Skip to main content

Agencija: Bračni par Tomić mora da ode sa funkcija u VPŠ

09. nov 2015. Obrazovanje
7 min čitanja

Odbor za žalbe Agencije za borbu protiv korupcije doneo je rešenje kojim se potvrđuje da su bivši i sadašnji direktor Visoke poslovne škole u Novom Sadu Radovan i Dragica Tomić u sukobu interesa i preporučio da se razreše sa javnih funkcija, saznaje Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE). U dva odvojena dokumenta u čiji posed je došao VOICE navodi se da se žalbe bračnog para Tomić na prvostepena rešenja Agencije odbijaju i da se na ova ova dva rešenja ne mogu podneti žalbe.

U rešenjima koja je potpisao predsednik Odbora Zoran Stoiljković, pored ostalog, navodi se da je odbor uzeo u obzir sve navode žalbe Radovana i Dragice Tomić, ali da oni nemaju uticaj na donošenje drugačije odluke i da je prvostepeni organ stoga pravilno utvrdio činjenično stanje. Konačno rešenje u slučaju Radovana Tomića doneto je 30. septembra, dok je u slučaju Dragice Tomić ono doneto 14. oktobra. Oba rešenja još uvek nisu objavljena na sajtu Agencije.

Agencija za borbu protiv korupcije naložila je 26. maja smenu bračnog para Tomić, koji 16 godina u kontinuitetu vodi VPŠ. Radovan Tomić je 13 godina u nekoliko mandata bio direktor Visoke poslovne škole, da bi ga 2013. godine nasledila njegova supruga Dragica Tomić, koja je i dalje na toj funkciji. Radovan Tomić je sada član Saveta škole.

Kada rešenja Agencije postanu konačna, biće upućena inicijativa za razrešenje organu koji je nadležan, u ovom slučaju Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj. Resorni sekeratar Vladimir Pavlov rekao je za VOICE da rešenje nije dobio, ali da nema razloga da ne veruje u njegovu verodostojnost. Prema njegovim rečima, kada rešenje stigne u sekretarijat, odmah će obavestiti Pokrajinsko pravobranilaštvo koje će preduzeti naredne korake.

Milica Nicic VPS
Milica Ničić: na VPŠ ima više problema nego na svim drugim visokoškolskim institucijama zajedno

Profesorka Milica Ničić, koja je bila protivkandidatkinja Dragici Tomić prilikom izbora za direktora VPŠ, rekla je za VOICE da je odluka Agencije za nju bila očekivana, ali da se dugo na nju čekalo. Dr Ničić, koja je neposredno nakon završenog konkursa za direktora VPŠ tražila izjašnjenje od Agencije o postojanju sukoba interesa bračnog para Tomić, nakon konačne potvrde očekuje da će Vlada Vojvodine u što kraćem roku postupiti po svojim ingerencijama i napokon onemogućiti da se bilo ko u obavljanju svojih funkcija stavi iznad zakona. „Dugotrajan postupak ustanovljavanja prvostepenog i konačnog rešenja Agencije doveo je vremenski gotovo do isteka mandata direktora, s obzirom na to da se za par meseci očekuju novi izbori, te bi svako dalje odugovlačenje konačnog rešenja obesmislilo zakon“, rekla je dr Ničić.

Prema njenim rečima, Agencija se izjašnjavala o okolnostima u vezi sa izborom direktora, iako je i radno-pravni odnos takođe koruptivan jer je došlo do zapošljavanja po nepotizmu. „S obzirom na to da je sa pozicije direktora Radovan Tomić i zaposlio svoju suprugu, omogućio joj školovanje o trošku VPŠ, dugogodišnje usavršavanje, upodobljavanje Statuta škole po meri supruge i sam izbor, kao kruna svega došlo je pribavljanje koristi za sebe i povezano lice. Po oceni Agencije, jasno je naznačeno da to predstavlja povredu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“, tvrdi profesorka Ničić.

Radovan Tomić se morao izuzeti prilikom izbora supruge

Agencija je ustanovila sukob interesa i koruptivne radnje u tri segmenta: u izboru funkcionera-supružnika, u usavršavanju preko plaćanja kotizacija i preko korišćenja osnovnih sredstava (putničkog vozila), a sve u ličnu korist i korist povezanog lica-supružnika.

