Skip to main content

50 miliona za bespravnu gradnju Doma za negu u Subotici

26. mar 2015. Istraživanja
7 min čitanja

Autor

Natalija Jakovljević dopisnica je agencije Beta iz Subotice od 2012. godine. Novinarstvom se bavi od 2009. godine. Trenutno radi kao novinarka portala Magločistač iz Subotice, dopisnica Agencije Beta i Radija Slobodna Evropa i saradnica VOICE-a i Autonomije. U proteklom periodu radila je i kao dopisnica Danasa. Članica je Suda časti NDNV-a. Povremeno sarađuje sa portalom Cenzolovka, Centrom za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS); Fondacijom "Slavko Ćuruvija", BIRN-om, portalom Kosovo 2.0, Međunarodnom organizacijom Globalna Inicijativa. Radila je kao novinarka i spikerka na Radio Subotici, a 2015. godine je osnovala UG "Centar građanskih vrednosti" Subotica koji se bavio prikupljanjem pomoći za migrante, a ujedno je i osnivačica portala Magločistač.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je krajem prošle godine uložilo 50 miliona dinara za dogradnju Doma za negu pri Gerontološkom centru u Subotici, koje je rađeno po hitnom postupku, bez raspisivanja javnog poziva. Posao za izvođenje radova dobilo je preduzeće Molimentum iz Kule.

Iako su radovi već uveliko u toku, šef pravne Službe za građevinarstvo Zoran Ćopić rekao je za VOICE da je “do sada od strane Gerontološkog centra dostavljen samo urbanistički projekat koji se radi za izgradnju, što je obaveza koja se vezuje za Plan detaljne regulacije, a od tada, daljih informacija nema. On je objasnio da to znači da je dobijanje građevinske dozvole u proceduri ali da ona nije izdata. Međutim, pre toga treba da se izda lokacijska dozvola, iako Gerontološki centar još uvek ne poseduje ni građevinsku dozvolu, naveo je Ćopić.

On je rekao da je Gerontološki centar 10. decembra 2014. godine, samo jedan dan pre najavljivanja početka dogradnje Doma za negu, dostavio Službi za građevinarstvo projekat i molbu za dobijanje dozvole. Služba za građevinarstvo ih je 15. decembra obavestila u dopisu da je neophodno da pošalju dopunu dokumentacije jer je ona nekompletna i nije u skladu sa propisima.

Na pitanje zašto građevinska inspekcija ne reaguje, on je dodao da građevinska inspekcija izlazi na teren po prijavi stranke.

Dom za negu1
Tabla koju niko ne treba da vidi?

Nepravilnosti se mogu uočiti i na licu mesta. Gradilišna tabla se nalazi na nepristupačnom mestu unutar objekta i na njoj su navedene samo informacije o tome ko je finansijer, investitor i izvođač radova, a nedostaju podaci poput broja građevinske dozvole, konačnog izgleda objekta u koloru, dimenzija budućeg objekta, ko obavlja poslove nadzora, kontakt telefona i drugih podataka koji su propisani Pravilnikom o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table.

U međuvremenu, direktor Gerontološkog centra Petar Balažević naložio je kontrolu ulaska u dvorište tog javnog objekta i proveravao ko fotografiše gradilišnu tablu bez prethodne najave.

Kružni tok pitanja

Poslove nadzora na Domu za negu obavlja Mirjana T. Mijatović iz Subotice. Ugovor između Gerontološkog centra i nadzora sklopljen je 11. decembra 2014. na iznos od 400.000 dinara za 95 radnih dana, koliko je predviđeno da traju radovi.

Mirjana Mijatović je u sms poruci napisala sledeće: “Ja sam u zajedničkoj ponudi učestvovala na tenderu za izbor nadzora za dogradnju Doma za negu GC Subotica. Ugovor je dodeljen meni, kolegi mašinskom inž i kolegi elektro inž. Obzirom da smo na ovu nabavku konkurisali kao fizička lica, nismo dužni da vam odgovaramo u skladu sa Zakonom o dostupnosti inf. Za sva pitanja koja imate, obratite se Naručiocu.”

Po Zakonu o planiranju i izgradnji, član 153, „Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola, kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući standarde pristupačnosti, kontrolu i overu količina izvedenih radova, proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala“.

VOICE je, međutim, ostao uskraćen i za ove odgovore, na koje je nadzor dužan da odgovori. S obzirom da je reč o dogradnji javne ustanove koju finansiraju svi građani Srbije, a objekat nema ni građevinsku ni lokacijsku dozvolu, nadzor je dužan da slučaj prijavi inspekciji. Nejasno je i kako neko može da bude nadzor na objektu koji nema građevinsku dozvolu.

