbanizam prethodno naložila investitoru da podnese zahtev sa dokumentacijom za izmenu građevinske dozvole, odnosno da traži „Izmenjenu građevinsku dozvolu sa projektnom dokumentacijom koja obuhvata i sistem za prečišćavanje vode SCADA“. Za izmenjene građevinske dozvole pomenuta gradska uprava je izdala rešenja u dva navrata.

„Postupajući u skladu sa nalogom Gradske uprave Grada Novog Sada, Investitor je podneo novu projektnu dokumentaciju za izmenu građevinske dozvole, nakon čega je Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada donela rešenje o izmeni građevinske dozvole i to (i) dana 18.10.2019. godine i (ii) 8.11.2019. godine („Izmenjena građevinska dozvola“)“, navodi se u odgovoru za VOICE.

Direktor Promenade Boris Stevović je prošle nedelje, na godišnjicu rada Promenade, rekao da SCADA sistem rešava problem podzemnih voda ispod ovog tržnog centra.

„Takav sistem nam omogućava da imamo jako precizna merenja koja nam nedvosmisleno pokazuju kako je ukupna količina vode koju procesiramo i nakon toga ispuštamo u javnu kanalizacionu mrežu 5 do 6 puta manja od maksimuma koji je dozvoljen. Iz tog razloga, možemo sa sigurnošću reći da ne postoji nikakvo značajno opterećenje kada je u pitanju kanalizaciona mreža“, rekao je tada Stevović.

Dodao je da je investitor kompanija NEPI Rockcastle realizovala i izradu  elaborata koji su zahtevani od nadležnih institucija i da su oni potvrdili da ne postoji negativan uticaj na izvorište Štrand, na sam objekat Promenade i okolne objekte.

Marija Grbić (VOICE)