Odbor za žalbe Agencije je u rešenju koje se odnosi na Radovana Tomića potvrdio da je on povredio odredbe Zakona o Agenciji kojima su propisane obaveze funkcionera. „Činjenica da Savet ima 17 članova i da su sve odluke Saveta donete jednoglasno, ne isključuje obavezu funkcionera da postupi u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji i da, pre svega, izbegne sukob interesa u konkretnim situacijama u kojima se našao u donošenju odluka Saveta“, navodi se u rešenju i dodaje da je Radovan Tomić morao da se zbog sukoba interesa izuzme iz donošenja navedenih odluka.

Kada je reč o Dragici Tomić, u rešenju Odbora Agencije se, pored ostalog, navodi da je ona unapred znala da će Savet škole i Nastavno veće donositi odluke u vezi sa njenim izborom za direktorku VPŠ, o upućivanju na službena putovanja i korišćenje službenog vozila. „Ona je bila dužna da o tome, nakon što je njen suprug glasao za donošenje odluka, pismeno obavesti Agenciju“, navodi se u rešenju.

Šta je sukob interesa

Sukob interesa predstavlja situaciju u kojoj funkcioner ima privatan interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije, odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes. Odbor Agencije naveo je u rešenju da je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije Dragice Tomić jedina odgovarajuća mera u konkretnom slučaju.

Konkurs za izbor direktora po meri Dragice Tomić

Kako je VOICE već pisao, pre dve godine Radovan Tomić je kao direktor i član Nastavnog veća izmenio Statut i uslove konkursa za izbor direktora. Statut je izmenjen tako da umesto pet, uslov na konkursu bude osam godina staža, a promenjen je uslov da kandidat može biti osuđivan (Dragica Tomić osuđena je zbog napada na saobraćajnog policajca, ali je presuda u međuvremenu ukinuta i u toku je novo suđenje). Jedino je Tomićeva supruga među kandidatima ispunjavala te uslove pa je izabrana je na funkciju i pored mnogobrojnih žalbi protivkandidata koji su ukazivali upravo na činjenicu da je konkurs pravljen po meri Dragice Tomić jer je bila jedini kandidat koji ispunjava sve uslove od 134 zaposlene osobe na VPŠ.

Zoran Stojiljkovic
Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Pored procedure za izbor direktora, Tomić je, dok je on bio direktor u poslednjem mandatu, doneo odluku da njegova supruga može neograničeno da koristi službeno vozilo, a odobravao je i službena putovanja širom sveta na koja su njih dvoje zajedno išli. Zbog svega ovoga Agencija za borbu protiv korupcije vodila je protiv njega postupak zbog sukoba interesa i izrečena mu je preporuka za razrešenje sa funkcije. Prema tumačenju Agencije, ovaj funkcioner je povredio pravilo o sukobu interesa, a konstatovano je i da su odluke Nastavnog veća, kojom je njegova supruga predložena za direktora, kao i odluka Saveta škole, kojom je odobreno korišćenje službenog vozila, ništavne.

Pokrajinski sekretarijat za nauku podneo krivičnu prijavu protiv Tomića

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj podneo je u oktobru krivičnu prijavu protiv rukovodilaca VPŠ zbog sumnji da je došlo do zloupotrebe službenog položaja prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima. Prijava je podneta zbog sumnji da je nenamenski potrošeno oko 200 miliona dinara, što je utvrđeno višestrukim kontrolama pokrajinske budžetske inspekcije. Pored toga, prijava u koju je VOICE imao uvid obuhvata i nezakonitosti koje je utvrdila inspekcija Ministarstva finansija, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije. Pokrajinska i republička inspekcija u više navrata su potvrdile da je u VPŠ načinjen niz prekršaja. Krivičnom prijavom su, pored bračnog para Tomić, obuhvaćeni i sekretar škole Zoran Lazić, kao i članovi Saveta škole koji su učestvovali u donošenju, kako se navodi, nezakonitih odluka.

Agencija za borbu protiv korupcije donela je preporuku i da se sa mesta direktorke razreši Dragica Tomić. U obrazloženju prvostepenog rešenja Tomićeva se teretila za sukob interesa i moguću korupciju jer je kao direktorka škole glasala da njen suprug Radovan Tomić bude član Saveta ove škole.

U žalbi na rešenje, Tomićeva je navela da Agencija ovakvim odlukama krši ustavna prava supružnika koji su zaposleni u visokoškolskoj ustanovi. „Žalila sam se na odluku Agencije, a kako je postupak u toku, smatram da bi svako komentarisanje odluke, posebno u medijima, bio svojevrsni pritisak na Agenciju da rešenje koje će doneti bude negativno za mene“, rekla je tada Dragica Tomić za Blic.

