Skip to main content

Vučićev savetnik izgradio vikendicu i most bez dozvole

17. apr 2016. Ekonomija
5 min čitanja

Autor

Darko Šper, urednik u Centralnom desku Radio televizije Vojvodina (pre toga dve godine urednik Web portala RTV). U Novinskoj agenciji Beta radio je od 2001. do 2013. godine. Kao novinar radi od 1995. godine u Radiju Zrenjanin. Radio je kao novinar-dopisnik u Dnevnom listu "Blic" (1997); Dnevnom listu „Glas Javnosti“ (1997-1999); Radiju B92 (1997-1999); Građanskom listu (2001- 2005); Radiju „Kojot“ (2001 - 2005); ANEMu (2001 - 2005); i Super televiziji (2006 - 2009). Povremeno, od sredine 2005. godine, sarađivao je sa Balkanskom istraživačkom mrežom novinara (Balkan Investigative Reporting Network - www.balkaninsight.com) izveštavajući iz Vojvodine. Tokom 2008. godine učestvovao je sa još nekoliko kolega iz Srbije u zajedničkom projektu NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo i u tom periodu objavio tekst o korupciji u pravosuđu Srbije. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) "Mediji i lokalne samouprave". Kao novinar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra jedan od dobitnika Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji za 2015. godinu.

Bivši ministar poljoprivrede Dragan Glamočić na Futoškom dunavcu kod Novog Sada izgradio je vikendicu, pešački most i pristanište za čamce bez bilo kakve saglasnosti i dozvole za gradnju.

Dostupna dokumentacija i fotografije, u koje je VOICE imao uvid, potvrđuju da je bivši ministar poljoprivrede vikendicu izgradio na vodnom zemljištu koje je zakupio na neodređeno vreme od Vodoprivrednog društvenog preduzeća Šajkaška, dok je prilazni most i ponton za privezivanje čamaca izgradio na parceli kojom upravljaju Vode Vojvodine.

Iako procena uticaja na vodni režim nije rađena, jer su takve studije izuzetno zahtevne i skupe, u Vodama Vojvodine navode da je u vodoprivredi opšte poznato da svi bespravno podignuti objekti u koritu reke usporavaju protok vode i dodatno komplikuju sprovođenje odbrane od poplava.

Glamočić je još 2013. godine, prilikom davanja imovinske karte Agenciji za borbu protiv korupcije, otkrio da poseduje vikendicu u izgradnji od 75 kvadratnih metara. Pomenuta vikendica nalazi se u Futoškom dunavcu i ustvari je izgrađena bez dozvole na vodnom zemljištu „Šajkaške“, na parceli koju je Glamočić uzeo u zakup na neodređeno vreme, 7. septembra 2010. godine.

dragan glamocic
Dragan Glamočić, ministar, savetnik i vikendaš

Uz to što je vikendicu izgradio nelegalno, Glamočić jedno vreme nije plaćao ni naknadu za korišćenje vodnog zemljišta na katastarskoj parceli br. 9903/42, 9903/93 i 9903/96 K.O. Futog, pa su Vode Vojvodine pokrenule inicijativu da Šajkaška raskine ugovor o zakupu sa savetnikom Aleksandra Vučića. Kako VOICE saznaje, nakon uvida u dokumentaciju Glamočić je platio zaostala zaduženja i nastavio da koristi ovo vodno zemljište.

Glamočiću pretilo oduzimanje iznjamljenog zemljišta

Zbog toga što nije redovno izmirivao naknadu za korišćenje parcela na vodnom zemljištu shodno Zakonu o vodama, Draganu Glamočiću su Vode Vojvodine 29. maja 2015. zapretile raskidom ugovora. U skladu sa Zakonom o vodama, poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za korišćenje vodnog dobra na teritoriji Vojvodine povereni su JVP Vode Vojvodine, a sredstva se uplaćuju u budžet AP Vojvodine. S obzirom na to da je Glamočić isplatio zaostala dugovanja, VDP Šajkaška nije raskinula ugovor s njim.

Montažni most i ponton Glamočić je takođe podigao bez bilo kakvih dozvola, a postoje indicije da je i kanal preko kojeg je most postavljen dodatno prokopavao. Iako potvrde za ovo drugo nema, osim procena stručnjaka da je kanal malo proširen, u Vodama Vojvodine su zvanično potvrdili da im se niko nije obraćao povodom izgradnje mosta i pontona na kanalima na navedenoj parceli.

„Uvidom u naše baze podataka za navedenu parcelu JVP Vode Vojodine niko se nije obraćao. Obilaskom terena konstatovali smo da na pacelama ima više izgrađenih objekata koji nemaju nikakvu dokumentaciju JVP Vode Vojvodine. U katastru nepokretnosti VDP Šajkaška se vodi kao vlasnik ovih parcela“, navodi se u odgovoru iz Voda Vojvodine.

Dragan Glamočić nije odgovorio na više poziva da razgovara o ovoj temi za VOICE. Početkom prošle godine kratko je pojedinim medijima izjavio da je „sve što je uradio u postupku legalizacije i da je sve što poseduje prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije“.

