Esktremisti huškaju mlade da krivicu za loše stanje u društvu traže u drugom

09. Mar 2021

Na njihovo organizovanje i funkcionisanje presudno utiču već postojeće političke strukture