Ipak, na jednoj od sednica Saveta VPŠ ona je javno priznala da su ona i njen suprug možda i pogrešili kada su jedno drugog predlagali za funkcije koje obavljaju, ali da u tome ne vidi ništa značajno, jer bi ionako oboje bili izabrani.

Agencija nakon žalbe može samo dati preporuku za razrešenje funkcionera, a kada rešenje o tome postane konačno, onda se upućuje inicijativa za razrešenje organu koji je nadležan, u ovom slučaju Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj.

Protivkandidati dobili otkaz ili sankcionisani od strane direktorke

Visoka poslovna skola VPSNakon izbora Dragice Tomić aprila 2013. godine, već sledećeg meseca njen drugi protivkandidat, a dotadašnji pomoćnik direktora Željko Marčićević, dobio je otkaz Ugovora o radu, koji je poništen Pravosnažnom odlukom suda marta 2015. godine. Predsednica Izvršnog odbora sindikata VPŠ Vera Mirović i predsednica sindikata Dragana Bolesnikov nisu pristale u ime sindikata da daju saglasnost na otkaz kolege Marčićevića, nakon čega su i same dobile otkaz nekoliko meseci kasnije.

Predsednica Saveta škole Jelena Simić-Damnjanović dala je ostavku nakon što je Savet doneo odluku o promeni Statuta, kojima se menjaju uslovi za izbor direktora i promene Statuta u toku samog konkursa. Nakon ostavke, i ona je dobila otkaz juna 2014. Pomoćnici direktorke Jovan Njegić i Nataša Papić-Blagojević nisu želeli da potvrde otkaz koleginici i odmah su smenjeni.

Prema tvrdnjama profesorke Ničić, nezakonit izbor direktora je spiralno prouzrokovao niz nezakonitih otkaza i drugih nezakonitih postupaka od strane direktorke, što je i uslovilo veliki broj podnesaka, tužbi i žalbi nadležnim institucijama, inspekcijama, sudovima i agencijama. „To je glavni razlog što sa VPŠ ima više problema nego sa svim drugim visokoškolskim institucijama zajedno. Na drugim institucijama se direktori i dekani smenjuju i biraju na demokratski način, a u VPŠ je porodična vlast već 16 godina“, smatra profesorka Ničić.

Ona tvrdi i da je odmazda prema njoj, kao protivkandidatkinji Dragici Tomić prilikom izbora, kontinuirana. „Više meseci su mi isplaćivali umanjenu zaradu i do 30.000 dinara mesečno, bez ikakvog obrazloženja. Nisam angažovana na predmetu za koji sam akreditovana, ne obaveštavaju me o objavljenom konkursu za predmet na kome sam angažovana, ne dozvoljavaju mi štampanje udžbenika, ne dozvoljavaju rad u dopunskom radnom odnosu, ne odobravaju mi uplate kotizacije, a svako malo me premeštaju iz kabineta u kabinet“, navodi Milica Ničić.

Kako Dragica Tomić može otići sa funkcije

DragicaTomic
Dragica Tomić: Možda smo i pogrešili…

Ukoliko ne podnese ostavku ili je ne smeni Vlada Vojvodine, Dragica Tomić mogla bi otići sa funkcije samo ukoliko joj većina članova Saveta uskrati poverenje. Struktura članova Saveta je takva da njih sedam dolazi iz redova nastavnog osoblja, troje su predstavnici studenata, četvoro je iz nenastavnog osoblja, a troje je imenovala Vlada Vojvodine kao osnivač.

Broj članova saveta visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika je najmanje 17, u skladu sa statutom visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika. S tim u vezi profesorka Ničić tvrdi da je Savet VPŠ već neko vreme nelegitiman jer faktički ima 14 članova.

„Članica Saveta iz redova zaposlenih Mirela Momčilović je podnela ostavku, Radovan Tomić je u sukobu interesa, a student Uroš Krstić je diplomirao i nastavio studije na privatnom fakulteta. I pored te činjenice, on se i dalje se vodi kao član Saveta iz redova studenata“, rekla je dr Ničić.

Savet VPŠ nije zasedao više od mesec dana, ali su u međuvremenu održane dve telefonske sednice. Nije poznato zbog čega se često pribegava ovakvom načinu rada Saveta. Poslednja sednica je održana telefonski 30. oktobra sa jednom tačkom dnevnog reda: plaćanje doktorata pomoćniku direktora Milošu Dragosavcu. Kako saznaje VOICE, pokrajinska inspekcija radi na utvrđivanju ovih okolnosti, kao i odluka donesenih na poslednjim sednicama.

Ekipa VOICE