Dom za negu2
Ugrađuje se jeftiniji materijal?

Takođe, nadzor je dužan da odgovori i na sledeće pitanje: na osnovu predmera radova, u delu u kojem se objašnjava od kojeg materijala će biti urađeni zidarski radovi, navedeno je da će se zidanje svih spoljnih i nosećih zidova raditi od itung (Ytong) bloka bele boje, a na licu mesta se potvrđuje da se u objekat ugrađuje giter blok koji je crvene boje i znatno je jeftijniji.

Građevinska inspekcija: Ukloniti objekat i zatvoriti gradilište

Na pitanja VOICE-a upućena gradonačelniku Subotice Jeneu Maglaiju, odgovor je stigao iz gradskog Medija pres centra, u kojem nam je rečeno da će gradonačelnik obavestiti građevinsku inspekciju, kao i da će proveriti u Službi za građevinarstvo da li objekat ima građevinsku dozvolu. Ukoliko su informacije tačne, građevinski radovi će odmah biti obustavljeni, a lokalna samouprava će postupiti u skladu sa zakonom, naveli su iz Medija pres centra.

Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove je, na zahtev gradonačelnika Subotice Jenea Maglaija, u sredu, 25. marta, dostavila subotičkoj Gradskoj upravi Izveštaj o inspekcijskom uviđaju na licu mesta na dogradnji Doma za negu pri Gerontološkom centru u Subotici, u kojem je konstatovano da je na licu mesta zatečen predstavnik podizvođača radova “Moj dom enterijer” iz Subotice, koji, prema njegovoj izjavi, ima potpisan ugovor sa zvaničnim izvođačem radova “Molimentumom”.

U izveštaju se navodi i da isto prisutno lice vodi radove na izgradnji objekta od početka. Prema njegovoj izjavi, gradnja objekta započeta je sredinom decembra 2014. godine i za predmetnu dogradnju još nije pribavljena građevinska dozvola.

Pribavljanje iste je u toku, pa se radovi na ovoj dogradnji smatraju bespravnim, piše u izveštaju.

Dodaje se i da prisutni nema saznanja o tome da li je imenovan građevinski nadzor od strane investitora, što će se i utvrditi u toku vođenja upravnog postupka, koji na osnovu utvrđenih činjenica, shodno svojim nadležnostima, po službenoj dužnosti pokreće građevinski inspektor protiv investitora i izvođača radova zbog bespravne gradnje.

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinski inspektori će naložiti, u roku koji ne može biti duži od sedam dana, uklanjanje bespravno dograđenog kompletnog objekta i zatvaranje gradilišta, kao i nakon toga, sve ostale radnje koje su iz nadležnosti građevinske inspekcije, u smislu primene kaznenih odredbi protiv odgovornih, definisane istim zakonom, navedeno je u izveštaju.

Milioni bez javne nabavke

Nenad Ivanisevic
Nenad Ivanišević, bivši direktor i sadašnji državni sekretar

Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su 11. decembra 2014. godine na konferenciji za novinare obznanili da je ovo ministarstvo uložilo 50 miliona dinara iz republičkog budžeta u izgradnju novog krila u Domu za negu pri Gerontološkom centru u Subotici. Procedura javne nabavke je rađena po hitnom postupaku, bez raspisivanja javnog poziva. Posao je dobila firma Molimentum iz Kule, čiji je direktor Zoran Videkanjić, rođeni brat odbornika Srpske napredne stranke i predsednika Opštinskog odbora SNS u Kuli Perice Videkanjića. Rok za završetak je 95 radnih dana.

Kamen temeljac položio je ministar Aleksandar Vulin, ne krijući zadovoljstvo što, kako je rekao, ovo ministarstvo i pored teške ekonomske situacije u kojoj se Srbija nalazi nije smanjilo izdvajanja za socijalu.

Vulin je tada istakao da sledi izgradnja novog krila u Domu za negu površine oko 600 kvadrata i ima 20 soba. On je rekao i da će nakon ove dogradnje biti ispunjeni svi evropski standardi po kojem Gerontološki centar može da očekuje i dobijanje licence, dodajući da je ovo primer da se može stvarati i graditi bez povećanja budžeta.

Ali, pod obrazloženjem “urgent”, ceo posao je obavljen na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, gde je po hitnom postupku doneta odluka o neophodnosti dogradnje Doma za negu, na koji se, uzgred čeka već nekih tridesetak godina.

Dojučerašnji direktor Gerontološkog centra u Subotici Nenad Ivanišević je pre više od devet meseci imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja, istog ministarstva koje je finansijer ovog posla. On je u međuvremenu prešao iz Demokratske stranke u Socijaldemokratsku partiju Srbije i vrlo brzo potom postao Vulinov državni sekretar za socijalna pitanja.