Vodni inspektor izvršio nadzor izgradnje vikendice i pratećih objekata

most1Ubrzo nakon ove Glamočićeve izjave, vodoprivredni i šumarski inspektor Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu obišli su spornu lokaciju na Futoškom dunavcu i uverili se da je vikendica Dragana Glamočića izvedena kako je i prikazano na geodetskom snimku iz 2014. godine. Utvrđeno je da se vikendica nalazi na iznajmljenoj površini od VDP Šajkaška i da je preko kanala izgrađen montažno-demontažni viseći most, a za levu obalu Dunavca privezan je i splav-ponton za pecanje.

„Prema skici interne parcelacije u vikend naselju postoji 117 parcela. Kanal između površina izmuljuje i održava VDP Šajkaška, a ni kanal ni Dunavac nisu plovni put. Na kanalu je postavljeno više montažno-demontažnih pešačkih mostova preko kanala. Takođe, uz levu obalu Dunavca privezano je više splavova-pontona“, navodi se u zapisniku vodnog inspektora, koji je sačinjen prilikom obilaska terena, 13. februara 2015. godine.

Kako je Glamočić zakupljivao vodno zemljište

Dragan Glamočić je prvo 7. septembra 2010. godine od VDP Šajkaška, zajedno sa Goranom Glamočićem,zakupio na neodređeno vreme deo parcele 9903 u površini od 216 kvadratnih metara (interna parcelacija broj 41). Aneksom ugovora iz 7. februara 2011. potpisan sa Glamočićima promenjen je broj interne parcelacije na 42. Nedelju dana kasnije, Dragan Glamočić je sa VDP Šajkaška zaključio još jedan ugovor o zakupu dela parcele broj 9903 u površini od 130 kvadratnih metara (interna parcelacija broj 93). Poslednji u nizu ugovora o zakupu potpisan je 10. novembra 2011 godine, takođe za deo parcele 9903 (interna parcelacija broj 93). Za sva tri dela parcele 9903 važe iste ugovorne obaveze.

Na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti za navedenu parcelu, jasno se može videti da je veliki broj korisnika parcela VDP Šajkaška izgradio vikendice na vodnom zemljištu na Futoškom dunavcu bez dozvole i odobrenja za gradnju. U dokumentu Republičkog gerodetskog zavoda od 8. aprila ove godine se takođe može videti da je pokrenut i jedan zahtev za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, a na parcelama VDP Šajkaška.

Na vodnom zemljištu nije predviđena izgradnja vikendica

Zakon o prostornom planu Srbije 2010-2020, vodno zemljište tretira kao zaštićenu i rezervisanu zonu u kojoj je zabranjena gradnja bilo kakvih stalnih objekata osim objekata vodoprivredne i plovidbene infrastrukture. To znači da na vodnom zemljištu nije predviđena ni izgradnja vikendica.

Vodno zemljište je javno i neotuđivo

Zakon o vodama propisuje da su „vode i vodno zemljište javno vodno dobro“, da je „javno vodno dobro – neotuđivo“, kao i da se „na javnom vodnom dobru može, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom, steći pravo korišćenja“. Zakon o prostornom planu Republike Srbije 2010-2020, tretira vodno zemljište kao „zaštićenu i rezervisanu zonu u kojoj je zabranjena gradnja bilo kakvih stalnih objekata osim objekata vodoprivredne i plovidbene infrastrukture“.

mapaU ugovorima i aneksu ugovora za korišćenje parcela koje je Glamočić u više navrata potpisivao sa VDP Šajkaška,navodi se da zakupci mogu koristiti deo parcele za postavljanje kamp-prikolice ili montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera, a u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Za bilo kakvu štetu koju bi zakupac mogao pretrpeti usled visokih voda ili iz nekih drugih razloga VDP Šajkaška ne snosi odgovornost, navodi se u dokumentima. Takođe, zakupac se obavezao i da neće zagađivati životnu sredinu i nanositi štetu okolnoj šumi.

Iako procena uticaja na vodni režim nije rađena, stručnjaci upozoravaju da je u vodoprivredi opštepoznato da svi bespravno podignuti objekti u koritu reke usporavaju protok vode i dodatno komplikuju sprovođenje odbrane od poplava. Futoški dunavac i kanal koji je naknadno prokopan oko parcela na kojima se nalaze bespravno izgrađene vikendice stvorio je zasebnu celinu Zajčeva ada. Svi mostovi i pontoni bespravno su izgrađeni na postojećem kanalu. I kanal i Dunavac održava i izmuljuje VDP Šajkaška.

Načelnica odeljenja vodne inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Marija Novaković rekla je za VOICE da su oni upućivanjem inspektora koji je utvrdio stanje na spornoj lokaciji i uradili sve što je bilo u njihovoj nadležnosti. „Dalji postupak nije u našoj nadležnosti i nemamo pravo da bilo šta komentarišemo“, rekla je Marija Novaković.

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo