Skip to main content

Za čišćenje novosadskih odžaka nema ni dovoljno dimničara, niti opreme

17. jul 2022. Analitički članci
4 min čitanja

Računi za diminičarinu redovni

Dimničarsko odeljenje novosadskog Javno komunalnog preduzeća „Stan“ zapošljava 22 dimničara i, zbog velikog broja objekata koje održava ovo preduzeće, svaki od njih godišnje trebalo bi da proveri i očisti dimnjake na više hiljada objekata, pokazala je analiza VOICE-a. A prema podacima do kojih je došao VOICE, JKP „Stan“ ne poseduje čak ni minimalnu tehničku opremu za obavljanje dimničarskih usluga.

Prema programu poslovanja JKP „Stan“ za 2022. godinu, dimničarsko odeljenje ovog preduzeća održava dimnjake na preko 160.000 stambenih objekata. Na spisku zaposlenih u ovom sektoru nalazi se 22 dimničara od kojih je jedan poslovođa.

Prema Odluci Skupštine Grada Novog Sada iz 2013. godine, propisano je da dimnjaci u stambenim objektima moraju da se čiste, odnosno kontrolišu dva puta godišnje. 

Ako uzmemo u obzir da se dimnjaci na stambenim objektima po „pravilu“ moraju kontrolisati dva puta godišnje, to znači da svaki od 21 dimničara koji izlaze na teren tokom jedne godine treba da očisti dimnjake na više od 15.000 objekata. Ukoliko uzmemo u obzir da svaki dimničar radi svih 365 dana godišnje, to znači da svaki od njih dnevno treba da očisti i proveri dimnjake na preko 40 stambenih objekata.

Kada je VOICE ovu statistiku izneo javnom preduzeću „Stan“ dobili smo odgovor da „analizu prilagodimo stanju na terenu“, jer prema članu 13. stav 2 pomenute odluke Skupštine grada Novog Sada propisano je da se rezervni dimnjaci kontrolišu i čiste jednom u tri godine.

Odnosno, ukoliko uzmemo u obzir i da je čak polovina dimnjaka „rezervna“, to znači da godišnje svaki dimničar treba da proveri i očisti dimnjake na skoro 8.000 objekata , tj. treba da obiđe 21 objekat dnevno, ukoliko radi svaki dan tokom godine.

Kako i ovaj obim posla deluje neizvodiljiv postavili smo pitanje JKP Stan koliko je dimnjaka označeno kao „rezervno“ i koliko zaista dimničari moraju da rade kako bi očistili sve popisane dimnjake, na koje nismo dobili odgovor.

„DEVET GODINA MI NISU OČISTILI DIMNJAK“

Uz račun Informatike (objedinjena naplata), Novosađanima se na mesečnom nivou naplati i tzv „dimničarina“ i to po jedan dinar za svaki kvadratni metar stambene jedinice u kojoj žive. Odnosno, ukoliko recimo prosečna porodica živi u stanu od 100 kvadrata, to znači da će godišnje izdvojiti 1.200 dinara za dimničarinu. Iako ova suma ne deluje visoka, JKP Stan je prošle godine samo po ovom osnovu prihodovao 109 miliona dinara, najviše od svih ostalih usluga koje pružaju.

Dimničarina je tako te 2013. godine postala obavezna stavka na računu koju je svaki Novosađanin obavezan da plaća. 

Ipak, Predrag Todorović iz Petrovaradina nije platio nijedan račun od uvođenja dimničarskih usluga i, kako kaže, nema razlog da plati jer njegov dimnjak već devet godina niko nije očistio.

Predrag Todorović (Foto: VOICE)

„Na mojoj kući postoji dimnjak, ali ja taj dimnjak ne mogu da koristim zato što nema otvor. Sa druge strane, nemam potrebe za dimnjakom jer se grejem na gas. Dimničarske usluge meni ne trebaju i ja ih od 2013. godine ni ne plaćam“, navodi Todorović za VOICE.

Kako kaže, dva puta godišnje mu stiže opomena iz JKP Informatika da treba da izmiri svoj dug za dimničarinu. Međutim, Todorović potom napiše prigovor JKP „Stanu“ i JKP Informatici i to dopisivanje traje već godinama unazad.

Radnici JKP „Stana“ Todorovićev dimnjak su okarakterisali kao „rezervni“, odnosno, dimnjak koji se ne koristi redovno i na koji nije priključen ložišni uređaj. Međutim, kako navodi Todorović, njegov dimnjak nema otvor na koji može da se priključi ložište, u šta se uverili i naša ekipa, pa stoga ovaj meštanin Petrovaradina naglašava da njegov dimnjak ne može da spada u red rezervnih.

No, kako dodaje, i pored toga što mu dimnjak spada u „rezervne“ niko ga do sada nije očistio, jer „nema šta da se čisti“.

Ova slika ima prazan alt atribut; ime njene datoteke je racun-informatika-foto-voice-1024x533.jpg

JKP „STAN“ NEMA NI OSNOVNU OPREMU ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA

Analiza VOICE-a je pokazala i da JKP „Stan“ ne poseduje čak ni minimalnu tehničku opremljenost koju propisuje Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti i gore pomenuta Odluka Skupštine.

U odgovoru koji je JKP „Stan“ dostavio VOICE-u navodi se osnovni alat koji koristi dimničarko odeljenje. No, na naše pitanje da li poseduju i ostali neophodni alat kao što je, na primer, senzor za detekciju povrata dimnih gasova, analizator dimnih gasova, dimničarsko odelo, zaštitnu opremu i drugo, iz tog preduzeća su potvrdili da “ne posuduju u potpunosti”.

“Sa tehničkim kapacitetom, osnovnim dimničarskim alatom i opremom, JKP „Stan“ nesmetano pruža dimničarske usluge i obezbeđuje ispravno funkcionisanje dimovodnih i ložišnih objekata”, navodi se između ostalog u odgovoru koji je VOICE-u dostavljen iz JKP.

Ilustracija: Pixabay

Čak ni spisak osnovnog diminčarskog alata čiji je inventar JKP „Stan“ dostavio VOICE-u ne ispunjava zakonski minimum. Tako se, na primer, u odgovoru preduzeća navodi da poseduju jednu kameru za snimanje dimnjaka i ventilacija. I jedna kamera ispunjava kriterijume ako broj korisnika ove usluge ne premašuje 30.000 korisnika.

No, kako je ranije navedeno, JKP „Stan“ održava dimnjake u preko 150.000 stambenih objekata. U tom slučaju, treba da poseduju minimum pet kamera za snimanje dimovodnih objekata i pet za snimanje ventilacionih kanala.

JKP „Stan“ je naveo i da dimničarko odeljenje poseduje 9 vozila, što takođe ne ispunjava zakonski minimum, koji, s obzirom na broj korisnika ove usluge u Novom Sadu, treba da iznosi mimum 12 vozila.

VOICE je ovim povodom kontaktirao Gradsku upravu za inspekcijske poslove sa pitanjem da li su od uvođenja dimničarskih usluga 2013. godine vršili nadzor nad JKP „Stanom“i proverali tehničku opremljenost, ali od njih ni posle gotovo mesec dana nismo dobili odgovor.

Petar Alimpijević (VOICE)