Hitnost naložila inspekcija

Investiciji od 50 miliona dinara prethodio je vanredni inspekcijski nadzor 14. novembra prošle godine, u radnoj jedinici Doma za negu, koji su obavili inspektori socijalne zaštite. Inspektori su došli upravo iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Oni su u roku od nekoliko sati konstatovali brojne primedbe i naložili da se svi problemi po hitnom postupku saniraju u cilju podizanja kvaliteta življenja korisnika Doma. U toku istoga dana, 14. novembra, Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, na osnovu zapisnika o inspekcijskom pregledu, donelo Odluku o izmenama i dopunama raspodele sredstava ustanovama socijalne zaštite i subotičkom Domu za negu pri Gerontološkom centru odmah dotiralo 50 miliona dinara.

Nakon obavljenog zadatka stručnih procenitelja, Gerontološki centar je, na čelu sa aktuelnim direktorom Petrom Balaževićem, na osnovu zapisnika o inspekciji, dobio saglasnost i od Uprave za javne nabavke Srbije, koja je dala pozitivno mišljenje na primenu pregovaračkog postupka za izbor izvođača radova – bez prethodnog objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.

Investitor, to jest Gerontološki centar, za poslove izgradnje objekta poziva samo četiri firme da u kratkom roku predaju ponude, iako je na portalu Javnih nabavki navedeno da su pozvane samo tri firme. Takođe, na sajtu nije navedeno da je u pitanju grupa ponuđača, već se kao izvođač radova pojavljuje samo firma Molimentum iz Kule, a posao je sklopljen sa grupom ponuđača, što pokazuje i dokumentacija koju smo dobili iz Gerontološkog centra.

Investitor poziva dve subotičke firme, Moj dom enterijer i Terax niskogradnja, kulski Molimentum i novosadsku firmu Gat.

Inače, bivši direktor Gerontološkog centra Ivanišević je u prethodne tri godine dok je bio na toj funkciju  (a bio je direktor od 2001. godine) sklopio sedam ugovora sa firmom Moj dom enterijer, koja se pojavljivala kao izvođač ili podizvođač na poslovima koji se tiču raznih građevinskih radova u objektima za smeštaj starih u Subotici, kao i pojedinih malih nabavki u ukupnoj vrednosti od oko devet miliona dinara.

Gazda sit – poslovi na broju

Od četiri pozvane firme, kako stoji u dokumentaciji koju je VOICE zvanično dobio od Gerontološkog centra, među kojima je, osim gore navedenih tri i Gat iz Novog Sada, ponudu dostavlja i na pregovore dolazi samo jedna firma – Molimentum, koja, u ime grupe izvođača, kao nosilac, predaje zajedničku ponudu u kojoj učestvuju i subotičke firme Moj dom eneterijer i Terax, koji se tako angažuju kao lokalni izvođači.

Beograd 21.04.2012.Aleksandar Vulin foto Milan Timotic / pecat
Aleksandar Vulin: Još jedan skandal iz njegovog ministarstva?

Tako je od samostalnog apliciranja gore navedenih firmi, koje su svojim nastupom i ponudama trebalo da obezbede konkurenciju i jeftiniju izgradnju objekta, zapravo organizovan grupni nastup, koji je svima obezbedio mogućnost učestvovanja u realizaciji radova na ovom objektu. Na osnovu zapisnika sa pregovaračkog postupka vidi se da investitor pregovara samo sa jednim ponuđačem koji prihvata početnu, nepromenjenu cenu izvođača u iznosu od 50 miliona dinara (49.975.162 dinara). Izvođaču radova je takođe obezbeđeno i avansno plaćanje u iznosu od 60 odsto od ukupnog iznosa, i to već 10 dana nakon potpisivanja grupnog ugovora.

Uvidom u dokumentaciju koja se tiče radova na objektu, uočili smo da nedostaje i tačna specifikacija šta je sve ono što će biti urađeno za tih 50 miliona, što dodatno otežava mogućnost provere realne i dogovorene vrednosti celokupnog posla.

Postupkom prilikom kojeg je Gerontološki centar kao naručilac posla pregovarao samo sa jednim ponuđačem, prekršeno je uputstvo Uprave za javne nabavke, to jest Zakona o javnim nabavkama, koje predviđa da je naručilac dužan da pozivanjem više firmi obezbedi konkurenciju prilikom postupka pregovora u cilju postizanja bolje cene za realizaciju posla. Takođe, na osnovu Zakona o javnim nabavkama, naručilac je dužan da obezbedi da ugovorena cena, u pregovaračkom postupku, ne bude veća od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke, što u ovom slučaju takođe nije ispoštovano.

Natalija Jakovljević (VOICE)